Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ajankohtaista

Muutos sotilasavustukseen

Sotilasavustuksessa on 1.1.2022 alkaen 300 euron suojaosa, joka koskee velvollisen palkka- ja yrittäjätuloja. Suojaosa tarkoittaa summaa, jonka palvelusta suorittava voi ansaita kuukaudessa ilman, että se vaikuttaa sotilasavustuksen määrään. Velvollisen palkka- ja...

Olemme lisänneet täydennyspalveluseriä vuosille 2022, 2023 ja 2024.

Valitse itsellesi sopiva koulutusajankohta Omasivarissa ja tarkasta samalla myös kaikki yhteystietosi. Pohjois-Suomessa asuville täydennyspalvelusvelvollisille avaamme uusia eriä toukokuun lopussa.  Inarin koulutuserään voit osallistua jos kotipaikkakuntasi on Lapin...

PÄÄSYKOKEISIIN OSALLISTUMINEN SIVIILIPALVELUKSEN AIKANA

Siviilipalveluskeskus toteuttaa Nuorisolakia työskennellessään velvollisten kanssa. Työn tarkoituksena on ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä ja tukea heitä opiskelu- ja työuramietinnöissä sekä itsenäisen elämän järjestämisessä. Nuorisotakuun mukaiset toimenpiteet...

Siviilipalvelusvelvollisen asema palveluspaikan lakkotilanteessa

Siviilipalveluksessa palvelusvelvollinen ei ole työ- eikä virkasuhteessa palveluspaikkaansa, vaan hän on suorittamassa siviilipalveluslain mukaista työpalvelua. Siviilipalvelusvelvollisella ei siten ole oikeutta osallistua lakkoon tai muuhun työtaisteluun....

Palveluspaikka osan kesästä kiinni – mitä velvollinen tekee?

Vaikka palveluspaikka olisi kesällä jonkin aikaa kiinni, siviilipalvelusvelvolliselle ei tule automaattisesti määrätä henkilökohtaista syylomaa täksi ajaksi. HSL pidentää siviilipalvelukseen kuluvaa aikaa ja koska etuuksien maksaminen katkeaa sen ajaksi, voi aiheutua...

HUOM! TÄYDENNYSPALVELUKSEEN HAKEUTUVAT

Hakemuksen täyttäminen ei vielä siirrä sinua reservistä täydennyspalvelusvelvolliseksi, vaan sinun on toimitettava hakemus omalle aluetoimistollesi. Kun hakemus on hyväksytty olet täydennyspalvelusvelvollinen ja vapautettu asevelvollisuudesta. Puolustusvoimien...

Siviilipalvelusvelvollisten poikkeusolojen tehtävistä

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan herättää monenlaisia tunteista ja paljon kysymyksiä. Siviilipalveluskeskukseen on tullut runsaasti tiedusteluja siitä, mikä on siviilipalvelusvelvollisten asema, jos Suomi joutuisi sotilaallisen hyökkäyksen kohteeksi. On myös paljon...