Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PP -Palo, pelastus ja

väestönsuojelu

 

PP-suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on valmentaa siviilipalvelusvelvollisia toimimaan pelastustoimintaan ja väestönsuojeluun liittyvissä avustavissa tehtävissä sekä lisätä valmiuksia toimia tapaturmia ehkäisevästi. Koulutuksen jälkeen siviilipalvelusvelvollinen ymmärtää erilaisiin tilanteisiin sisältyviä turvallisuusriskejä, osaa varautua niihin ennalta ja osaa toimia rauhallisesti onnettomuuden sattuessa.

PP-läiset suorittavat koulutusjakson aikana järjestyksenvalvojan kurssin ja saavat siitä virallisen todistuksen. Kurssin käytyään he voivat hakea poliisilta järjestyksenvalvojakorttia, joka on voimassa viisi vuotta. Järjestyksenvalvojia tarvitaan mm. yleisissä kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa. Ryhmäläiset saavat myös tiedot siitä, kuinka järjestetään turvallisesti pieni tai vähän suurempikin yleisötilaisuus.

Koulutusjaksolla suoritetaan myös virallinen Tulityökurssi (SPEK). Kurssin hyväksytysti läpäisseet saavat tulityökortin. Paloturvallisuus- ja alkusammutustaitoja opitaan AS1-alkusammutuskurssilla. Useimmiten järjestetään myös Arjen turvallisuus –kurssi, jonka tavoitteena on oppia tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään asumiseen liittyviä yleisimpiä vaaroja. Kurssilla tutustutaan myös pelastussuunnittelun perusteisiin.

PP-ryhmä tutustuu myös Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (VAPEPA) toimintaan sekä teoriassa että käytännössä etsintäharjoituksen merkeissä.