Välj en sida

Särskild beklädnad och utrustning

Klädsel

Civiltjänstgöraren kan använda sina egna kläder, om inte tjänsteuppgifterna kräver särskilda kläder som tjänstgöringsplatsen anvisar. För användning av egna kläder betalas ingen ersättning och tjänstgöringsplatsen är inte heller skyldig att laga eller rengöra dem.

Tjänstgöringsplatsen ska på egen bekostnad skaffa och ta hand om skötseln av sådana specialkläder och sådan specialutrustning som tjänstgöringen kräver, liksom också den personliga skyddsutrustning som behövs i arbetet.