Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Hälsovård

Hälsovård

I den fria hälsovården för civiltjänstgörare ingår under tjänstgöringstiden läkartjänster och sådan av läkare ordinerad vård, såsom mediciner, som behövs för att civiltjänstgöraren ska kunna fullgöra sin civiltjänst. Under tjänstgöringstiden svarar civiltjänstgöringsplatsen för anordnande av hälsovård.

Avtal om vårdkostnader mellan tjänstgöringsplatsen och civiltjänstgöraren är inte tillåtna. Tjänstgöringsplatsen ansvarar för hälsovården för civiltjänstgörare som fullgör civiltjänst, oberoende av tid och plats.

Läkarundersökningskortet

Tjänstgöringsplatsen ansvarar för hälsovården under tjänstgöringen. Civiltjänstgörarens hälsouppgifter kan endast hanteras av hälso-/sjukvårdspersonal.

Före förbindelsen görs bör tjänstgöringsplatsen komma överens om förvaring och hantering av tjänstgörarens läkarundersökningskort med den hälsovårdsenhet de anvisar i förbindelsen:

  • i förbindelsen anges hälsovårdsenhetens namn, kontaktperson och postadress
  • tjänstgöraren informeras om hur anvisad hälsovård fungerar

I slutet av tjänstgöringstiden ordnas en tidpunkt för civiltjänstgöraren att med sin namnteckning bestyrka uppgifterna om sitt hälsotillstånd på sitt läkarundersökningskort. Hälsovårdsenheten returnerar kortet till Civiltjänstcentralen efter avslutad tjänstgöring i av Civiltjänstcentralen bifogat svarskuvert. Läkarundersökningskortet ska förvaras varaktigt av Civiltjänstcentralen.

 

Betalningsförbindelse för glasögon 

Rätten att använda offentliga hälsovårdstjänster

Mera om hälsovård hittas i Anvisning om anordnande och fullgörande av civiltjänst s. 24-30