Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tjänstgöringen börjar

Tjänstgöringen börjar

Tjänstgöringens längd

Tjänstgöringstiden är 347 dagar, som börjar med en fyra veckors grundutbildningsperiod på Civiltjänstcentralen. Eventuella tidigare tjänstgöringsdagar räknas också till godo.

Permissioner

Räknare av tjänstgöringstiden

 

Checklista för tjänstgöringsplatsen före arbetstjänsten inleds

Innan arbetstjänsten inleds är det bra att kontrollera, att alla förberedelser är gjorda.

Checklista

 

Introduktion

Tjänstgöringsplatsens skyldighet är att förordna arbetstjänstuppgifter och att sköta om introduktionen till arbetet. Arbetet skall organiseras och arbetstider, arbetsutrymmen, förmän och arbetsledning skall utredas. En lyckad arbetstjänst börjar med en bra introduktion. Organisationens eget introduktionsmaterial kan användas. Det finns också en minneslista för introduktion av civiltjänstgörare som kan användas.

Introduktion av civiltjänstgörare

 

Arbetarskydd

På arbete som civiltjänstgöraren utför tillämpas arbetarskyddslagen (738/2002). I samband med introduktionen är det också bra att gå igenom arbetsplatsens arbetssäkerhetsanvisningar och hur de tillämpas i praktiken. Den nya civiltjänstlagen betonar vikten av tjänstgöringssäkerhet.

Elektroniskt civiltjänstgöringsintyg

Tjänstgöraren har ett elektroniskt civiltjänstgöringsintyg till sitt förfogande i Omasivari i stället för det gula civiltjänstgöringskortet som skickades till tjänstgöringsplatsen förut. Det elektroniska civiltjänstgöringsintyget används för att bevisa rätten till eventuella beväringsrabatter och förmåner t.ex. vid resor. När tjänstgöraren har fullgjort sin tjänstgöring kan han skriva ut eller spara civiltjänstgöringsintyget från Omasivari om det behöv intyg t.ex. för passansökan.

 

Ungdomsgarantin i samband med civiltjänst

Civiltjänstcentralen verkställer Ungdomslagen (21.12.2016 / 1285 / 2016) genom arbetet med tjänstgörare. Syftet med arbetet är att förhindra utslagning av unga samt stöda dem genom att leda och hjälpa tjänstgöraren att söka arbete eller att försöka få en studie- eller praktikantplats. Under utbildningsperioden får tjänstgöraren information om FPA:s stöd och tjänster samt levnadskunskap och rådgivning. Civiltjänstcentralen använder sig bland annat av ”Institutet för hälsa och välfärds” Time out -verksamhet. Meningen är att tjänstgöraren genast då tjänstgöringen tar slut skulle ha ett arbete eller studie- eller praktikantplats att gå till.

Arbets- och näringsministeriet har tillsammans med andra ministerier och aktörer en nyckelställning i genomförandet av sådana åtgärder som främjar ungdomarnas delaktighet. Ett förfarande som rekommenderas är att arbetstjänstplatsen ger tjänstgöraren möjlighet att under arbetstjänsten till exempel besöka den lokala arbets- och näringsbyrån och att tjänstgöraren inte behöver använda sina permissionsdagar för besöket.

Mera om ungdomsgarantin