Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Majoitus

Majoituksen osoittaminen ja palveluspaikan korvausvastuu työpalvelun aikana

Sinulla on palvelusaikana oikeus maksuttomaan majoitukseen.

Palveluspaikka osoittaa sinulle majoituksen työpalvelun alkaessa.

Käytännössä majoituksesta työpalvelun ajaksi sovitaan Sivariwebissä tehtävässä sitoumuksessa, jolla palveluspaikka sitoutuu ottamaan sinut suorittamaan työpalvelua.

 Palveluspaikka vastaa osoittamansa majoituksen kustannuksista

 • Palveluspaikka ja siviilipalvelusvelvollinen eivät voi sopia muista järjestelyistä kustannuksiin liittyen.
 • Palveluspaikan korvausvastuu alkaa ensimmäisestä palveluspäivästäsi ja korvausvastuu on kotiuttamispäivään saakka kaikilta palveluspäiviltä.
 • Vaikka saisit aloituskuukauden majoitukseen korvausta Kelalta, ei korvaus vaikuta palveluspaikan korvausvastuuseen työpalvelupäivien osalta.
 • Mikäli asuinkumppanisi saa muualta tukea asumiseensa, hänelle osoitettu tuki ei vaikuta sinulle korvattaviin asumiskuluihin.
 • Asuinkumppaneiden osuutta kustannuksista ei korvata.
 • Palveluspaikan tehtävänä on huolehtia siitä, että tilillesi on palveluspaikan toimesta maksettu vuokra-/vastikesumma hyvissä ajoin ennen kyseisen kuukauden maksupäivää (eräpäivää). Mikäli palveluspaikka maksaa vuokran suoraan vuokranantajalle, on palveluspaikan huolehdittava suorituksesta eräpäivään mennessä.

 Mikäli kieltäydyt sinulle osoitetusta majoituksesta

 • Kieltäytymisestä tehdään merkintä Sivariwebin sähköiseen sitoumukseen.
 • Siviilipalveluspaikka ei ole velvollinen korvaamaan sinulle osoitetun majoituksen sijaan valitsemasi majoituksen aiheuttamia kustannuksia.
 • Voit anoa Kelalta sotilasavustuksen asumisavustusta. Kela ei korvaa velvollisen asumismenoja, mikäli palveluspaikka on laiminlyönyt velvoitteensa osoittaa sinulle majoitusta.

Sotilasavustuksen asumisavustus (kela.fi)

Sinulle osoitettu majoituspaikka voi olla

A) Siviilipalveluspaikan järjestämä (palveluspaikan omistama tai vuokraama-asunto)

B) Sinun nykyinen asuntosi (vuokrattu, omistusasunto (oma tai vanhempien) tai asuminen vanhempien luona)

C) Sinun itsesi järjestämä asunto työpalvelun ajaksi

Siviilipalveluspaikka vastaa aina osoittamansa majoituksen kustannuksista riippumatta siitä, onko osoitettu majoitus palveluspaikan järjestämä, velvollisen nykyinen tai velvollisen järjestämä.

A) Palveluspaikka järjestää majoituksen omissa, majoitukseen sopivissa tiloissa tai vuokraa tilat

 • Palveluspaikan järjestämän majoitustilan on oltava riittävän tilava, lämmin, tuuletettava, kunnollisesti valaistu ja varustettu asumisen mahdollistavalla peruskalustuksella (vähintään vuode, patja, verhot, kirjoituspöytä, lukulamppu ja tuoli). Majoitustilassa on oltava riittävät tilat henkilökohtaisten tavaroittesi säilyttämiseksi. Mikäli jaat huoneen muiden kanssa, huoneessa on oltava kullekin lukittava kaappi tai vastaava henkilökohtaisten tavaroiden säilyttämiseen.
 • Majoituksen yhteydessä tai sen välittömässä läheisyydessä on oltava kunnolliset ruuan säilytystilat, keittomahdollisuus ja peseytymistilat sekä mahdollisuus vaatteiden pesemiseen.
 • Sinulla on oltava mahdollisuus kunnolliseen peseytymiseen aamuisin ja iltaisin sekä saunomiseen vähintään kerran viikossa.
 • Jos palveluspaikan osoittama majoitus sijaitsee työpalveluspaikalla, majoituksen tulee olla sellainen, että sinulla on mahdollisuus riittävään lepoon ja virkistäytymiseen.
 • Palveluspaikan järjestämässä majoituksessa palveluspaikka vastaa edellä mainituista majoitukseen liittyvistä kustannuksista.

Takaisin ↑

B) Siviilipalvelusvelvollinen osoitetaan majoittumaan nykyiseen asuntoonsa

Sinut voidaan osoittaa majoittumaan nykyisessä vuokra- tai omistusasunnossa tai vanhempiesi luona. Tällöin palveluspaikan korvausvastuun piiriin kuuluu sinun osuutesi asumiskustannuksista. Palveluspaikka voi pyytää nähtäväkseen tositteet kolmen edellisen kuukauden osalta varmistaakseen, että olet osallistunut asumiskuluihin.

Korvattavia asumiskustannuksia ovat;

 • vuokra
 • muu vastike tai niihin rinnastettava muu sopimukseen perustuva kiinteän suuruinen kuukausittainen asumismeno (ei kuitenkaan asuntolainan pääomalyhennys tai korkomenot)
 • vesimaksu, majoitustilojen sähkökulut, saunamaksu ja jätemaksu.
 • kotivakuutusmaksu, jos kotivakuutuksen ottaminen on vuokrasopimuksen ehtona.
 • Erilliset sopimukset siviilipalveluspaikan ja siviilipalvelusvelvollisen välillä palveluspaikan korvaamasta vuokraosuudesta eivät ole mahdollisia, vaan palveluspaikan tulee vastata kaikista kustannuksista.

Palveluspaikka EI korvaa;

 • autopaikkaa, internetyhteyttä tai vastaavia lisäkustannuksia
 • asuntolainaan liittyviä kuluja, vaan niihin voit hakea Kelalta sotilasavustusta.
 • asuinkumppaneiden osuutta
 • asuinkuluja jos sinut osoitetaan majoittumaan vanhempiesi omistamaan tai vuokraamaan asuntoon, etkä ole aiemmin osallistunut asumiskuluihin, esimerkiksi vuokran maksuun

Takaisin ↑

C) Siviilipalvelusvelvollinen hankkii työpalvelun ajaksi vapailta markkinoilta asunnon, johon palveluspaikka osoittaa hänet majoittumaan

Mikäli palveluspaikalla ei ole majoitukseen sopivaa tilaa etkä asu riittävän lähellä palveluspaikkaa, voidaan sopia, että hankit käyttöösi vuokra-asunnon.

 • Majoitukseen tulee saada aina siviilipalveluspaikan hyväksyntä.

Jos palveluksen alkaessa majoituksesta ei ole vielä sovittu, siviilipalveluspaikka voi jo etukäteen sopia kanssasi asumisjärjestelyjen reunaehdoista. Reunaehdoissa voidaan sopia vuokran enimmäismäärästä ja majoituksen sijainnista.

 • Jos siviilipalveluspaikka ei hyväksy esittämääsi majoitusvaihtoehtoa, tulee siviilipalveluspaikan huolehtia sopivan majoituksen järjestämisestä.

Palveluspaikan ei tarvitse korvata itse hankkimasi asunnon takuuvuokraa. Suositeltavaa kuitenkin on, että palveluspaikka osallistuu takuuvuokran maksamiseen sellaisissa tilanteissa, joissa vuokraat asunnon vain työpalvelun keston ajaksi etkä tule jäämään asuntoon työpalvelun päättymisen jälkeen.

Takaisin ↑

Jos muutat työpalvelun aikana

Asuinpaikan muutoksesta on aina sovittava ennakkoon palveluspaikan kanssa.

 • Mikäli vuokraat uuden asunnon, tulee palveluspaikan kanssa keskustella takuuvuokrasta ja vuokran maksimimäärästä etukäteen.
 • Huomioi, jos palveluspaikkasi ei osoita majoitustasi uuteen osoitteeseen, Kelasta haettavan sotilasavustuksen saaminen ei ole tässä tilanteessa varmaa.
 • Palveluspaikka päivittää uudet osoitetiedot sitoumukseen.
 • Sitoumuksen muutoksen allekirjoittaa/hyväksyy palveluspaikka Sivariwebissä ja velvollinen Omasivarissa.

Liitteenä taulukko: Asuminen työpalvelun aikana (pdf)