Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vardagssäkerhet (i samhället)

Inriktningens syfte är att ge tjänstgöraren kunskap om samhällets och individens beredskap för olika undantagstillstånd samt förbereda tjänstgöraren att hantera olika säkerhetsutmaningar i vardagen. Under lektionerna granskas olika utmaningar inom vardagssäkerheten och tjänstgöraren lär sig att ta i beaktande sin egen och andras säkerhet i olika situationer.

Tjänstgöraren studerar under perioden hur samhället fungerar under störningar i normaltillstånd och i undantagstillstånd. Under perioden övar man att kartlägga risker, göra räddningsplaner, förbereda sig inför olika kriser och man får även möjlighet att bekanta sig med olika kris- och räddningsorganisationer.

Under perioden genomgår tjänstgöraren bl.a. FRK:s förstahjälpkurs FHJ2, primärsläckningskursen AS1 och en kurs om trygghet i vardagen. Därtill bekantar man sig med frivilliga räddningstjänstens verksamhet, i uppgifter som stöder olika myndigheter, samt funderar över eget och andras beteende och stöd i kriser.

Målet är att ge tjänstgöraren kunskap och färdigheter som behövs för att förhindra och hantera olika exceptionella situationer både i arbetslivet och privat. Utbildningsperioden ger tjänstgöraren beredskap att fungera i olika olycksfalls- och tillbudssituationer, att agera förebyggande, samt bedöma och minska risker i olika arbetsuppgifter och i hemmet.