Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hälsovård

Hälsovård

I den fria hälsovården för civiltjänstgörare ingår under tjänstgöringstiden läkartjänster och sådan av läkare ordinerad vård, såsom mediciner, som behövs för att civiltjänstgöraren ska kunna fullgöra sin civiltjänst. Under tjänstgöringstiden svarar civiltjänstgöringsplatsen för anordnande av hälsovård.

Avtal om vårdkostnader mellan tjänstgöringsplatsen och civiltjänstgöraren är inte tillåtna. Tjänstgöringsplatsen ansvarar för hälsovården för civiltjänstgörare som fullgör civiltjänst, oberoende av tid och plats.

Före förbindelsen görs bör tjänstgöringsplatsen komma överens om riktlinjer med den hälsovårdsenhet de anvisar i förbindelsen.

  • i förbindelsen anges hälsovårdsenhetens namn, kontaktperson och postadress
  • tjänstgöraren informeras om hur anvisad hälsovård fungerar
  • i slutet av tjänstgöringen har tjänstgöraren rätt till en hälsoundersökning. Undersökningen är inte obligatorisk.

Tjänstgörare som har börjat sin arbetstjänst under år 2021. Deras läkarundersökningskort har skickats till i förbindelsen angiven hälsovårdsenhet. I slutet av tjänstgöringstiden ordnas en tidpunkt för civiltjänstgöraren att med sin namnteckning bestyrka uppgifterna om sitt hälsotillstånd på sitt läkarundersökningskort. Hälsovårdsenheten returnerar kortet till Civiltjänstcentralen efter avslutad tjänstgöring i av Civiltjänstcentralen bifogat svarskuvert.

 

Tjänstgörare som har börjat sin arbetstjänst under år 2022. Deras hälsouppgifter hittas på Mina Kanta-sidor. I slutet av tjänstgöringen bestyrks uppgifterna om hälsotillståndet i Omasivari.

 

Betalningsförbindelse för glasögon 

Rätten att använda offentliga hälsovårdstjänster

Mera om hälsovård hittas i Anvisning om anordnande och fullgörande av civiltjänst s. 24-30