Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

YKS- Skydd av miljö- och

kulturegendom

Målet med inriktningsalternativet Skydd av miljö- och kulturegendom är att ge civiltjänstgöraren färdighet att kunna hjälpa i miljöolyckor och att skydda kulturegendom. Dessutom sätter vi oss in i miljöproblem och deras lösningar.

Inom skydd av miljön berör vi människans och naturens växelverkan speciellt genom de problem som människans påverkan på naturen för med sig samt lösningar till problemen. Som mittpunkt är individens verksamhet som förorsakare och lösare av miljöproblem. Centrala teman är djuren och vi diskuterar djurens ställning i samhället. När vädret tilllåter bekantar vi oss med den närliggande naturen och lär oss grunderna för naturutfärder.

Den samhälleliga verksamheten granskas ur många synvinklar – röstning och partiverksamhet genom organisationer samt demonstrationer, civil olydnad och aktivism.

Gruppen lär sig de praktiska grunderna för oljebekämpning samt även teori. Under timmarna bekantar vi oss med nödvändig utrustning, behandling av fåglar samt organisering av verksamheten.  Civiltjänstcentralen har rätt att skriva ut intyg för genomgången kurs i oljebekämpning enligt Världsnaturfonden WWF:s direktiv.

Lektionerna som berör skydd av kulturegendom handlar om allas gemensamma kulturegendom i hemlandet samt utomlands. Målet är att förutom att vi känner igen och värdesätter kulturegendom också förstår att skydda den i olika krissituationer.