Välj en sida

KOMPLETTERANDE TJÄNSTGÖRING

Kompletterande tjänstgöring

En tjänstgörare som avtjänat militärtjänstgöringen kan flytta från försvarsmaktens reserv till cilviltjänstgörare genom att söka till kompletterande tjänstgöring.  Tjänstgöraren söker sig till kompletterande tjänstgöring genom att ansöka om civiltjänst i Omasivari https://omasivari.mol.fi/enlistment/login. Inloggningen i Omasivari kräver stark identifikation (nätbankskoder, mobilcertifikat osv.) Efter inloggningen kan du fylla i ansökan om civiltjänst. Skriv ut ifylld ansökan, skriv under ansökan och skicka därefter ansökan till försvarsmaktens regionalbyrå enligt din hemkommun.

Du kan söka dig till kompletterande tjänstgöringen när som helst efter militärtjänstgöringen: före kallelse till reservövning, efter att du fått kallelse till reservövning eller under reservövningen. Civiltjänstcentralen förordnar tjänstgöraren till kompletterande tjänstgöring inom 12 månader efter att ansökan godkänts.

När dina uppgifter har flyttats till civiltjänstregistret kan du framföra ett eget önskemål om tidpunkten för inledandet av din kompletterande tjänstgöring via Omasivari-applikationen. Tidpunkterna för utbildningsperioderna och den aktuella situationen för dem hittar du i Omasivari och på vår hemsida. I Omasivari granskar och uppdaterar du också dina kontaktuppgifter. Logga in till Omasivari här.

Kompletterande tjänstgöringens längd är högst 40 dagar. I praktiken är längden för kompletterande tjänstgöring för tillfället fem dagar. Kompletterande tjänstgöringsplikten upphör vid det årets slut då civiltjänstgöraren fyller 50 år.

Om din ansökan om civiltjänst eller kompletterande tjänstgöring har godkänts innan beslut om extra tjänstgöring eller beslut om allmän mobilisering utfärdas är du befriad från vapentjänst utan att din ansökan behandlas av omprövningsnämnden.

 

Kan jag flytta tillbaka till reserven efter att jag fyllt i civiltjänstansökan?

Du kan byta tillbaka till försvarsmaktens reserv endast en gång och det är bara möjligt före kompletterande tjänstgöringens början.

Du skall skicka en fritt formulerad förflyttningsansökan till Civiltjänstcentralen, före den kompletterande tjänstgöringen börjar.

Försvarets regionalbyrå behandlar civiltjänstansökan och om ansökans godkännande meddelas per brev.

 

Kompletterande tjänstgöring och arbetslöshetsförmåner

Om du är mottagare av arbetslöshetsskydd så skall du meddela utbetalaren av arbetslöshetsstödet tiden, under vilken du är på kompletterande tjänstgöring. Utbetalar besluter hur lönen för kompletterande tjänstgöringen påverkar din arbetslöshetsersättning. Kompletterande tjänstgöringen förorsakar ändå inte karenstid för utbetalning av arbetslöshetsersättningen.

 

Annullering av förordning till kompletterande tjänstgöring

Civiltjänstcentralen kan annullera förordning till kompletterande tjänstgöring, om tjänstgöraren har skadat sig eller insjuknat så illa före tjänstgöringens början, att han inte kan utföra tjänstgöringen.

Förordningen kan dessutom annulleras, om tjänstgöraren bor permanent utomlands.

 

Tjänsteduglighet

Till kompletterande tjänstgöring kan endast förordnas en tjänsteduglig tjänstgörare.  Om det har hänt någon förändring i din tjänsteduglighet, så skall du skicka ett läkarutlåtande till Civiltjänstcentralen, var din läkare tar ställning till din tjänsteduglighet inkl. diagnoser, senast fyra veckor före din tjänstgöring börjar.

På Civiltjänstcentralen använder man Sotilaslääketieteen Keskuksen ja Pääesikunnan Terveystarkaustusohjetta TTO 2012.  Under kompletterande tjänstgöringen ordnas det ingen läkargranskning på Civiltjänstcentralen.