Valitse sivu

Kieltäytyminen täydennyspalveluksesta

Kieltäytyminen täydennyspalveluksesta

 

Siviilipalvelusvelvollinen, joka saatuaan määräyksen täydennyspalvelukseen jättää saapumatta palvelukseen, lopettaa palveluksen tai kieltäytyy palveluksesta, on tuomittava täydennyspalvelusvelvollisuuden rikkomisesta sakkoon. (Siviilipalveluslaki 73 §)

 

Kieltäytyjällä tulee olla voimassa oleva määräys täydennyskoulutukseen.

  • Kun saamme kieltäytymisilmoituksen, teemme rikosilmoituksen poliisille.
  • Täydennyspalveluksesta kieltäytymisestä seuraa sakkorangaistus, joka on tavallisesti 20 päiväsakkoa.
  • Sakkojen maksaminen ei vapauta suorittamasta täydennyspalvelusta, vaan kieltäytyjä kutsutaan täydennyspalvelukseen uudelleen myöhemmin.

 

Jos olet kieltäytymässä palvelusvelvollisuudestasi, toimita siitä tieto:

 

 

Siviilipalveluslaki