Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Terveydenhuolto

 

Terveydenhuolto

Siviilipalvelusvelvolliselle ilmaiseen terveydenhuoltoon sisältyvät palvelusaikana palveluksen suorittamiseksi välttämättömät lääkärinpalvelut ja lääkärin määräämä tarpeellinen hoito esimerkiksi lääkkeet palveluksen suorittamiseksi. Terveydenhuollon järjestämisestä palvelusaikana vastaa siviilipalveluspaikka.

Sopimukset palveluspaikan ja siviilipalvelusvelvollisen kesken mahdollisten hoitokulujen osalta eivät ole sallittuja. Palveluspaikka on vastuussa palveluksessa olevan siviilipalvelusvelvollisen terveydenhuollosta ajasta ja paikasta riippumatta.

Lääkärintarkastuskorttien käsittely
Palveluspaikka on vastuussa velvollisen terveydenhuollosta työpalvelun aikana. Siviilipalvelusvelvollisen terveystietoja voi käsitellä vain terveydenhuollon ammattilainen.

Ennen työpalvelusitoumuksen tekoa palveluspaikan tulee sopia velvolliselle osoitetun terveydenhuoltopisteen kanssa lääkärintarkastuskortin säilyttämisestä ja käsittelystä:

  • sitoumukseen merkitään ao. kohtaan terveydenhuoltopisteen nimi, yhteyshenkilö ja postitusosoite
  • velvollisen kanssa käydään läpi terveydenhuoltoon liittyvät menettelyohjeet

Palveluksen päättyessä velvolliselle järjestetään tilaisuus käydä allekirjoittamassa lääkärintarkastuskortti. Terveydenhuoltopiste palauttaa kortin palveluksen päättyessä, tai keskeytyessä, Siviilipalveluskeskukselle heille toimitetussa palautuskirjekuoressa. Lääkärintarkastuskortti on pysyvästi säilytettävä asiakirja, joka arkistoidaan Siviilipalveluskeskuksessa.

Silmälasien hankinta palveluksen aikana

Oikeus käyttää julkisen terveydenhoidon palveluita

 

Terveydenhuollosta tarkemmin TEM:n siviilipalveluksen järjestämistä ja suoritamista koskevassa ohjeessa sivuilla 24-29.