Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ungdomsgaranti

Civiltjänstcentralen följer ungdomslagen när den arbetar med tjänstgörare. Syftet med arbetet är att främja ungas välbefinnande och delaktighet, att förbygga marginalisering av unga samt att stödja dem i deras strävan att uppnå studie- och karriärsmålen och ordna ett självständigt liv. Under utbildningsperioden och arbetstjänsten får tjänstgörarna information om FPA och utkomststöd samt omfattande, individuell handledning i frågor som gäller förmågan att klara av olika livssituationer.

Åtgärder i enighet med ungdomsgarantin gäller även civiltjänstgöringsplatser. Under tjänstgöringstiden har vissa civiltjänstgörare redan avlagt en examen eller har en studieplats eller ett arvbete som väntar, medan andra behöver studierådgivning eller stöd i arbetssökandet. Det rekommenderas att civiltjänstgöraren vid behov ges möjlighet att under tjänstgöringstiden till exempel besöka Navigatorn eller andra tjänster som främjar sysselsättning utan att behöva använda sina permissionsdagar till det.

Civiltjänstgöraren ska ges möjlihget att delta i inträdesprov som ordnas i Finland, även om inträdesproven hålls under arbetstid. Dagen för inträdesprovet ska antecknas i Sivariweb som ”befrielse från tjänstgöring”. Personlig orsakspermission är inte i detta fall förenligt med målen för ungdomslagen. Tjänstgöraren får även färdbiljetter för resan till inträdesprovet, vilka ersätts av statens medel. Möjligheten att delta i inträdesprov under arbetstid gäller inte förhandsuppgifter.

Ungdomslag (finlex.fi