Valitse sivu

Ennen täydennyspalvelusta

Ennen täydennyspalvelusta kannattaa selvittää seuraavat asiat:

 Työnantajan kanssa sopiminen

 • Työntekijällä on oikeus saada vapaata työstä täydennyspalveluksen suorittamiseksi.
 • Työntekijän on esitettävä työnantajalle selvitys palvelukseen määräämisestä viimeistään kaksi kuukautta ennen palveluksen alkamista tai, jos se ei ole mahdollista, välittömästi saatuaan tietää palveluksen alkamisesta.
 • Palkanmaksu täydennyspalveluskoulutuksen aikana riippuu oman alasi työehtosopimuksesta.
 • Täydennyspalvelus ei vaikuta vuosilomaoikeuteen tai -kertymään.

Verotus

 • Täydennyskoulutuspalkan vero toimitetaan lopullisessa verotuksessa.
 • Täydennyskoulutuspalkkaa ei tarvitse ilmoittaa itse verottajalle.

Työttömyysturva

 • Täydennyspalvelusajalta sinulle ei makseta työttömyyspäivärahaa
 • Työttömyysturvan saajana sinun tulee ilmoittaa työttömyysturvan maksajalle aika, jolloin olet täydennyspalveluksessa.
 • Maksaja päättää jaksolta saatavan palkan vaikutuksesta työttömyysturvaan.
 • Täydennyspalvelus ei kuitenkaan aiheuta sinulle omavastuuaikaa työttömyyspäivärahan maksuun.

Yrittäjien tuki

 • Jos kuulut yrittäjien eläkelain tai maatalousyrittäjien eläkelain piiriin, sinun kannattaa ottaa yhteyttä omaan eläkelaitokseen tai sen asiamieheen.
 • Mahdollisuudet maatalousyrittäjän sijaisapuun kannattaa selvittää.

 Hyödyllisiä linkkejä