Välj en sida

Innan tjänstgöringen börjar

Före tjänstgöringen börjar lönar det sig att ta reda på följande saker:

Avtal med arbetsgivaren

 • Som arbetstagare har du rätt att få ledigt från arbetet för att utföra din tjänstgöring.
 • Du ska ge arbetsgivaren en förordnandeförklaring senast två månader före tjänstens början eller, om detta inte är möjligt, omedelbart efter att du fått kännedom om tjänstens början.
 • Löneutbetalning under tjänstgöring beror på kollektivavtalet inom din egen bransch.
 • Tjänstgöringen påverkar inte rätten till eller intjänande av semester.

 

Beskattning

 • Lönen för kompletterande tjänstgöring är skattepliktig inkomst, och behöver inte meddelas separat till skattemyndigheterna.
 • Skatten verkställs i den slutliga beskattningen.

 

Arbetslöshetsskydd

 • Du får inte arbetslöshetsersättning under tjänstgöringstiden
 • Om du får arbetslöshetsersättning ska du meddela utbetalaren av arbetslöshetsersättningen tiden för din tjänstgöring.
 • Betalaren beslutar om den erhållna lönen för perioden inverkar på arbetslöshetsskyddet.
 • Tjänstgöringen leder inte till självrisk för utbetalning av arbetslöshetsersättning.

 

Stöd till företagare

 • Om du omfattas av företagarpensionslagen eller pensionslagen för lantbrukare ska du kontakta din egen pensionsanstalt eller dess ombud.
 • Undersök möjligheterna till avbytarservice för lantbrukare.

 

 

Länkar