Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Siviilipalvelusviranomaiset

Siviilipalvelusviranomaiset

Työ- ja elinkeinoministeriö johtaa, ohjaa ja kehittää siviilipalvelusta. Työ- ja elinkeinoministeriön apuna siviilipalveluksen kehittämisessä ja suunnittelussa toimii valtioneuvoston asettama siviilipalvelusasiain neuvottelukunta.

Siviilipalveluskeskus toimii Lapinjärvellä ja sen tehtäviä ovat:

  • siviilipalvelusvelvollisten palvelukseen määrääminen;
  • siviilipalvelusvelvollisten kouluttaminen;
  • siviilipalvelusvelvollisten valvonta;
  • passilain (671/2006) 8 §:ssä tarkoitetun siviilipalvelustodistuksen antaminen siviilipalvelusvelvollisille ennen siviilipalveluksen alkamista;
  • siviilipalvelusvelvollisten majoituskustannusten korvaamisen toimeenpano;
  • siviilipalveluksen muu käytännön toimeenpano.

Työpalvelupaikkana voi toimia siviilipalveluskeskus tai sen hyväksymä:

  • valtion viranomainen tai liikelaitos, valtion itsenäinen julkisoikeudellinen laitos tai julkisoikeudellinen yhdistys;
  • kunnan viranomainen;
  • uskonnonvapauslain (453/2003) 2 §:ssä tarkoitettu uskonnollinen yhdyskunta tai sen seurakunta;* yleishyödyllistä toimintaa harjoittava yksityisoikeudellinen yhteisö, yhdistys tai säätiö.