Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Särskild beklädnad och utrustning

Klädsel

Civiltjänstgöraren kan använda sina egna kläder, om inte tjänsteuppgifterna kräver särskilda kläder som tjänstgöringsplatsen anvisar. För användning av egna kläder betalas ingen ersättning och tjänstgöringsplatsen är inte heller skyldig att laga eller rengöra dem.

Tjänstgöringsplatsen ska på egen bekostnad skaffa och ta hand om skötseln av sådana specialkläder och sådan specialutrustning som tjänstgöringen kräver, liksom också den personliga skyddsutrustning som behövs i arbetet.