Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Palveluspaikalle

Palveluspaikalle

Siviilipalveluskeskus määrää siviilipalveluspaikan, jossa siviilipalvelusvelvollinen suorittaa työpalvelun.

Siviilipalvelusvelvollisen hankkii palveluspaikan itsenäisesti. Palveluspaikan etsintä tulisi aloittaa jo ennen palveluksen alkamista. Siviilipalvelusvelvollinen ja palveluspaikka sopivat työpalvelun suorittamisesta sitoumuksella. Tämän sitoumuksen perusteella siviilipalveluskeskus tekee työpalvelumääräyksen velvollisen hankkimaan palveluspaikkaan. Poikkeustapauksissa siviilipalveluskeskus voi määrätä velvollisen myös muuhun palveluspaikkaan.

Palveluspaikan ja -tehtävien määrääminen

1. Palveluspaikan määrääminen

2. Työpalvelun suorittamiseen liittyviä vaatimuksia

3. Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäminen

4. Avoinna olevasta palveluspaikasta ilmoittaminen

5. Siviilipalvelusvelvollisen salassapito- ja vaitiolovelvollisuus

6. Nuorisotakuu siviilipalveluksessa

7. Palveluspaikan siirto palveluksen aikana

 

Tarkemmin palveluspaikan tehtävistä sivulla Palveluspaikan tehtävien määrääminen.