Välj en sida

Vardagssäkerhet (i samhället)

Inriktningens syfte är att ge tjänstgöraren kunskap om samhällets och individens beredskap för olika undantagstillstånd samt förbereda tjänstgöraren att hantera olika säkerhetsutmaningar i vardagen. Under lektionerna granskas olika utmaningar inom vardagssäkerheten och tjänstgöraren lär sig att ta i beaktande sin egen och andras säkerhet i olika situationer.

Tjänstgöraren studerar under perioden hur samhället fungerar under störningar i normaltillstånd och i undantagstillstånd. Under perioden övar man att kartlägga risker, göra räddningsplaner, förbereda sig inför olika kriser och man får även möjlighet att bekanta sig med olika kris- och räddningsorganisationer.

Under perioden genomgår tjänstgöraren bl.a. FRK:s förstahjälpkurs FHJ2, primärsläckningskursen AS1 och en kurs om trygghet i vardagen. Därtill bekantar man sig med frivilliga räddningstjänstens verksamhet, i uppgifter som stöder olika myndigheter, samt funderar över eget och andras beteende och stöd i kriser.

Målet är att ge tjänstgöraren kunskap och färdigheter som behövs för att förhindra och hantera olika exceptionella situationer både i arbetslivet och privat. Utbildningsperioden ger tjänstgöraren beredskap att fungera i olika olycksfalls- och tillbudssituationer, att agera förebyggande, samt bedöma och minska risker i olika arbetsuppgifter och i hemmet.