Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kompletterande tjänstgöring

Kompletterande tjänstgöring

  • Efter militärtjänstgöringen kan du flytta från Försvarsmaktens reserv till civiltjänst genom att söka till kompletterande tjänstgöring.
  • Den kompletterande tjänstgöringen utförs på Civiltjänstcentralen i Lappträsk.
  • Du behöver inte ange någon speciell orsak till att du ansöker om kompletterande tjänstgöring. 

Kompletterande tjänstgöringen består av

  • Föreläsningar i huvudsak.
  • Vi behandlar bland annat följande ämnen: första hjälp, vapenvägrandets historia, oljebekämpning och motion.

Kompletterande tjänstgöringens längd

  • För närvarande fem dagar, men inte mer än 40 dagar.
  • Plikten att utföra kompletterande tjänstgöring upphör vid det årets slut då civiltjänstgöraren fyller 50 år.

När du har blivit antagen till en utbildningsperiod får du mer information via e-post angående utbildningen och resebiljetter några veckor innan utbildningen börjar.

Om din ansökan om civiltjänst eller kompletterande tjänstgöring har godkänts innan beslut om extra tjänstgöring eller beslut om allmän mobilisering utfärdas är du befriad från vapentjänst utan att din ansökan behandlas av omprövningsnämnden.