Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Blanketter

Vi har tagit i bruk skyddad e-post för dokument som innehåller konfidentiella uppgifter. Avsändaren skall ha en egen e-postadress för att kunna använda servicen.

Skyddad e-post (ely-keskus.fi)

Tjänstgöringsplatser

Tjänstgöringsplatsens ansökningar om ersättningar, anmälan om tjänstgörarens tjänsteförseelse eller ansökan om att tjänstgörarens tjänstgöring avbryts görs i Sivariweb.

Sivariweb, instruktioner

Uppsägning av avtalet om att få verka som civiltjänstgöringsplats skickas per e-post till Civiltjänstcentralen.

Civiltjänstcentralens kontaktuppgifter

Civiltjänstgörare

Civiltjänstansökan är i elektroniskt format och fodrar stark identifiering (nätbankskoder eller mobilcertifikat). Blanketten ska skrivas ut, skrivas under och skickas till Försvarsmaktens regionalbyrå för behandling.

Ansökan om civiltjänst

Tjänstgörare som är godkända som civiltjänstgörare kan sköta sina tjänstgöringsärenden i Omasivari.

Omasivari, instruktioner

Om du inte har möjlighet att göra din ansökan via Omasivari kan du skicka din ansökan med bilagor till Civiltjänscentralen.

Efter utförd tjänstgöring kan du skriva ut ett sammandrag/intyg över din civiltjänstgöring. Funktionen kräver inloggning med stark identifikation. Tag kontakt med Civiltjänstcentralen om dina uppgifter inte hittas i Omasivari.

Kompletterande tjänstgörare

Ansökan om kompletterande tjänstgöring är i elektroniskt format och fodrar stark identifiering (nätbankskoder eller mobilcertifikat). Blanketten ska skrivas ut, skrivas under och skickas till Försvarsmaktens regionalbyrå för behandling.

Tjänstgörare som är godkända till kompletterande tjänstgöringen kan sköta sina tjänstgöringsärenden i Omasivari.

Omasivari, instruktioner

Skicka din ansökan med bilagor till Civiltjänstcentralen, om det inte är möjligt att göra din ansökan i Omasivari.