Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Klädsel under arbetstjänstgöringen

  • Du kan använda dina egna kläder, om inte tjänsteuppgifterna som tjänstgöringsplatsen anvisar kräver särskilda kläder. För användning av egna kläder betalas ingen ersättning och tjänstgöringsplatsen är inte heller skyldig att laga eller rengöra dem.
  • Tjänstgöringsplatsen ska på egen bekostnad skaffa och ta hand om skötseln av sådana specialkläder och sådan specialutrustning som tjänstgöringen kräver, liksom också den personliga skyddsutrustning som behövs i arbetet.