Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Uppgifter under kristid

Civiltjänstgörarens uppgifter i undantagsförhållanden bestäms i enlighet med vad som stadgas i civiltjänstlagens 9 kapitel.