Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Siviilipalvelusviranomaiset

Siviilipalvelusviranomaiset

Työ- ja elinkeinoministeriö johtaa, ohjaa ja kehittää siviilipalvelusta. Työ- ja elinkeinoministeriön apuna siviilipalveluksen kehittämisessä ja suunnittelussa toimii valtioneuvoston asettama siviilipalvelusasiain neuvottelukunta.

Siviilipalveluskeskus toimii Lapinjärvellä ja sen tehtäviä ovat:

  • siviilipalvelusvelvollisten palvelukseen määrääminen;
  • siviilipalvelusvelvollisten kouluttaminen;
  • siviilipalvelusvelvollisten valvonta;
  • passilain (671/2006) 8 §:ssä tarkoitetun siviilipalvelustodistuksen antaminen siviilipalvelusvelvollisille ennen siviilipalveluksen alkamista;
  • siviilipalvelusvelvollisten majoituskustannusten korvaamisen toimeenpano;
  • siviilipalveluksen muu käytännön toimeenpano.

Työpalvelupaikkana voi toimia siviilipalveluskeskus tai sen hyväksymä:

  • valtion viranomainen tai liikelaitos, valtion itsenäinen julkisoikeudellinen laitos tai julkisoikeudellinen yhdistys;
  • kunnan viranomainen;
  • uskonnonvapauslain (453/2003) 2 §:ssä tarkoitettu uskonnollinen yhdyskunta tai sen seurakunta;* yleishyödyllistä toimintaa harjoittava yksityisoikeudellinen yhteisö, yhdistys tai säätiö.