Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Siviilipalvelus

SIVIILIPALVELUS

 • Siviilipalvelukseen voit hakeutua vakaumukseen perustuvista syistä.
 • Suorittaminen korvaa varusmiespalveluksen.
 • Kertauskoulutusvelvollisuutta ei ole.
 • Siviilipalvelusvelvollisuus päättyy sen vuoden lopussa, jonka aikana palvelusvelvollinen täyttää 30 vuotta.

palvelusaikaSiviilipalvelusaika on 347 vuorokautta.  Siviilipalvelus alkaa aina neljän viikon koulutusjaksolla. Koulutusjakson jälkeen siviilipalvelus jatkuu työpalvelulla (noin 319 päivää). Työpalvelu suoritetaan siviilipalveluskeskuksen hyväksymissä siviilipalveluspaikoissa. Suoritettu varusmiespalvelusaika hyvitetään kertoimella.

Siviilipalveluskeskus

 • Huolehtii siviilipalveluksen täytäntöönpanosta, siviilipalvelusvelvollisten koulutuksen järjestämisestä ja palveluspaikkojen ohjauksesta.
 • Siviilipalveluskeskuksena toimii Lapinjärvellä sijaitseva ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen eli KEHAn erillisyksikkö.

Siviilipalvelushakemuksen hyväksymisen jälkeen

Siviilipalveluskeskus aktivoi palvelustietosi Siviilipalvelusrekisteriin, kun Puolustusvoimien aluetoimisto omalla alueellasi on käsitellyt hakemuksesi ja tehnyt päätöksen siviilipalvelusvelvollisuudestasi. Tämän jälkeen voit kirjautua Omasivariin. Katso lisätietoja Omasivarista.

 • Voit itse vaikuttaa siviilipalveluksen suorittamisajankohtaan. Valitse sopiva koulutuserä Omasivarin kautta. Katso ohjeet tästä.
   • Siviilipalveluskeskus toimittaa kirjallisen määräyksen astua palvelukseen erävalinnan jälkeen.
 • Tarvittaessa voit anoa lykkäystä tai vapautusta.
 • Ellet itse valitse koulutuserää, saat kirjallisen määräyksen astua palvelukseen kahden vuoden sisällä. Määräys lähetetään noin kolme kuukautta ennen palveluksen alkua. Iän (yli 29 vuotta) vuoksi palvelukseen voidaan määrätä myös kaksi kuukautta lyhyemmällä varoitusajalla.
 • Mikäli jätät saapumatta siviilipalvelukseen ilman laillista estettä, on seurauksena etsintäkuulutus.

Siviilipalvelusvelvollisen etuudet

 • Määräytyvät samojen perusteiden mukaisesti kuin varusmiehillä.
 • Ylläpito kuuluu koulutusjakson aikana siviilipalveluskeskukselle ja työpalvelun aikana palveluspaikalle (päivärahat, ruokailu, majoitus, terveydenhuolto ja työmatkat).
 • Saat käyttöösi sähköisen siviilipalvelustodistuksen palveluksen aikana. Katso ohjeet tästä. Erilaiset asevelvollisten alennukset edellyttävät todistuksen esittämistä.

 

LINKIT

Siviilipalveluslaki

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje