Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hälsovård

Hälsovård

I den fria hälsovården för civiltjänstgörare ingår under tjänstgöringstiden läkartjänster och sådan av läkare ordinerad vård, såsom mediciner, som behövs för att civiltjänstgöraren ska kunna fullgöra sin civiltjänst. Under tjänstgöringstiden svarar civiltjänstgöringsplatsen för anordnande av hälsovård.

Avtal om vårdkostnader mellan tjänstgöringsplatsen och civiltjänstgöraren är inte tillåtna. Tjänstgöringsplatsen ansvarar för hälsovården för civiltjänstgörare som fullgör civiltjänst, oberoende av tid och plats.

Före arbetstjänsten börjar

 • Före förbindelsen görs bör tjänstgöringsplatsen komma överens om riktlinjer med den hälsovårdsenhet de anvisar i förbindelsen.
 • tjänstgöraren informeras om hur anvisad hälsovård fungerar
 • i förbindelsen anges hälsovårdsenhetens namn

Under arbetstjänsten

 • Tjänstgörarens hälsouppgifter finns i MittKanta-tjänsten.
 • Tjänstgöringsplatsen beviljar sjukpermission på basen av ett sjukintyg. Intyget kan vara skrivet av läkare eller sjuksköterska.
 • Ett sjukintyg ska uppvisas för varje sjukfrånvarodag. Intygen sparas på tjänstgöringsplatsen under hela arbetstjänstperioden. Efter hemförlovningen kan dokumenten förstöras.
 • Sjukledigheten räknas som tjänstgöringstid.

Tjänstgöringsplatsen kan ansöka om att arbetstjänsten avbryts på grund av lång sjukfrånvaro (> 14 dagar), många kortare sjukfrånvaroperioder efter varandra eller om en läkare har konstaterat att tjänstgöraren inte är tjänsteduglig.

 • Tjänstgöringsplatsen skickar en fritt formulerad ansökan (alla sjukintyg bifogas) till Civiltjänstcentralen.
 • Beslutet om tjänstgöringen ska avbrytas görs på Civiltjänstcentralen.

Om tjänstgöraren insjuknar eller blir skadad under permissionen

 • Tjänstgöraren ska i första hand söka vård hos en läkare som tjänstgöringsplatsen anvisat, om inte tvingande skäl motiverar att en annan läkare anlitas.
 • Tjänstgöringsplatsen ska utan dröjsmål underrättas om sjukdomen.
 • Den dag sjukpermissionen börjar avbryts annan permission som räknas som tjänstgöringstid.

 

Försäkringsskydd under tjänstgöringen

I slutet av arbetstjänsten

 • I slutet av tjänstgöringen har tjänstgöraren rätt till en hälsoundersökning. Undersökningen är inte obligatorisk.
 • I slutet av tjänstgöringen svarar tjänstgöraren på en förfrågan om sitt hälsotillstånd i Omasivari.

 

Betalningsförbindelse för glasögon 

Rätten att använda offentliga hälsovårdstjänster

Mera om hälsovård hittas i Anvisning om anordnande och fullgörande av civiltjänst s. 24-30