Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Uppgifter under kristid

Civiltjänstgörarens uppgifter under kristid

Civiltjänstgörarens uppgifter i undantagsförhållanden bestäms i enlighet med vad som stadgas i civiltjänstlagens 9 kapitel Extra tjänstgöring och tjänstgöring under mobilisering.

I utvecklandet av civiltjänstverksamheten beaktas de linjedragningar som framförs i Civiltjänsten 2020 – Betänkande av arbetsgruppen för utvecklingen av civiltjänsten. Enligt betänkandet frångås målet att i krislägen utnyttja civiltjänstgörare för vissa specialuppgifter, dvs. uppgörandet av en placeringsplan för civiltjänstgörare.

I arbetsgruppens förslag beaktas att säkerställandet av arbetskraft i kristid tryggas i beredskapslagens bestämmelser, Beredskapslag . I Beredskapslagens 14 kapitel Arbetsplikt konstateras följande:

Arbetspliktiga

Om arbetsförmedlingstvång och begränsningar av uppsägningsrätten inte är tillräckliga åtgärder med tanke på försvaret, skyddet av befolkningen, dess nödvändiga hälso- och sjukvård eller minimiförsörjning eller för att säkerställa en produktion som är särskilt viktig för försörjnings-beredskapen under undantagsförhållanden som avses i 3 § 1 och 2 punkten, är varje i Finland bosatt person som har i lagen om hemkommun (www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19940201) avsedd hemkommun i Finland och som har fyllt 18 men inte 68 år skyldig att utföra sådant arbete som är nödvändigt för att syftet med denna lag ska kunna uppnås.

Under undantagsförhållanden som avses i 3 § 4 och 5 punkten är dessutom varje i Finland bosatt person som har i lagen om hemkommun avsedd hemkommun i Finland och som är verksam inom hälsovården, har fått utbildning inom denna sektor och har fyllt 18 men inte 68 år skyldig att utföra sådant arbete inom hälsovården som är nödvändigt för att lagens syfte ska kunna uppnås.