Valitse sivu

Vapautus täydennyspalveluksesta

Täydennyspalveluksesta voi anoa vapautusta seuraavin perustein:

  • Vapautus on erittäin tarpeellinen perheolojen, taloudellisten olojen, ammatin tai elinkeinon vuoksi
  • Opintojen aloittaminen tai eteneminen vaikeutuisi tuntuvasti ilman vapautusta
  • Täydennyspalvelus haittaisi vakavasti velvollisen työnantajan toimintaa
  • Muun erityisen henkilökohtaisen syyn vuoksi

Vapautusta on haettava kirjallisesti siviilipalveluskeskukselta. Hakemukseen on liitettävä selvitys vapautuksen perusteista. Toimita hakemus liitteineen postitse tai  sähköpostilla: kirjaamo.siviilipalvelus@ely-keskus.fi

Olemme ottaneet käyttöön myös luottamuksellisten viestien turvaviestipalvelun. Lähettäjällä tulee olla käytössään oma sähköpostiosoite palvelun käyttämiseksi.   Turvaviesti

 

Vapautushakemus/Opinnot, taloudelliset tai henkilökohtaiset syyt

Vapautus koskee vain vapautuspäätöksessä yksilöityä täydennyspalvelusta. Vapautuksen päätyttyä velvolliselle lähetetään uusi määräys täydennyspalvelukseen.

 

Vapautushakemus/Terveydelliset syyt

Täydennyspalvelukseen voidaan määrätä vain palveluskelpoinen palvelusvelvollinen. Jos palveluskelpoisuudessasi on tapahtunut muutos, toimita lääkärinlausunto, jossa lääkärisi ottaa kantaa palveluskelpoisuutesi diagnooseineen Siviilipalveluskeskukseen, mieluiten vähintään neljä viikkoa ennen palveluksen alkamista. Siviilipalveluksessa palveluskelpoisuutta arvioidaan Puolustusvoimien Terveystarkastusohjeen TTO 2012 kriteereihin perustuen. Täydennyspalveluksen aikana Siviilipalveluskeskuksessa ei järjestetä lääkärintarkastusta.

 

Vapauttamishakemus ei ole pätevä syy jäädä pois palveluksesta.

 

Kieltäytyminen täydennyspalveluksesta

Täydennyspalveluksesta kieltäytymisestä seuraa sakkorangaistus, joka on tavallisesti 20 päiväsakkoa. Sakkojen maksaminen ei vapauta suorittamasta täydennyspalvelusta, vaan kieltäytyjä kutsutaan täydennyspalvelukseen uudelleen myöhemmin.