Valitse sivu

Majoitus

Siviilipalvelusvelvollisella on palvelusaikana oikeus maksuttomaan majoitukseen. Palveluspaikan tulee osoittaa velvollisen käyttöön majoitus työpalvelun alkaessa. Palveluspaikka vastaa osoittamansa majoituksen kustannuksista.

Palveluspaikan tehtävänä on huolehtia siitä, että velvollisen tilille on palveluspaikan toimesta maksettu vuokrasumma hyvissä ajoin ennen kyseisen kuukauden vuokranmaksupäivää (eräpäivää). Mikäli palveluspaikka maksaa vuokran suoraan vuokranantajalle, on palveluspaikan huolehdittava suorituksesta eräpäivään mennessä.

Käytännössä majoituksesta sovitaan sitoumuksessa, jolla palveluspaikka sitoutuu ottamaan siviilipalvelusvelvollisen suorittamaan työpalvelua. Majoituksesta tulee antaa siviilipalvelusvelvolliselle sitoumuksessa kirjallinen osoitus. Palveluspaikka ei voi jättää majoitusta osoittamatta.

Siviilipalvelusvelvolliselle osoitettu majoituspaikka voi olla:

a) siviilipalveluspaikan järjestämä;

b) velvollisen nykyinen asunto; tai

c) siviilipalvelusvelvollisen järjestämä

Taulukko asumisesta työpalvelun aikana

Siviilipalveluspaikka vastaa osoittamansa majoituksen kustannuksista riippumatta siitä, onko osoitettu majoitus palveluspaikan järjestämä, velvollisen nykyinen tai velvollisen järjestämä.

Mikäli siviilipalvelusvelvollinen kieltäytyy osoitetusta majoituksesta, on myös tästä tehtävä merkintä kirjalliseen sitoumukseen. Tällöin siviilipalveluspaikka ei ole velvollinen korvaamaan siviilipalvelusvelvollisen hänelle osoitetun majoituksen sijaan valitseman majoituksen aiheuttamia kustannuksia. Näissä tilanteissa siviilipalvelusvelvollinen voi anoa Kelalta sotilasavustuksen asumisavustusta. Kela ei korvaa velvollisen asumismenoja, mikäli palveluspaikka on laiminlyönyt velvoitteensa osoittaa siviilipalvelusvelvolliselle majoitus.

Siltä osin kuin majoituksella on oleellista merkitystä palvelustehtävien suorittamiselle (esimerkiksi päivystysaika), siviilipalvelusvelvollisen on oleskeltava hänelle tätä varten osoitetuissa tiloissa.

 

1. Majoituksen järjestämisvaihtoehdot ja mahdollisten asumiskustannusten korvaaminen siviilipalvelusvelvolliselle

A) Palveluspaikka järjestää majoituksen omissa, majoitukseen sopivissa tiloissa tai vuokraa tilat

Palveluspaikan järjestämän majoitustilan on oltava riittävän tilava, lämmin, tuuletettava, kunnollisesti valaistu ja varustettu asumisen mahdollistavalla peruskalustuksella (vähintään vuode, patja, verhot, kirjoituspöytä, lukulamppu ja tuoli). Majoitustilassa on oltava riittävät tilat siviilipalvelusvelvollisen henkilökohtaisten tavaroiden säilyttämiseksi. Mikäli velvollinen jakaa huoneen muiden kanssa, huoneessa on oltava kullekin lukittava kaappi tai vastaava henkilökohtaisten tavaroiden säilyttämiseen.

Majoituksen yhteydessä tai sen välittömässä läheisyydessä on oltava kunnolliset ruuan säilytystilat, keittomahdollisuus ja peseytymistilat sekä mahdollisuus vaatteiden pesemiseen. Siviilipalvelusvelvollisella on oltava mahdollisuus kunnolliseen peseytymiseen aamuisin ja iltaisin sekä saunomiseen vähintään kerran viikossa.

Viihtyvyyttä voidaan edistää mahdollisuuksien mukaan sanoma- ja aikakauslehdillä sekä vapaa-ajan viettoon liittyvillä välineillä. Siviilipalvelusvelvollinen vastaa majoitustilan siisteydestä.

Palveluspaikka voi antaa ohjeita tai määräyksiä majoitustilojensa käytöstä.

Jos palveluspaikan osoittama majoitus sijaitsee työpalveluspaikalla, majoituksen tulee olla sellainen, että siviilipalvelusvelvollisella on mahdollisuus riittävään lepoon ja virkistäytymiseen.

Palveluspaikan järjestämässä majoituksessa palveluspaikka vastaa edellä mainituista majoitukseen liittyvistä kustannuksista.

 

B) Siviilipalvelusvelvollinen osoitetaan majoittumaan nykyiseen asuntoonsa.

Siviilipalvelusvelvollinen voidaan osoittaa majoittumaan nykyisessä vuokra- tai omistusasunnossaan tai vanhempiensa luona. Tällöin palveluspaikan korvausvastuun piiriin kuuluu palvelusvelvollisen osuus majoituskustannuksista. Majoituskustannukset korvataan enintään toteutuneiden asumiskustannusten mukaisesti.

Korvattavia majoituskustannuksia ovat

 • vuokra,
 • muu vastike tai niihin rinnastettava muu sopimukseen perustuva kiinteän suuruinen kuukausittainen asumismeno (ei kuitenkaan rahoitusvastike tai asuntolainan pääomalyhennys) sekä
 • vesimaksu, käyttösähkö ja saunamaksu.

Kiinteän suuruinen kuukausittainen asumismeno on esimerkiksi kotivakuutusmaksu, jos kotivakuutuksen ottaminen on vuokrasopimuksen ehtona.

Erilliset sopimukset siviilipalveluspaikan ja siviilipalvelusvelvollisen välillä palveluspaikan korvaamasta vuokraosuudesta eivät ole mahdollisia vaan palveluspaikan tulee vastata koko kustannuksista.

Palveluspaikan korvausvelvollisuus alkaa ensimmäisestä työpalvelupäivästä lukien.

 • Autopaikkaa, internetyhteyttä tai vastaavia lisäkustannuksia ei korvata.
 • Asuntolainan korot eivät kuulu palveluspaikan maksettaviksi, vaan niihin palvelusvelvollinen voi hakea Kelalta sotilasavustusta.
 • Asuinkumppaneiden osuutta kustannuksista ei korvata.
 • Jos siviilipalvelusvelvollinen osoitetaan majoittumaan siviilipalvelusvelvollisen vanhempien omistamaan tai vuokraamaan asuntoon, palveluspaikka korvaa asumisesta siviilipalvelusvelvolliselle itselleen aiheutuvat kustannukset. Asumisesta ei aiheudu kuluja, jollei siviilipalvelusvelvollinen aiemmin ole osallistunut asumiskuluihin, esimerkiksi vuokran maksuun. Palveluspaikka voi pyytää nähtäväkseen tositteet kolmen edellisen kuukauden osalta varmistaakseen, että velvollinen on aiemminkin osallistunut asumiskuluihin.

C) Siviilipalvelusvelvollinen hankkii työpalvelun ajaksi vapailta markkinoilta asunnon, johon palveluspaikka osoittaa hänet majoittumaan

Mikäli palveluspaikalla ei ole majoitukseen sopivaa tilaa eikä velvollinen asu riittävän lähellä palveluspaikkaa, voidaan sopia, että velvollinen hankkii käyttöönsä vuokra-asunnon. Majoitukseen tulee saada siviilipalveluspaikan hyväksyntä. Mikäli palveluspaikalla tai velvollisella ei ole palveluksen alkaessa valmista majoitusta vaan velvollinen etsii asunnon, johon palveluspaikka osoittaa hänet majoittumaan, voidaan sopia esimerkiksi vuokran enimmäismäärä ja majoituksen sijainti. Jos tällaisista ehdoista ei ole sovittu ennen asunnon etsimistä, palveluspaikan tulee korvata velvollisen asumismenot kokonaisuudessaan. Jos velvollinen ennen asunnon etsimistä ilmoitetusta asumiskulujen maksimisummasta huolimatta hankkii kalliimman asunnon, palveluspaikan ei tarvitse korvata ilmoitettua maksimisumman ylittävää osaa asumiskuluista. Maksimisumman on oltava realistinen paikkakunnan vuokrataso huomioiden. Jos siviilipalveluspaikka ei hyväksy siviilipalvelusvelvollisen esittämää majoitusvaihtoehtoa, tulee siviilipalveluspaikan huolehtia sopivan majoituksen järjestämisestä.

Palveluspaikan ei tarvitse korvata siviilipalvelusvelvolliselle tämän itse hankkiman asunnon takuuvuokraa. Suositeltavaa kuitenkin on osallistua takuuvuokran maksamiseen sellaisissa tilanteissa, joissa asunto vuokrataan vain työpalvelun keston ajaksi eikä velvollinen tule jäämään asuntoon työpalvelun päättymisen jälkeen.

Siviilipalvelusvelvollisen työpalvelua varten hankkiman asunnon osalta palveluspaikan korvausvastuun piiriin kuuluu velvollisen osuus majoituskustannuksista. Majoituskustannukset korvataan enintään toteutuneiden asumiskustannusten mukaisesti.

Korvattavia majoituskustannuksia ovat

 • vuokra, muu vastike tai niihin rinnastettava muu sopimukseen perustuva kiinteän suuruinen kuukausittainen
 • asumismeno (ei kuitenkaan rahoitusvastike tai asuntolainan pääomalyhennys) sekä
 • vesimaksu, käyttösähkö ja saunamaksu.
 • Kiinteän suuruinen kuukausittainen asumismeno on esimerkiksikotivakuutusmaksu, jos kotivakuutuksen ottaminen on vuokrasopimuksen ehtona.

Palveluspaikan korvausvelvollisuus alkaa ensimmäisestä työpalvelupäivästä lukien.

 • Autopaikkaa, internetyhteyttä tai vastaavia lisäkustannuksia ei korvata.
 • Asuntolainan korot eivät kuulu palveluspaikan maksettaviksi, vaan niihin voi palvelusvelvollinen hakea Kelalta sotilasavustusta.
 • Asuinkumppaneiden osuutta kustannuksista ei korvata.

 

2. Majoituskustannusten korvaaminen palveluspaikalle

Palveluspaikka vastaa osoittamastaan majoituksesta aiheutuvista kustannuksista kotiuttamispäivään asti. Merkitystä ei ole sillä onko majoitus palveluspaikan vai siviilipalvelusvelvollisen hankkima. Valtio korvaa hakemuksesta siviilipalveluspaikalle siviilipalvelusvelvollisen majoituksesta aiheutuneita kustannuksia enintään toteutuneiden asumiskustannusten mukaisesti.

Majoituskorvauksen enimmäismäärä määräytyy lisäksi osoitetun majoituksen sijaintipaikkakunnan mukaan seuraavasti:

1) I kuntaryhmä: Helsinki, enintään 310 euroa kuukaudessa. 

2) II kuntaryhmä: Espoo, Kauniainen ja Vantaa, enintään 280 euroa kuukaudessa. 

3) III kuntaryhmä: Hyvinkää, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kajaani, Kerava, Kirkkonummi, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Lohja, Mikkeli, Nokia, Nurmijärvi, Oulu, Pori, Porvoo, Raisio, Riihimäki, Rovaniemi, Seinäjoki, Sipoo, Siuntio, Tampere, Turku, Tuusula, Vaasa ja Vihti, enintään 250 euroa kuukaudessa.

 4) IV kuntaryhmä: Muut kunnat enintään 180 euroa kuukaudessa.

 Jos siviilipalveluspaikka osoittaa siviilipalvelusvelvollisen majoitukseksi siviilipalvelusvelvollisen vanhempien omistaman tai vuokraaman asunnon, on korvattavien majoituskustannusten määrä enintään 100 euroa kuukaudessa.

 

Autopaikkaa, internetyhteyttä tai vastaavia lisäkustannuksia ei korvata. Asuntolainan korot eivät kuulu palveluspaikan maksettaviksi, vaan niihin voi palvelusvelvollinen hakea Kelalta sotilasavustusta. Asuinkumppaneiden osuutta kustannuksista ei korvata.

Haku

Siviilipalveluspaikan on haettava majoituskustannusten korvausta siviilipalvelusrekisterin (sivariwebin) kautta takautuvasti viimeistään sen kalenterivuoden päättyessä (31.12.), johon majoituskustannukset kohdistuvat.

Siviilipalveluspaikan on esitettävä maksamistaan majoituskustannuksista luotettava selvitys hakemuksen liitteissä (siviilipalveluslaki 47 §).

Hakemukseen tulee liittää

 • vuokrasopimuskopio
 • palveluspaikan maksutositteet majoittamisesta aiheutuneista kustannuksista niiltä kuukausilta, joilta korvausta haetaan

Korvausten käsittely- ja hakuajat ovat:

30.4. mennessä toimitetut hakemukset käsitellään 30.6. mennessä

31.8. mennessä toimitetut hakemukset käsitellään 31.10. mennessä

5.12. mennessä toimitetut hakemukset käsitellään 31.12. mennessä

5.-31.12. välillä toimitetut hakemukset käsitellään 28.2. mennessä.

31.12. jälkeen toimitettuja hakemuksia ei käsitellä.

 

 

Palveluspaikka vastaa myös työmatkoista osoittamansa majoituksen ja palveluspaikan välillä. Ohjeellisena on pidetty yli 5 km:n yhdensuuntaista matkaa.