Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ennen täydennyspalvelusta

Ennen täydennyspalvelusta kannattaa selvittää seuraavat asiat:

 Työnantajan kanssa sopiminen

 • Työntekijällä on oikeus saada vapaata työstä täydennyspalveluksen suorittamiseksi.
 • Postista hakemasi määräys täydennyspalvelukseen on riittävä, jos sinun pitää anoa työnantajalta vapaata ja tarvitset siihen todistuksen.
 • Työnantajalta saamasi palkka täydennyspalveluskoulutuksen aikana riippuu oman alasi työ- tai virkaehtosopimuksesta.
 • Selvitä työnantajaltasi tai ammattiliittosi edustajalta, miten täydennyspalveluspalkkasi vaikuttaa normaaliin palkkaasi.
 • Voit suorittaa täydennyspalveluksen myös omalla ajallasi, esim. lomallasi.
 • Täydennyspalvelus ei vaikuta vuosilomaoikeuteen tai -kertymään.

Verotus

 • Täydennyskoulutuspalkan vero toimitetaan lopullisessa verotuksessa.
 • Täydennyskoulutuspalkkaa ei tarvitse ilmoittaa itse verottajalle.

Työttömyysturva

 • Täydennyspalvelusajalta sinulle ei makseta työttömyyspäivärahaa
 • Työttömyysturvan saajana sinun tulee ilmoittaa työttömyysturvan maksajalle aika, jolloin olet täydennyspalveluksessa.
 • Maksaja päättää jaksolta saatavan palkan vaikutuksesta työttömyysturvaan.
 • Täydennyspalvelus ei kuitenkaan aiheuta sinulle omavastuuaikaa työttömyyspäivärahan maksuun.

Yrittäjien tuki

 • Jos kuulut yrittäjien eläkelain tai maatalousyrittäjien eläkelain piiriin, sinun kannattaa ottaa yhteyttä omaan eläkelaitokseen tai sen asiamieheen.
 • Mahdollisuudet maatalousyrittäjän sijaisapuun kannattaa selvittää.

 Hyödyllisiä linkkejä