Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Boende och inkvartering under under

arbetstjänstgöringen

Inkvartering och tjänstgöringsplatsens ekonomiska ansvar under arbetstjänsten

Du har rätt till kostnadsfri inkvartering under tjänstgöringstiden.

Tjänstgöringsplatsen ska anvisa dig en inkvartering när arbetstjänsten inleds.

Ni avtalar om inkvarteringen i förbindelsen, genom vilken tjänstgöringsplatsen förbinder sig att ta in dig för att utföra arbetstjänst.

Tjänstgöringsplatsen står för kostnaderna för den inkvartering den anvisat

 • Andra överenskommelser är inte tillåtna.
 • Tjänstgöringsplatsens ersättningsskyldighet varar från arbetstjänstens första dag till hemförlovningsdagen.
 • Eventuellt bostadsbidrag från FPA vid arbetstjänstens början inverkar inte på tjänstgöringsplatsens ersättningsansvar för arbetstjänstdagarna.
 • Stöd för boendekostnader som riktas till din sambo eller rumskamrat inverkar inte på de boendekostnader tjänstgöringsplatsen ansvarar för.
 • Sambos/rumskamraters andel av boendekostnaderna ersätts inte.
 • Tjänstgöringsplatsen ansvarar för att hyra/bolagsvederlag finns på tjänstgörarens konto i god tid före hyrans förfallodag. Hyran ska betalas på förfallodagen om tjänstgöringsplatsen betalar hyran direkt till hyresvärden.

Om du vägrar ta emot den anvisade inkvarteringen

 • Antecknas det i den elektroniska förbindelsen i Sivariweb.
 • Tjänstgöringsplatsen inte skyldig att ersätta kostnaderna för den inkvartering som du valt i stället för den anvisade inkvarteringen.
 • Du kan ansöka om militärstödets bostadsunderstöd hos FPA. FPA ersätter inte dina bostadsutgifter, om tjänstgöringsplatsen försummat sin skyldighet att anvisa dig inkvartering.

Bostadsunderstöd i samband med militärunderstödet (kela.fi)

Anvisad inkvartering kan vara

A) Ordnad av tjänstgöringsplatsen (en bostad ägd eller hyrd av tjänstgöringsplatsen)

B) Din nuvarande bostad (hos dina föräldrar, din hyresbostad, en bostad som du eller dina föräldrar äger)

C) En bostad som du själv ordnar för arbetstjänsttiden

Civiltjänstgöringsplatsen ansvarar alltid för kostnaderna för den inkvartering den anvisat, oberoende om inkvarteringen har ordnats av tjänstgöringsplatsen, är i din nuvarande bostad eller har ordnats av dig själv.

A) Tjänstgöringsplatsen ordnar inkvarteringen i egen lokal som är lämplig för inkvartering eller hyr en lokal

  • Den inkvarteringslokal som tjänstgöringsplatsen ordnar ska vara tillräckligt rymlig, varm, ventilerbar, ordentligt belyst och försedd med möblering som möjliggör boende (minst en bädd, en madrass, gardiner, ett skrivbord, en läslampa och en stol). I inkvarteringslokalen ska finnas tillräckliga utrymmen för förvaring av dina personliga ägodelar. Om du delar rummet med andra, ska där finnas skåp som kan låsas eller motsvarande utrustning för förvaring av personliga saker för alla som bor där.
  • I anslutning till eller i omedelbar närhet av inkvarteringen ska det finnas matförvaringsutrymmen, kokmöjligheter samt möjligheter att tvätta sig själv och sina kläder.
  • Du ska ha möjlighet att tvätta dig ordentligt både morgon och kväll och att bada bastu minst en gång i veckan.
  • Om anvisad inkvartering finns på arbetstjänstplatsen, ska den vara sådan att du har möjlighet till tillräcklig vila och rekreation.
  • Tjänstgöringsplatsen ansvarar för de nämnda kostnaderna i anslutning till den anvisade inkvarteringen.

Tillbaka ↑

B) Du anvisas inkvartering i din nuvarande bostad

Du kan anvisas inkvartering i din nuvarande bostad (hos dina föräldrar, din hyresbostad, en bostad som du eller dina föräldrar äger). Tjänstgöringsplatsen ska då ersätta din andel av inkvarteringskostnaderna. Tjänstgöringsplatsen kan be att få se verifikat för de tre föregående månaderna, för att säkerställa att du också tidigare deltagit i boendekostnaderna.

Inkvarteringskostnader som ersätts är:

 • hyra
 • annat vederlag eller jämförbar avtalsenlig, månatlig boendeutgift av fast storlek (dock inte amortering av bostadslån)
 • vattenavgift, avgift för inkvarteringens bruks el, bastuavgift och avfallsavgift
 • hemförsäkringspremie (om tecknande av hemförsäkring är ett villkor för hyresavtal).
 • Separata avtal om andelen som tjänstgöringsplatsen ersätter är inte tillåtna, utan tjänstgöringsplatsen ska svara för alla kostnader.

Inkvarteringskostnader som inte ersätts är:

 • bilplats, internet-förbindelse eller motsvarande tilläggsutgifter
 • räntor på bostadslån betalas inte av tjänstgöringsplatsen, utan för dessa kan civiltjänstgöraren ansöka om militärunderstöd hos FPA
 • sambos andel av kostnaderna ersätts inte.
 • om du inte tidigare har deltagit i boendekostnaderna, till exempel i betalningen av hyran hos dina föräldrar.

Tillbaka ↑

C) Du skaffar en bostad för arbetstjänsttiden från den fria marknaden, som tjänstgöringsplatsen anvisar som inkvartering

Om tjänstgöringsplatsen inte har lokaler som är lämpliga för inkvartering och du inte bor tillräckligt nära tjänstgöringsplatsen, kan det avtalas att du skaffar en hyresbostad.

 • Inkvarteringen ska godkännas av tjänstgöringsplatsen.

Om inkvarteringen är oklar, kan ni avtala om hyrans maximala storlek och platsen för inkvarteringen för att göra det lättare för dig att hitta ett lämpligt boende.

 • Om civiltjänstgöringsplatsen inte godkänner det inkvarteringsalternativ som du föreslår, ska tjänstgöringsplatsen ordna en lämplig inkvartering.

Tjänstgöringsplatsen behöver inte ersätta garantihyran för en bostad som du skaffat själv. Det rekommenderas att tjänstgöringsplatsen deltar i betalningen av garantihyran i sådana fall där bostaden hyrs endast för den tid arbetstjänsten pågår och du inte kommer att stanna kvar i bostaden när arbetstjänsten avslutats.

Tillbaka ↑

Om du flyttar under tjänstgöringen

Du ska alltid diskutera på förhand med din tjänstgöringsplats om du funderar på att flytta under tjänstgöringen.

 • Avtala med din tjänstgöringsplats om till exempel hyrans maximala storlek och eventuell garantihyra om du tänker flytta.
 • Observera att militärundertöd från FPA inte är en självklarhet i fall att tjänstgöringsplatsen inte anvisar dig att bo i den nya bostaden. 
 • Tjänstgöringsplatsen uppdaterar adressändringen i förbindelsen.
 • Ändringen i förbindelsen kräver nya underskrifter i Sivariweb (tjänstgöringsplatsen) och Omasivari (tjänstgöraren).

Schema för boende under arbetstjänstgöringen (pdf)