Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Siviilipalvelukseen hakeutuminen

Siviilipalvelusaika on 347 vuorokautta. Siviilipalvelus alkaa aina neljän viikon koulutusjaksolla. Koulutusjakson jälkeen siviilipalvelu jatkuu työpalvelulla. Koulutusjakso täytyy suorittaa ennen työpalvelun aloittamista.

Voit hakeutua siviilipalvelukseen:

 • kun vakaumukselliset syyt estävät sinua suorittamasta asepalvelusta
 • kutsunnoissa
 • kutsuntojen jälkeen
 • kun olet suorittanut naisten vapaaehtoista asepalvelusta yli 30 päivää.

Hakemus on tehtävä viimeistään sinä vuonna, jolloin täytät 30 vuotta.

Toimi näin:

Täytetty, tulostettu ja allekirjoitettu siviilipalvelushakemuslomake lähetetään:

 • kutsuntalautakunnalle, jos hakeudut siviilipalvelukseen kutsunnoissa tai
 • puolustusvoimien aluetoimistoon, jos olet ollut jo kutsunnoissa etkä ole vielä aloittanut varusmiespalvelusta tai
 • joukko-osaston komentajalle, jos suoritat varusmiespalvelusta tai
 • Suomen lähetystöön tai konsulivirastoon, jos asut ulkomailla.

Siviilipalvelushakemus (mol.fi)

Hakemuksesi käsittely:

 • Voimme käsitellä tietojasi vasta kun olet käynyt kutsunnoissa.
 • Puolustusvoimien aluetoimisto omalla alueellasi käsittelee hakemuksesi ja tekee päätöksen siviilipalvelusvelvollisuudestasi.
 • Päätös siirrostasi lähetetään sinulle ja Siviilipalveluskeskukselle.
 • Tietosi siirtyvät siviilipalvelusrekisteriin.

Muuta huomioitavaa:

Kun sinut on hyväksytty palvelukseen, voit valita sopivan koulutuserän Omasivarin kautta.

Koulutusjaksot ja erätoiveet

Tarvittaessa voit anoa lykkäystä.

Lykkäys

Siviilipalveluksen suorittamisvelvollisuus on voimassa sen vuoden loppuun, jolloin täytät 30 vuotta. Kun olet suorittanut siviilipalveluksen, kuulut siviilivarantoon 50 ikävuoteen saakka ja lisävarantoon 60 ikävuoteen saakka.

Varusmiespalveluksesta siviilipalvelukseen:

Jos teet siviilipalvelushakemuksen varusmiespalveluksessa, sinut kotiutetaan välittömästi.

 • Hakemus toimitetaan varuskunnasta aluetoimistoon käsiteltäväksi.
 • Palvelustietosi toimitetaan Siviilipalveluskeskukseen, kun aluetoimisto on tehnyt päätöksen siviilipalvelusvelvollisuudestasi. Tietojen siirtyminen Siviilipalveluskeskukseen voi joissakin tapauksissa kestää useamman viikon.
 • Pääset kirjautumaan Omasivariin, kun tietosi löytyvät Siviilipalvelusrekisteristä. Omasivariin kirjaudut omilla verkkopankkitunnuksillasi.

Omasivari (mol.fi)

 • Voit tehdä erätoiveen Omasivarissa, jos sinut on sijoitettu palveluskelpoisuusluokkaan A tai B.
 • Jos palveluskelpoisuusluokkasi on E tai C et voi tehdä erätoivetta ennen kuin olet toimittanut Siviilipalveluskeskukselle lääkärilausunnon palveluskelpoisuudestasi.

Omasivari ohjesivu

Ennen siviilipalvelukseen siirtymistä suorittamasi varusmiespalvelus hyvitetään käyttämällä kertoimia

 • Jos palveluksen kestoksi on määrätty 165 vrk, on kerroin 2,10.
 • Jos palveluksen kesto on 255 vrk, kerroin on 1,36.
 • Jos palveluksen kestoksi on määrätty 347 vrk, joka on myös siviilipalveluksen kesto, on kerroin 1,00.

Palvelusaika esimerkkilaskelma:

Olet suorittanut varusmiespalvelusta 8 vrk, ja palvelusajaksi määräytyi 165 vrk. 8 x 2,10= 16,80. Siviilipalveluksesi lyhenee 17 vrk: 347-17=330 vrk. 

Huomioitavaa

 • Palveluksen kesto lasketaan kertoimella.
 • Päiväraha määräytyy suoritettujen todellisten palveluspäivien mukaan (varusmiespalvelusajan alusta lähtien), ei kertoimella.

 Linkit