Välj en sida

KAVA

KAVA – Medborgarpåverkan

Inriktningsalternativet Kava strävar till att uppmuntra civiltjänstgörare till ett aktivt, deltagande medborgarskap. På lektionerna speglar vi våra egna värderingar mot både det finländska samhället och den internationella verkligheten.

I undervisningen om politiskt deltagande och medborgaraktivitet granskar vi viktiga problem i samhället samt söker lösningar på problemen och vi reflekterar över våra egna val av åtgärder. Den samhälleliga verksamheten granskas ur många synvinklar – röstande och partiverksamhet via organisationer och frivillgarbete vidare till demonstrationer, civil olydnad och aktivism.

Den internationella omgivningen bekantar vi oss med ur utvecklingsländernas, de mänskliga rättigheternas och de väpnade konflikternas perspektiv. Under lektionerna för mänskliga rättigheter behandlar vi den nationella och den internationella nivån för mänskliga rättigheter samt olika sätt att förbättra dem. Inom ämnet om utvecklingsländer diskuterar vi vårt förhållande till u-länderna och människorna som bor där. Under lektioner funderar vi också på ojämlikheter globalt mellan Söder och Nord, samt möjligheter att förminska dem. Inom studieenheten för uppkomsten av konflikter bekantar vi oss med kriget som fenomen, de beväpnade konflikternas förändringstrender, krigföringens lagstiftning samt de beväpnade konflikternas bakgrundsfaktorer