Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Fullgörande av civiltjänsten utomlands

 

Fullgörande av civiltjänsten utomlands

Civiltjänsten skall fullgöras i Finland med undantag av eventuella kortare kommenderingsresor utomlands.

Civiltjänstgöringsplatsen kan med civiltjänstgörarens samtycke förordna tjänstgöraren till en kommenderingsresa utomlands som varar högst 14 dygn.

Civiltjänstcentralen kan på ansökan av civiltjänstgöringsplatsen och med civiltjänstgörarens samtycke förordna tjänstgöraren till en kommenderingsresa utomlands som varar högst 2 månader, om det finns ett särskilt skäl som hänför sig till arbets- och utbildningsuppgiften. Ansökan ska inlämnas skriftligen till civiltjänstcentralen och den ska inbegripa tjänstgörarens skriftliga samtycke, samt en redogörelse över tjänstgörarens arbetsuppgifter, tjänstgöringsförhållanden och tjänstgöringssäkerhet.

Civiltjänstgöringsplatsen ansvarar för resekostnaderna och uppehället under tjänstgöring utomlands.