Valitse sivu

Matkakorvaus

 

Työpalvelun aikaiset työmatkakorvaukset

Palveluspaikka vastaa työmatkoista aiheutuneista kustannuksista osoittamansa majoituksen ja palveluspaikan välillä. Korvattavana päivittäisenä työmatkana voidaan pitää yli viiden kilometrin yhdensuuntaista kulkureittiä. Korvaus tarkoittaa siviilipalvelusvelvolliselle halvinta julkisen kulkuvälineen matkalippua. Kuljetus voidaan järjestää myös esimerkiksi henkilökunnan mukana.

LOMAMATKAT JA ALENNUSLIPUT

Lomamatkat maksaa työ- ja elinkeinoministeriö ja niitä anotaa omasta palveluspaikasta. Matkat myönnetään tietyin edellytyksin:

  1. Lomamatka on aina tehtävä olosuhteet huomioon ottaen valtiolle edullisimmalla tavalla.
  2. Työ- ja elinkeinoministeriön maksamat lomamatkat ovat tarkoitettu palveluspaikan ja palvelusvelvollisen oman koti- tai asuinpaikkakunnan välisille matkoille.
  3. Lomamatkoja ei saa myöntää iltavapaita (alle 24 h loma) varten. Lomamatka voidaan tästä poiketen kuitenkin myöntää pääsykokeisiin (tai vast.) tai työpaikkahaastatteluun osallistumista varten
  4. Palvelusvelvollisen esittämästä erityisestä syystä palveluspaikka voi harkintansa mukaan myöntää matkan myös seuraaville paikkakunnille: 

a) paikkakunta, jossa hänellä on pysyvä työ- tai opiskelupaikka

b) siviilipalvelusvelvollisen avio- tai pysyvän avopuolison asuinpaikkakunta

c) siviilipalvelusvelvollisen vanhemman, sisaruksen tai lapsen asuinpaikkakunnalle

d) tulevalle asuinpaikkakunnalle, työ- tai opiskelupaikkakunnalle, mikäli siviilipalvelusvelvollisella on

esittää kutsu työpaikkahaastatteluun, pääsykokeisiin tai muu vastaava tosite

 

Maksuttomista lomamatkoista, työ- ja palvelusmatkoista sekä komennusmatkoista lisää TEM:n ohjeessa.