Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Ajankohtaista

Muutos sotilasavustukseen

Sotilasavustuksessa on 1.1.2022 alkaen 300 euron suojaosa, joka koskee velvollisen palkka- ja yrittäjätuloja. Suojaosa tarkoittaa summaa, jonka palvelusta suorittava voi ansaita kuukaudessa ilman, että se vaikuttaa sotilasavustuksen määrään. Velvollisen palkka- ja...

Siviilipalvelustehtävät ja koronarokotus

1) Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluspaikat Sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajalla on velvollisuus huolehtia siitä, että henkilöstö ei aiheuta potilaille ja asiakkaille koronan tartuntariskiä. Tartuntatautilain määräaikainen muutos sosiaali- ja...

Siviilipalvelusvelvolliset ja virka-apu

Sosiaali- ja terveysministeriö on esittänyt Puolustusvoimille pyynnön varautua antamaan virka-apua. Samassa yhteydessä on keskusteluun noussut siviilipalvelusta suorittavien palvelustehtävät ja velvollisten hyödynnettävyys koronakriisissä. Siviilipalveluslaki ei...

Siviilipalveluksen koulutusjaksojen toteuttaminen vuonna 2022

Siviilipalveluskeskus järjestää vuoden 2022 koulutuserät terveysturvallisesti hybridimallilla, jossa osa neljän viikon mittaisesta koulutusjaksosta suoritetaan etänä, osa lähiopetuksena Siviilipalveluskeskuksessa. Erät 1–6 järjestetään siten, että jokaisella ryhmällä...

Karanteeniaika: Ensisijaisesti suositellaan etätyömahdollisuutta.

Jos etätyötä ei ole mahdollista järjestää, vapautetaan velvollinen palvelustehtävien suorittamisesta (sivariwebtapahtuma: Palvelustehtävistä vapauttaminen). Karanteeniaika lasketaan palvelusajaksi ja siltä ajalta maksetaan päivärahan lisäksi myös...

Siviilipalvelusvelvollisten koronarokotukset

Siviilipalvelustaan suorittavien koronarokotusten antamisesta vastaa siviilipalvelusvelvollisen kotikunta. Siviilipalveluskeskus suosittaa, että velvollinen voi käydä koronarokotuksessa palvelusaikana. Mikäli rokotuksen ottaminen vaatii matkaa kotipaikkakunnalle...

Omasivariin kirjautumisessa tullut muutoksia.

Muutos tarkoittaa, että vanha salasanapohjainen kevyt tunnistautuminen poistuu. Sinun on aktivoitava uusi, PIN-koodilla toimiva tunnistautuminen, mikäli haluat käyttää kevyttä tunnistautumista. PIN-koodilla tunnistautuminen on huomattavasti nopeampaa kuin aiempi...

PÄÄSYKOKEISIIN OSALLISTUMINEN SIVIILIPALVELUKSEN AIKANA

Siviilipalveluskeskus toteuttaa Nuorisolakia työskennellessään velvollisten kanssa. Työn tarkoituksena on ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä ja tukea heitä opiskelu- ja työuramietinnöissä sekä itsenäisen elämän järjestämisessä. Nuorisotakuun mukaiset toimenpiteet...