Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ohjeet ja säännöt palveluspaikka

Siviilipalveluksesta säädetään siviilipalveluslaissa (1446/2007) ja sen nojalla annetuissa
valtioneuvoston asetuksessa siviilipalveluksesta (1461/2007) ja työministeriön asetuksessa
siviilipalvelusvelvollisen matkakorvauksista ja maksuttomienlomamatkojen lukumääristä sekä laissa siviilipalveluslain muuttamisesta (579/2019).

Lisäksi siviilipalvelustoimintaa ohjaa mm. Ohje siviilipalvelusvelvollisen salassapito- ja vaitiolovelvollisuudesta sekä Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä kuin myös Nuorisolaki sekä Valmiuslaki.