Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ajankohtaista

Palveluspaikka osan kesästä kiinni – mitä velvollinen tekee?

Vaikka palveluspaikka olisi kesällä jonkin aikaa kiinni, siviilipalvelusvelvolliselle ei tule automaattisesti määrätä henkilökohtaista syylomaa täksi ajaksi. HSL pidentää siviilipalvelukseen kuluvaa aikaa ja koska etuuksien maksaminen katkeaa sen ajaksi, voi aiheutua...

PÄÄSYKOKEISIIN OSALLISTUMINEN SIVIILIPALVELUKSEN AIKANA

Siviilipalveluskeskus toteuttaa Nuorisolakia työskennellessään velvollisten kanssa. Työn tarkoituksena on ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä ja tukea heitä opiskelu- ja työuramietinnöissä sekä itsenäisen elämän järjestämisessä. Nuorisotakuun mukaiset toimenpiteet...

Oman auton käyttökorvaukset v. 2024

Lähempi ohjeistus oman auton käytöstä löytyy kotisivuillamme kohdasta https://www.siviilipalveluskeskus.fi/matkat-tyopalvelujaksolla/. Euromääräinen korvaus määräytyy yhdensuuntaisen matkan perusteella ollen: 3-25 km: 5,90 € 26-50 km: 8,20 € 51-100 km: 17,60 € 100...

Siviilipalvelusvelvollisen asema palveluspaikan lakkotilanteessa

Siviilipalveluksessa palvelusvelvollinen ei ole työ- eikä virkasuhteessa palveluspaikkaansa, vaan hän on suorittamassa siviilipalveluslain mukaista työpalvelua. Siviilipalvelusvelvollisella ei siten ole oikeutta osallistua lakkoon tai muuhun työtaisteluun....

Rikosrekisteriote iäkkäiden kanssa toimimiseen 1.1.2024 alkaen

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta tulee voimaan 1.1.2024. Tämän jälkeen sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajana toimivalla työnantajalla on oikeus, ja yli kolmen kuukauden mittaisissa työ- tai palvelussuhteissa velvollisuus, pyytää työntekijää...