Välj en sida

Dagpenning

Dagpenning

Dagpenning betalas retroaktivt en eller två gånger i månaden endera kontant eller på civiltjänstgörarens bankkonto. Dagpenningen bestäms enligt de tjänstgöringsdagar som civiltjänstgöraren utfört:

 

Civiltjänstgörarnas dagpenning stiger från 1.1.2021. De ny dagpenningarna är:

1-165 vrk/d: 5,20 €

166-255 vrk/d: 8,70 €

256-347 vrk/d: 12,10 €

 

Fr.o.m. 1.1.2020

Tjänstgöringsdygnen             Dagpenning

1 – 165 dygn                           5,15 €

166 – 255 dygn                       8,60 €

255 – 347 dygn                     12,00 €

Då dagpenningens storlek räknas bör man beakta de kalenderdagar, som civiltjänstgöraren gjort i armén, inte enligt koefficienten.  I det elektroniska civiltjänstregistret finns under rubrik “Beväringstjänst”, i första stycket tjänstgörarens beväringstid (kalenderdagarna), sedan finns inom parentes kalenderdagarna multiplicerade med koefficienten. Dagpenning betalas för varje dag, även lördagar och söndagar. Tidpunkten för dagpenningens förhöjning för tjänstgörare i arbetstjänst finns i registret under rubrik “Listningar”.

Dagpenning betalas dock inte

  • för hela dagar, då civiltjänstgöraren har varit frånvarande från tjänstgöringen utan lov
  • under personlig orsakspermission
  • för den tid, som civiltjänstgöraren med flit har skadat sig så att han är oförmögen att utföra sin tjänstgöring
  • för den tid som civiltjänstgöraren om han/hon är misstänkt för ett brott har anhållits eller varit fängslad, om han/hon senare döms för brottet till fängelsestraff (annat än civiltjänstgöringsbrott).

För civiltjänstgörarnas kommenderingsresor utbetalas inte motsvarande dagpenning som för tjänstemannaresor. Civiltjänstgöraren får endast dagpenning och vid behov mat- och inkvarteringspenning. Gällande kommenderingsresor i utlandet betalas en mat- och inkvarteringspenning för utlandsresor.