Valitse sivu

Siviilipalvelus

SIVIILIPALVELUS

Siviilipalvelukseen voi hakeutua vakaumukseen perustuvista syistä. Siviilipalveluksen suorittaminen korvaa varusmiespalveluksen.

Siviilipalvelusaika on 347 päivää ja se muodostuu 28 vuorokauden peruskoulutusjaksosta ja noin 10,5 kuukauden työpalvelusta. Työpalvelu suoritetaan siviilipalveluskeskuksen hyväksymissä siviilipalveluspaikoissa, joita on noin 2000 eri puolilla Suomea. Kertauskoulutusvelvollisuutta ei ole.

Siviilipalvelusvelvollisen etuudet määräytyvät samojen perusteiden mukaisesti kuin varusmiehillä. Ylläpitokustannusten korvaaminen (päivärahat, ruokailu, majoitus, terveydenhuolto ja työmatkat) kuuluu koulutusjakson aikana siviilipalveluskeskukselle ja työpalvelun aikana työpalvelun järjestävälle siviilipalveluspaikalle.

Siviilipalveluskeskus huolehtii siviilipalveluksen täytäntöönpanosta, siviilipalvelusvelvollisten koulutuksen järjestämisestä ja palveluspaikkojen ohjauksesta. Siviilipalveluskeskuksena toimii Lapinjärvellä sijaitseva ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHAn erillisyksikkö.

Siviilipalvelus alkaa hakemuksen hyväksymisvuoden tai kahden sitä seuraavan kalenterivuoden kuluessa, ellei siviilipalvelusvelvolliselle ole myönnetty lykkäystä.

Siviilipalveluskeskus toimittaa kirjallisen määräyksen astua palvelukseen noin kolme kuukautta ennen palveluksen alkua. Suostumuksen perusteella tai iän (yli 29 vuotta) vuoksi palvelukseen voidaan määrätä myös kaksi kuukautta lyhyemmällä varoitusajalla.

 

Mikäli siviilipalvelusvelvollinen jättää saapumatta siviilipalvelukseen ilman laillista estettä, on seurauksena etsintäkuulutus. Siviilipalveluskeskus ja myöhemmin palveluspaikka antaa palvelusvelvolliselle valokuvalla varustetun siviilipalvelustodistuksen, joka vastaa sotilaspassia ja joka kotiuttamisen jälkeen on todistus palveluksen suorittamisesta. Esimerkiksi erilaiset asevelvollisten alennukset edellyttävät todistuksen esittämistä. Jos todistus häviää palveluksen jälkeen, keskus voi pyynnöstä korvata sen.Siviilipalvelustodistusta tarvitaan mm. passiviranomaisia varten 30 ikävuoteen asti.

Siviilipalvelusvelvollisuus päättyy sen vuoden lopussa, jonka aikana palvelusvelvollinen täyttää 30 vuotta.