Valitse sivu

Siviilipalvelukseen hakeutuminen

Siviilipalvelukseen hakeutuminen

Kun vakaumukselliset syyt estävät sinua suorittamasta asepalvelusta, voit hakeutua siviilipalvelukseen. Siviilipalvelusaika on 347 vuorokautta ja se alkaa neljän viikon koulutusjaksolla Siviilipalveluskeskuksessa. Loput palveluksesta suoritat työpalvelussa yhteiskunnalle hyödyllisessä työpalvelussa hankkimassasi työpalvelupaikassa.

Siviilipalvelushakemuksen hyväksymisen jälkeen sinut kutsutaan palvelukseen hyväksymisvuoden tai kahden sitä seuraavan kalenterivuoden kuluessa, jollei sinulle myönnetä lykkäystä. Voit itse vaikuttaa siviilipalveluksen suorittamisajankohtaan valitsemalla itsellesi sopivan erän Omasivari kautta.

 

Toimi näin

Voit jättää siviilipalvelushakemuksen aikaisintaan kutsunnoissa. Hakemuksesi käsittelee Puolustusvoimien aluetoimisto. Siviilipalvelushakemuksen voi tehdä Omasivarissa kirjautumalla vahvalla tunnistautumisella Omasivariin https://omasivari.mol.fi/enlistment/login. Kirjautumisen jälkeen pääset täyttämään Siviilipalvelushakemuslomakkeen. Kun olet täyttänyt lomakkeen, tulosta lomake ja allekirjoita.

Toimita täytetty ja allekirjoitettu siviilipalvelushakemuslomake

– kutsuntalautakunnalle, jos hakeudut siviilipalvelukseen kutsunnoissa

– puolustusvoimien aluetoimistoon, jos olet ollut jo kutsunnoissa etkä ole vielä aloittanut varusmiespalvelusta

– joukko-osaston komentajalle, jos hakeudut siviilipalvelukseen varusmiespalveluksessa ollessasi

– Suomen lähetystöön tai konsulivirastoon, jos asut ulkomailla.

 

Kenelle ja millä ehdoin

Voit hakeutua siviilipalvelukseen

– jos olet alle 31-vuotias asevelvollinen ja käynyt kutsunnoissa

– jos olet suorittanut naisten vapaaehtoista asepalvelusta yli 45 päivää.

Siviilipalvelushakemus on tehtävä viimeistään sinä vuonna, jolloin täytät 30 vuotta.

 

Käsittelyaika

Puolustusvoimat käsittelee hakemuksesi mahdollisimman nopeasti. Puolustusvoimien Aluetoimisto lähettää päätöksen siirrostasi siviilipalvelukseen sinulle ja Siviilipalveluskeskukselle noin 2 – 4 viikon kuluttua siitä, kun jätät hakemuksen. Silloin tietosi siirtyvät siviilipalvelusrekisteriin.

 

Voimassaoloaika

Kun sinut on hyväksytty siviilipalvelusvelvolliseksi, palveluksen suorittamisvelvollisuus päättyy sen vuoden lopussa, jolloin täytät 30 vuotta. Sen jälkeen kuulut siviilivarantoon sen vuoden loppuun, jona täytät 50 vuotta.

LINKIT:

 

Varusmiespalveluksesta siviilipalvelukseen

Jos teet siviilipalvelushakemuksen varusmiespalveluksessa, sinut kotiutetaan välittömästi. Paperisi toimitetaan aluetoimiston kautta Siviilpalveluskeskukseen.

Esitä meille toiveesi siviilipalveluksen alkamisajakohdasta. Koulutusjaksojen alkamisajankohdat löydät tästä. Vuodenajasta riippuen koulutusjaksolle on haluttaessa mahdollista päästä lyhyelläkin varoitusajalla esim. silloin, kun sinulla on työpalvelupaikka sovittuna.

Suoritettu varusmiesaika hyvitetään siviilipalvelusaikaa laskettaessa kertoimen mukaan. Kertointen suuruus riippuu määrätystystä varusmiespalveluksen kestosta. Kertoimet tulevat laskukaavasta:

347vrk / määrätty palveluksen kesto = kerroin.

Jos palveluksen kestoksi on määrätty 165 vrk, on kerroin 2,10. Jos palveluksen kesto on 255 vrk, kerroin on 1,36, ja jos palveluksen kestoksi on määrätty 347 vrk, joka on myös siviilipalveluksen kesto, on kerroin 1,00.

Esimerkki: olet suorittanut varusmiespalvelusta 8 vrk, ja palvelusajaksi määräytyi 165 vrk. 8 x 2,10= 16,80.

Siviilipalveluksesi lyhenee 17 vrk: 347-17=330 vrk

Voit seurata palveluksesi pituutta ja päivärahojen suuruutta palvelusaikalaskurista

tai OmaSivari-sovelluksesta, kun tietosi löytyvät Sivariwebistä.

Huom! Päivärahan suuruutta laskettessa suoritettu varusmiesaika otetaan huomioon kalenteripäivinä, ei kertoimella.