Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Terveydenhuolto

Terveysklinikka

Siviilipalveluskeskuksen terveysklinikalla työskentelee vastaava hoitaja ja sairaanhoitaja sekä lääkäri. Klinikan palvelut tuottaa Mehiläinen.

Koulutusjakson kolmen ensimmäisen viikon aikana palvelusvelvollisille tehdään  terveystarkastus, jossa heidän palveluskelpoisuutensa tarkastetaan. Terveystarkastus on pakollinen ja siihen kuuluu käynti sekä terveydenhoitajan että lääkärin vastaanotolla.

Terveysklinikalla on sairasvastaanotto arkisin kello 8.00 – 9.00 ja 12.00 – 12.30 sekä muina aikoina ajanvarauksella. Lääkäri on paikalla sovitusti. Perussairauksiin liittyvä lääkitys (esimerkiksi astma) on koulutusjakson aikana ilmaista. Sairaslomaa myönnetään tarpeen mukaan.

Tarvittaessa klinikan lääkäri tekee lähetteen palvelusvelvollisen sairaanhoitopiirin erikoislääkärille.

Terveysklinikan esittelyvideo (YouTube) ei tekstitystä.

Sairastuminen vapaa-ajalla

Sairastuessa koulutusjakson aikana lomalla tai viikonlopun aikana hakeudutaan kunnalliseen terveydenhuoltoon. Sairastumisen tutkimukseen ja hoitoon liittyneet kulut voidaan korvata takautuvasti. Terveyskeskuskäynnistä maksetut kuitit toimitetaan siviilipalveluskeskuksen hallintoon.

Lykkäys- tai vapautushakemus terveydellisistä syistä

Lykkäystä tai vapautusta (E- tai C-luokka) terveydellisistä syistä haetaan Omasivarin kautta. Hakemuksen liitteeksi B-lääkärinlausunto diagnoosimerkintöineen, jossa lääkäri ottaa kantaa palveluskelpoisuuteen.

Vapauttaminen

Sosiaalikuraattori auttaa

Koulutuskeskuksella on myös oma sosiaalikuraattori. Kuraattorin puoleen voi kääntyä kaikenlaisten ongelmatilanteiden ilmaantuessa, on kyseessä sitten taloudelliset huolet tai vaikkapa murheet sosiaalisissa suhteissa. Niin kuraattori kuin terveydenhoitajat käyttävät työvälineenään Time out -aikalisäpalvelua, jossa velvollinen voi saada apua vaikeisiin asioihin oman paikkakuntansa asiantuntijoilta. Kaikista alle 25-vuotiaista palveluksen keskeyttäneistä tehdään lähete oman kotikunnan etsivään nuorisotyöhön.

Siviilipalvelusvelvollisten rokotussuojaa koskeva tiedote

Uusi tartuntatautilaki (1227/2016) astui voimaan 1.3.2017, ja työntekijän rokotussuojaa koskeva 48§ astui voimaan 1.3.2018. Muutokset toivat uusia velvoitteita sekä työnantajille, että työntekijöille. Lakimuutos on tehty suojelemaan potilaita ja asiakkaita.

Velvoite koskee työskentelyä sosiaali – ja terveydenhuollon toimintayksiköissä olevissa asiakas- ja potilastiloissa, joissa hoidetaan ns. riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä. Velvoite koskee myös potilaskuljetuksiin osallistuvia.

Riskiryhmiin kuuluvia, tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita, ovat esim. potilaat, joiden puolustusjärjestelmä on merkittävästi heikentynyt sairauden tai sen hoidon takia, alle yksivuotiaat, 65 vuotta täyttäneet sekä raskaana olevat.

Asiakas- ja potilastiloilla ja potilaskuljetuksilla tarkoitetaan

  • asiakas- ja potilastiloja, kuten potilas – ja toimenpidehuoneita
  • sairaankuljetuksessa käytettäviä kulkuneuvoja
  • näihin verrattavia tiloja esim. sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden odotus- ja käytävätiloja, joissa on mahdollisuus tartunnalle tai sen leviämiselle asiakkaisiin tai potilaisiin

Tartuntatautien vakaville seurauksille alttiiden parissa työskentelevällä tulee olla suoja seuraavia tauteja vastaan:

  • rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan
  • vuosittain annettavan rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan
  • imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan

Käytännön ohjeet siviilipalvelukseen saapuvalle

  1. Jos siviilipalveluksen aikaisiin työtehtäviisi kuuluu työskentelyä riskiryhmien parissa, varmista, että sinulla on riittävä rokotesuoja yllämainituille taudeille.
  2. Jos olet epävarma rokotussuojastasi, saat rokotetietosi omalta terveysasemaltasi tai yläkoulusi terveydenhuollosta.
  3. Mikäli sinulla on terveydellinen syy, jonka vuoksi rokotussuojasi ei vastaa riskiryhmien kanssa työskentelyyn liittyvää rokotevelvoitetta, hakeudu tehtäviin, jossa rokotesuojaa ei edellytetä.

Mikäli sinulla on kysyttävää tästä asiasta, ole yhteydessä Siviilipalveluskeskuksen terveydenhuoltoon osoitteessa siviilipalveluskeskus.terveysklinikka(at)mehilainen.fi