Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Terveydenhuolto

 

Terveydenhuolto

Siviilipalvelusvelvolliselle ilmaiseen terveydenhuoltoon sisältyvät palvelusaikana palveluksen suorittamiseksi välttämättömät lääkärinpalvelut ja lääkärin määräämä tarpeellinen hoito esimerkiksi lääkkeet palveluksen suorittamiseksi. Terveydenhuollon järjestämisestä palvelusaikana vastaa siviilipalveluspaikka.

Sopimukset palveluspaikan ja siviilipalvelusvelvollisen kesken mahdollisten hoitokulujen osalta eivät ole sallittuja. Palveluspaikka on vastuussa palveluksessa olevan siviilipalvelusvelvollisen terveydenhuollosta ajasta ja paikasta riippumatta.

Ennen työpalvelusitoumuksen tekoa palveluspaikan tulee sopia velvolliselle osoitetun terveydenhuoltopisteen kanssa toimintatavasta:

  • sitoumukseen merkitään ao. kohtaan terveydenhuoltopisteen nimi, yhteyshenkilö ja postitusosoite
  • velvollisen kanssa käydään läpi terveydenhuoltoon liittyvät menettelyohjeet
  • Velvollisella on oikeus lääkärintarkastukseen palveluksen päättyessä. Tarkastus ei ole pakollinen.

Vuoden 2021 aikana aloittaneiden velvollisten lääkärintarkastuskortit on lähetetty sitoumukseen merkittyyn terveydenhuoltopisteeseen. Palveluksen päättyessä velvollinen käy vahvistamassa terveydentilansa allekirjoittamalla lääkärintarkastuskortin. Terveydenhuoltopiste palauttaa allekirjoitetun lääkärintarkastuskortin palautuskuoressa Siviilipalveluskeskukselle.

Velvollisten terveystiedot, jotka ovat aloittaneet palveluksensa vuoden 2022 aikana, löytyvät Omakanta-järjestelmästä. Palveluksen päättyessä terveydentila vahvistetaan Omasivarissa.

 

Silmälasien hankinta palveluksen aikana

Oikeus käyttää julkisen terveydenhoidon palveluita

 

Terveydenhuollosta tarkemmin TEM:n siviilipalveluksen järjestämistä ja suoritamista koskevassa ohjeessa sivuilla 24-29.