Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dagpenning

Dagpenning

Civiltjänstgöringsplatsen betalar dagpenning till civiltjänstgöraren. Dagpenningen är lika stor som dagpenningen för dem som fullgör tjänstgöring i enlighet med värnpliktslagen. Dagpenningen är graderad enligt tjänstgöringstiden. Dagpenning betalas för varje dag, också lördagar och söndagar. Dagpenning betalas retroaktivt en eller två gånger i månaden. Dagpenningen bestäms enligt de tjänstgöringsdagar som civiltjänstgöraren utfört:

Från och med 1.1.2023

1-165 dygn: 5,40 €

166-255 dygn: 9,00 €

256-347 dygn: 12,50 €

Kvinnor får därtill persedelpenning 1,50 €/dygn

 

Då dagpenningens storlek räknas bör man beakta de kalenderdagar, som civiltjänstgöraren gjort i armén, inte enligt koefficienten.  I det elektroniska civiltjänstregistret finns under rubrik ”Beväringstjänst”, i första stycket tjänstgörarens beväringstid (kalenderdagarna), sedan finns inom parentes kalenderdagarna multiplicerade med koefficienten. Dagpenning betalas för varje dag, även lördagar och söndagar. Lista över förhöjning av dagpenningen och lista för utbetalningen av dagpenning finns i civiltjänstregistret under huvudmenyn, rubrik ”Listningar”.

Tjänstgöringsplatsen och tjänstgöraren har kommit överens om dagpenningens utbetalningstidtabell i förbindelsen. Tjänstgöringsplatsen kan inte ensidigt ändra på utbetalningstidtabellen. Eventuella ändringar i förbindelsens uppgifter sker alltid i samråd med tjänstgöraren. Ändring i t.ex. dagpenningens utbetalningstidtabell kan skrivas in i tjänstgörarens uppgifter som en händelse under mellanbladet ”Tilläggsuppgifter”.

Inkomstregistret: Dagpenning som betalas ut till en person som gör civiltjänst ska anmälas till inkomstregistret, då betalningsdagen är 1.1.2021 eller därefter.

Dagpenning betalas dock inte

  • för hela dagar, då civiltjänstgöraren har varit frånvarande från tjänstgöringen utan lov
  • under personlig orsakspermission
  • för den tid, som civiltjänstgöraren med flit har skadat sig så att han är oförmögen att utföra sin tjänstgöring
  • för den tid som civiltjänstgöraren om han/hon är misstänkt för ett brott har anhållits eller varit fängslad, om han/hon senare döms för brottet till fängelsestraff (annat än civiltjänstgöringsbrott).

För civiltjänstgörarnas kommenderingsresor utbetalas inte motsvarande dagpenning som för tjänstemannaresor. Civiltjänstgöraren får endast dagpenning och vid behov mat- och inkvarteringspenning. Gällande kommenderingsresor i utlandet betalas en mat- och inkvarteringspenning för utlandsresor.