Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vapautus

täydennyspalveluksesta

Vapautus edellyttää voimassa olevaa täydennyspalvelusmääräystä.

 • Siviilipalveluskeskus voi hakemuksen perusteella myöntää vapautuksen määrätystä täydennyspalveluserästä.
 • Vapautuksen päätyttyä velvolliselle lähetetään uusi määräys täydennyspalvelukseen.

Terveydellisestä syistä voit hakea vapautusta ilman määräystä.

Perusteet vapautukseen:

 • Opintosi ovat alkamassa tai kesken
 • Perheolojen takia
 • Taloudellisen tilanteesi takia
 • Ammattisi tai elinkeinosi vuoksi
 • Täydennyspalvelus haittaisi työnantajasi toimintaa
 • Terveydelliset syyt
 • Muut henkilökohtaiset syyt
 • Ulkomailla asuminen

Vapautus terveydellisten syiden perusteella

Täydennyspalvelukseen voidaan määrätä vain palveluskelpoinen palvelusvelvollinen.

 • Sinut voidaan vapauttaa täydennyspalveluksen suorittamisesta rauhan aikana kokonaan tai määräajaksi.
 • Määräaikainen vapautus terveydellisten syiden perusteella voi olla korkeintaan kolme vuotta.
 • Toimita lääkärinlausunto Siviilipalveluskeskukseen, vähintään neljä viikkoa ennen palveluksen alkamista.
 • Lääkärisi tulee ottaa kantaa palveluskelpoisuutesi diagnooseineen.
 • Siviilipalveluksessa palveluskelpoisuutta arvioidaan Puolustusvoimien Terveystarkastusohjeen TTO 2012 kriteereihin perustuen.
 • Täydennyspalveluksen aikana Siviilipalveluskeskuksessa ei järjestetä lääkärintarkastusta.

Puolustusvoimien Terveystarkastusohje TTO 2012 (pdf)

Ulkomailla asuminen

Palvelukseen jätetään määräämättä siviilipalvelusvelvollinen, joka asuu pysyvästi ulkomailla. Toimita Siviilipalveluskeskukselle kirjallinen todistus ulkomailla asumisestasi mahdollisimman pian, mikäli olet saanut määräyksen astua täydennyspalvelukseen. Määräys voidaan peruuttaa, jos täydennyspalvelukseen määrätty asuu pysyvästi ulkomailla eikä siviilipalveluskeskuksella ole ollut tästä tietoa määräystä annettaessa.

Todistuksesta tulee käydä ilmi:

 • milloin ulkomailla asuminen on alkanut
 • kuinka pitkään asuminen ulkomailla jatkuu
 • mikä on vakituinen osoite ulkomailla
 • millä perusteella ulkomailla asumista tulisi pitää pysyvänä.

Vapauttaminen toisen valtion kansalaisuuden perusteella

Kaksoiskansalaisuuden perusteella velvollinen voidaan olla määräämättä palvelukseen ja vapauttaa palveluksesta rauhan aikana, mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Toisen valtion kansalaisuus.
 • Asuinpaikka on viimeiset seitsemän vuotta ollut muualla kuin Suomessa.

Siviilipalveluslaki 29 § (finlex.fi)

 • Perhesiteet, opiskelu, toimeentulo tai muut henkilökohtaiset asiat ovat muualla kuin Suomessa.

Siviilipalveluslaki 28 § (finlex.fi)

 • Vapauttamista rauhan aikana kaksoiskansalaisuuden perusteella tulee anoa kirjallisesti Siviilipalveluskeskukselta.

Näin haet vapautusta

Voit hakea vapautusta määrätystä erästä vain, jos sinulla on voimassa oleva määräys täydennyspalvelukseen.

Tee hakemus Omasivarissa. Muista liittää hakemukseen myös perustelut, todistukset, lausunnot yms. Liitteet muodossa gif, jpeg, jpg, png tai pdf.

Omasivari-ohjeet

Muista, että pelkkä hakemus ei riitä syyksi jäädä pois palveluksesta!

Mikäli et pääse kirjautumaan Omasivariin

Voit hakea vapautusta määrätystä erästä vain, jos sinulla on voimassa oleva määräys täydennyspalvelukseen.

Täytä hakemuslomake. Muista liittää hakemukseen myös perustelut, todistukset, lausunnot yms.

Muista, että pelkkä hakemus ei riitä syyksi jäädä pois palveluksesta!

Täytä hakemus ja lähetä se turvaviestipalvelun kautta Siviilipalveluskeskuksen kirjaamoon. Olemme ottaneet käyttöön myös luottamuksellisten viestien turvaviestipalvelun. Lähettäjällä tulee olla käytössään oma sähköpostiosoite palvelun käyttämiseksi.

Turvaviesti

Tai täytä hakemus ja lähetä se sähköpostilla: kirjaamo.siviilipalvelus@ely-keskus.fi tai postita se osoitteella: Siviilipalveluskeskus, Latokartanontie 97, 07810 Ingermaninkylä.