Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Måltider

Måltider

Tjänstgöringsplatsen står för civiltjänstgörarens måltider under tjänstgöringstiden. Detta gäller de dagar tjänstgöraren är i tjänstgöring, på kommenderingsresa och de dagar då tjänstgöraren tillbringar sin veckoledighet eller permission i en inkvartering som tjänstgöringsplatsen ordnat. Ansvaret för att ordna måltider under arbetsdagarna gäller oberoende av var civiltjänstgöraren bor. De dagliga måltiderna är morgonmål, lunch, middag och kvällsmål.

Om det inte är möjligt att ordna måltider, ska tjänstgöringsplatsen betala matpenning till civiltjänstgöraren. Om det inte alls kan ordnas någon måltid så är matpenningen 13,50 euro per dag. Om det går att ordna en varm måltid per dag, betalas det dessutom 7,50 euro per dag åt tjänstgöraren. I denna summa ingår ersättningen för morgon- och kvällsmål. För ersättning av endera morgon- eller kvällsmål betalas 2,50 euro per dag. Eurosummorna är från 2011.

Matpenning ska betala minst en gång per månad till tjänstgöraren. Vanligtvis betalas matpenningen i samband med dagpenningen. Tjänstgöringsplatsen och tjänstgöraren kommer överens om dagpenningens utbetalningstidtabell i förbindelsen.

Tabell  över  måltidsersättningar  som  utbetalas: 

Arrangerade måltider:

Frukost Kvällsmål Lunch Middag Måltidsersättning som ut-betalas         euro
X X X X 0,00
X X X 2,50
X X X 2,50
X X 4,00
X X X 4,50
X X X 4,50
X X 6,00
X X 6,00
X X 6,00
X X 6,00
X 7,50
X 7,50
X X 10,00
X 12,00
X 12,00
13,50