Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

KAVA – Medborgarpåverkan

Inriktningsalternativet Kava strävar till att uppmuntra civiltjänstgörare till ett aktivt, deltagande medborgarskap. På lektionerna speglar vi våra egna värderingar mot både det finländska samhället och den internationella verkligheten.

I undervisningen om politiskt deltagande och medborgaraktivitet granskar vi viktiga problem i samhället samt söker lösningar på problemen och vi reflekterar över våra egna val av åtgärder. Den samhälleliga verksamheten granskas ur många synvinklar – röstande och partiverksamhet via organisationer och frivillgarbete vidare till demonstrationer, civil olydnad och aktivism.

Den internationella omgivningen bekantar vi oss med ur de mänskliga rättigheternas, utvecklingsländernas och de väpnade konflikternas perspektiv. Under lektionerna funderar vi också på orättvisan mellan det globala södra och norra halvklotet samt möjligheter att förminska den. Inom ämnet om utvecklingsländer diskuterar vi vårt förhållande till u-länderna och människorna som bor där. Inom studieenheten för uppkomsten av konflikter bekantar vi oss med kriget som fenomen, de beväpnade konflikternas förändringstrender, krigföringens lagstiftning samt de beväpnade konflikternas bakgrundsfaktorer.