Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Omasivari

Siviilipalvelukseen liittyvien asioiden hoito sujuu kätevimmin Omasivari sovelluksen kautta. Tietosi löytyvät Omasivarissa heti, kun sinut on hyväksytty siviilipalvelusvelvolliseksi ja tietosi on aktivoitu siviilipalvelusrekisteriin. Näet kaikki siviilipalvelusrekisteriin merkityt palvelustapahtumasi Omasivarissa. Huom! Alla olevissa ohjevideoissa ei ole ääntä eikä tekstitystä.

  1. Sähköinen siviilipalvelushakemuslomake
  2. Omien tietojen tarkistaminen/päivittäminen
  3. Suomi.fi viestit
  4. Hakemukset
  5. Erävalinta/toive
  6. Erän vaihto
  7. Koulutusjakson ryhmävalinta
  8. Terveystietolomake
  9. Sitoumuksen allekirjoittaminen ja palveluspaikan siirto
  10. Matkalippujen tilaaminen
  11. Sähköinen siviilipalvelustodistus
  12. PIN-koodi
  13. Päivärahat koulutusjakson aikana (yhteenveto maksusta)
  14. Loma-anomukset (HL-loma, SL-loma, HSL ja KL)
  15. Kotiutus
  16. Siviilipalvelustodistus/kooste palvelustapahtumista palveluksen jälkeen
  17. Siviilipalvelusrekisteri

 

 1. Sähköinen siviilipalvelushakemuslomake

Sähköinen siviilipalvelushakemuslomake löytyy tästä. Kirjautuminen vahvalla tunnistautumisella (verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla). Lomake on sähköisessä muodossa ja lomake on tulostettava, allekirjoitettava ja toimitettava Puolustusvoimien aluetoimistoon käsittelyä varten.

Lisätietoja siviilipalvelukseen hakeutumisesta.

Takaisin ylös ↑>

 

2. Omien tietojen tarkistaminen ja päivittäminen Omasivarissa

Siviilipalveluskeskus aktivoi palvelustietosi Siviilipalvelusrekisteriin, kun Puolustusvoimien aluetoimisto omalla alueellasi on käsitellyt hakemuksesi ja tehnyt päätöksen siviilipalvelusvelvollisuudestasi. Tämän jälkeen voit kirjautua Omasivariin vahvalla tunnistautumisella. Tarkista, päivitä ja täydennä tarvittaessa tietosi (puhelinnumero, sähköpostiosoite, tilinumerosi, äidinkieli ja ammatti). Esimerkiksi koulutusjaksoon liittyvät infot lähetetään sinulle sähköpostitse.

Kirjaudu Omasivariin

Katso ohjevideo: Omien tietojen päivittäminen

Takaisin ylös ↑

3. Suomi.fi viestit

Suomi.fi viesteillä kommunikoit nopeasti ja turvallisesti Sivarikeskuksen kanssa. Paperikirjeiden sijaan saat palvelustasi koskevat tärkeät viestit sähköisesti aina sinne, missä olet.

Viestien käyttöön ottaminen käy helposti Suomi.fi palvelussa. Tämä tehtävä tulee automaattisesti suoritetuksi noin päivän kuluttua viestien käyttöön ottamisesta.

Siirry Suomi.fi palveluun

Takaisin ylös ↑

4. Hakemukset

Siviilipalvelusvelvolliset: Omasivarin kautta voit tehdä lykkäys-, vapautus- ja siirto asevelvolliseksi hakemukset.

Hakemus täytetään ”Hakemukset” -osiossa. Muista aina tarkistaa omat yhteystietosi.

Uusi hakemus -nappia painamalla pääset aloittamaan hakemuksen teon, jossa valitaan ensin hakemuksen tyyppi. Valinnan jälkeen pääset täyttämään hakemuksen. Hakemuksen voi tallentaa keskeneräisenä myöhempää käsittelyä varten tai lähettää Siviilipalveluskeskukselle käsiteltäväksi.

Muista liittää hakemukseen tarvittavat liitteet (esim. opiskelutodistus, työnantajalta saatu todistus tai lääkärinlausunto).Hakemusten liitteiden sallitut tiedostomuodot ovat ”gif”, ”jpeg”, ”jpg”, ”png”, ”pdf”. 

Löydät päätöksen ”Palvelus”-osiosta kun asiasi on käsitelty.

Lisätietoja siviilipalvelusvelvollisen:

Lykkäyshakemuksista

Vapautushakemuksista

Siirto aseelliseen-hakemuksista

Täydennyspalvelusvelvolliset: Omasivarin kautta voit tehdä lykkäys-/vapautus- ja siirto asevelvolliseksi hakemukset.

Hakemus täytetään ”Hakemukset” -osiossa. Muista aina tarkistaa omat yhteystietosi.

Uusi hakemus -nappia painamalla pääset aloittamaan hakemuksen teon, jossa valitaan ensin hakemuksen tyyppi. Valinnan jälkeen pääset täyttämään hakemuksen. Hakemuksen voi tallentaa keskeneräisenä myöhempää käsittelyä varten tai lähettää Siviilipalveluskeskukselle käsiteltäväksi.

Hakemusten liitteiden sallitut tiedostomuodot ovat ”gif”, ”jpeg”, ”jpg”, ”png”, ”pdf”. 

 • Huom! Vapautus/lykkäys edellyttää voimassaolevaa täydennyspalvelusmääräystä.
 • Terveydellisistä syistä voit hakea vapautusta ilman määräystä.
 • Vaihto takaisin puolustusvoimien reserviin on mahdollinen vain kerran.
   • Jos täydennyspalveluskoulutus on jo aloitettu, vaihtoa ei enää voi tehdä

Löydät päätöksen ”Palvelus”-osiosta kun asiasi on käsitelty.

Lisätietoja täydennyspalvelusvelvollisten:

Lykkäys-/vapautushakemuksista

Siirto takaisin reserviin-hakemuksista

Takaisin ylös ↑

 

5. Erävalinta/koulutusjakson valinta

Koulutuserien ajantasaisen paikkatilanteen näet Omasivarista. Valitse sinulle sopiva erä Omasivarin kautta niistä eristä, joissa on tilaa. Kirjautuminen vahvalla tunnistautumisella. Paikka toivomassasi koulutuserässä varmistuu, kun olet vastaanottanut palvelukseenastumismääräyksen, joka lähetetään sinulle saantitodistuksella. Nouda määräys postista, kun saat saapumisilmoituksen.

Koulutuserien ajankohdat

Erätoive

Lisätietoja täydennyspalvelusvelvollisten erätoiveista

Katso ohjevideo: Näin valitset koulutuserän Omasivarissa

Takaisin ylös ↑

6. Erän vaihto

Siviilipalvelusvelvolliset: Voit tarvittaessa vaihtaa erää kaksi kertaa Omasivarissa. Kirjautuminen vahvalla tunnistautumisella. Omasivarista näet onko sinulla mahdollisuus vaihtaa erää.

Täydennyspalvelusvelvolliset: Voit vaihtaa erää yhden kerran Omasivarissa.

Katso ohjevideo: Näin vaihdat erää

Takaisin ylös ↑

7. Koulutusjakson ryhmävalinta

Koulutusjakso järjestetään eri sisältöisissä ryhmissä. Ryhmien sisällöstä kerrotaan tarkemmin noin kuukausi ennen koulutusjakson alkua tulevassa infoviestissä. Ryhmävalintamahdollisuus aukeaa infoviestin jälkeen. Vaati kirjautumisen vahvalla tunnistautumisella. Huom! Sitä mukaa, kun ryhmät täyttyvät, ne poistuvat valittavina olevien ryhmien listalta. Valittavana ovat ainoastaan ne ryhmät, joissa on tilaa. Kun saat ryhmän valittua, tiedät päässeesi siihen.

Tarkemmin koulutusjaksosta

Tarkemmin täydennyspalveluskoulutusjaksojen sisällöistä vuonna 2023 ja vuonna 2024

Katso ohjevideo: Näin teet ryhmävalinnan Omasivarissa

Ryhmävalintaohje pdf-muodossa

Takaisin ylös ↑

8. Terveystietolomake

Siviilipalvelusvelvolliset: Palveluskelpoisuuteen liittyvissä terveystarkastusasioissa sinuun saatetaan olla yhteydessä jo ennen koulutusjakson alkua. Kirjautuminen Omasivariin vahvalla tunnistautumisella. Täytä terveystietojen esikyselylomake, kun tehtävä aukeaa Omasivarissa.  Älä huolehdi, jos et saa ihan kaikkea kirjoitettua kyselyyn. Terveystarkastuksessa käydään hoitajan kanssa rauhassa asioita läpi.

Voit itse tarkistaa lähetetyn kyselyn vastaukset Omasivarin palvelusosiossa. Vastauksia et voi muuttaa sen jälkeen, kun olet lähettänyt lomakkeen tiedot.

Siviilipalveluskeskuksen Mehiläisen terveysklinikan työntekijät voivat katsoa kyselyn vastauksia. Terveystietojen hakemiseen OmaKanta-järjestelmästä pyydetään erillinen suostumus palveluskelpoisuustarkastuksen yhteydessä.

Siviilipalveluskeskuksen sosiaalikuraattori voi katsoa elämäntilanne- ja voimavaratietoja palveluksen tukemiseen tai palveluksen keskeyttämiseen liittyvissä asioissa.

Katso ohjevideo: Terveystietokysely

Takaisin ylös ↑

9. Sitoumuksen allekirjoittaminen

Siviilipalvelusvelvolliset: Työpalvelun aloittamisesta ja suorittamisesta sovitte palveluspaikan kanssa tekemällä sitoumuksen. Palveluspaikkasi täyttää ja allekirjoittaa sitoumuksen Sivariwebissä. Sitoumus tulee sen jälkeen sinulle tarkistettavaksi ja allekirjoitettavaksi Omasivariin. Allekirjoitusta varten on kirjauduttava Omasivariin vahvalla tunnistautumisella.

Lisätietoja sitoumuksesta

Katso ohjevideo: Sitoumuksen tarkistaminen ja allekirjoittaminen

Palveluspaikan siirto työpalvelun aikana:

 • Tee sitoumus uuden palveluspaikkasi kanssa
 • Vanha palveluspaikkasi antaa suostumuksen siirtoon sähköisesti Sivariwebissä
 • Uusi sitoumus tulee Siviilipalveluskeskukselle hyväksyttäväksi
 • Hyväksymisen jälkeen siirtopäätös nykyy Omasivarissa ”Palvelus” osiossa.

Lisätietoja palveluspaikan siirrosta

Takaisin ylös ↑

10. Matkalippujen tilaaminen

Noin pari viikkoa ennen koulutusjakson lähijakson alkamista saat sähköpostitse matkustusinfon. Toimi ohjeistuksen mukaan.

Matkaliput tilataan Omasivarissa. Siviilipalveluskeskus hyväksyy matkaliput ja hyväksymisen jälkeen liput löytyvät Omasivarista, sähköpostista tai tekstiviestinä (riippuen valinnastasi). Yhdelle hakemukselle voi valita useamman matkalipun eri kulkuneuvoilla.

Paikallisliikenteenlippuja ei voi tilata Omasivarissa. Jos joudut käyttämään lähiliikennettä lomamatkan aikana toimi näin: maksa itse ja säästä kuitit/liput (erittely ja alv-osuus tulee näkyä kuitissa), jos matka on yli 3 km/suunta. Lähetä kuva kuiteista matkustusinfon ohjeiden mukaan käsittelijälle. Korvaus maksetaan päivärahanmaksun yhteydessä.

Siviilipalvelusvelvolliset: Työpalvelun aikana tilaat lomamatkaliput Omasivarissa. Palveluspaikka hyväksyy matkaliput ja hyväksymisen jälkeen liput löytyvät Omasivarista, sähköpostista tai tekstiviestinä (riippuen valinnastasi). Yhdelle hakemukselle voi valita useamman matkalipun eri kulkuneuvoilla. Sovi yhteyshenkilösi kanssa, miten toimitte mahdollisten paikallisliikenteenlippujen kanssa.

Katso pdf-ohje: Matkalippujen tilaaminen Omasivarista

Katso pdf-ohje: Näin löydät matkalippusi Omasivarista

Takaisin ylös ↑

11. Sähköinen siviilipalvelustodistus

Siviilipalvelusvelvolliset: Voit ottaa käyttöön sähköisen siviilipalvelustodistuksen palveluksen ajaksi. Lataa Omasivarin kautta kuvasi todistusta varten koulutusjakson alkaessa. Siviilipalveluskeskus hyväksyy kuvan (kasvokuva edestäpäin ilman päähinettä), jonka jälkeen saat sähköisen siviilipalvelustodistuksen käyttöösi sekä koulutusjakson että työpalvelun aikaisiksi palveluspäiviksi. Sähköinen siviilipalvelustodistus käy palvelusaikana todisteena, mikäli sinun tulee matkustamista tai muita alennuksia varten todistaa siviilipalvelusvelvollisuutesi.     

 • Kuvan lisääminen siviilipalvelustodistukselle vaatii vahvan tunnistautumisen
 • Siviilipalvelustodistus käytössä koko palveluksen ajan (jos on aktivoinut/lisännyt kuvan koulutusjakson alussa). Kirjautuminen ja todistuksen avaaminen onnistuu PIN-koodilla.

Katso ohjevideo: Kuvan lisääminen siviilipalvelustodistukselle

Katso ohjevideo: Näin avaat siviilipalvelustodistuksen

Takaisin ylös ↑

12. PIN-koodi

Siviilipalvelusvelvolliset: Voit luoda itsellesi PIN-koodin, kun olet aktiivipalveluksessa. Palveluksen ennen/jälkeen kirjaudut vahvalla tunnistautumisella (myös HSL-loman aikana).

PIN-koodilla tunnistautuminen on yksinkertaisempi tapa käyttää Omasivaria päivittäin palveluksen aikana, mutta siihen liittyy turvallisuusrajoitteita, kuten esimerkiksi omien tietojen osittainen päivitysesto. Yksinkertaisen tunnistamisen ohella voit halutessasi käyttää myös vahvaa tunnistusta – ja Omasivaria ilman rajoitteita. Voit myös poistaa yksinkertaisen tunnistamisen käytöstä koska tahansa.

Vahvalla tunnistautumisella voit asettaa itsellesi PIN-koodin. Aseta PIN-koodi vain henkilökohtaiselle laitteellesi, esim. omalle puhelimellesi. PIN-koodi on voimassa vuoden.

Sinun täytyy asettaa PIN-koodi erikseen jokaiselle eri selaimelle / laitteelle turvallisuussyistä. PIN-koodin pituus on 6 merkkiä (vain numeroita).

Katso ohjevideo: Näin luot PIN-koodin

Takaisin ylös ↑

13. Päivärahat koulutusjakson aikana (yhteenveto)

Siviilipalvelusvelvolliset: Koulutusjakson aikana sinulle maksetaan päivärahaa kaksi kertaa. Ensimmäisen ja toisen viikon päivärahat maksetaan yleensä kolmannen viikon loppupuolella tilillesi. Kolmannen ja neljännen viikon päivärahat maksetaan yleensä viidennen viikon loppupuolella.

Omasivarissa näet minkä verran sinulle tullaan maksamaan, kun ryhmävastaavasi on tehnyt maksumääräyksen. Varsinaista maksupäivää ei näy liitteestä.

Katso video: Tästä löydät koulutusjaksolta maksetut päivärahat

Täydennyspalvelusvelvolliset: Palkkatodistus löytyy Omasivarista noin viikko suoritetun koulutusjakson jälkeen.

Katso video: Todistukset suoritetun täydennyspalveluskoulutusjakson jälkeen

Takaisin ylös ↑

14. Loma-anomukset

Siviilipalvelusvelvolliset: Työpalvelun aikana voit anoa HL-lomaa, sairauslomaa (SL) ja HSL-lomaa palveluspaikalta Omasivarin kautta. Varmista aina palveluspaikan yhteyshenkilöltä, miten palveluspaikka haluaa, että jätät lomahakemuksesi.

Huomioithan, että lomia ei voi anoa takautuvasti Omasivarissa.

Palveluspaikka voi myöntää sinulle kuntoisuuslomaa esihenkilön aloitteesta, kiitettävän palveluskäyttäystymisen perusteella. KL-lomaa ei voi anoa Omasivarin kautta. Myönnetyn lomapäivän ajankohdasta sovit erikseen palveluspaikan kanssa.

Lisätietoja lomista

Katso video: Näin anot lomaa

Takaisin ylös ↑

15. Kotiutus

Siviilipalvelusvelvolliset: Palveluksen päättyessä tulee tehtäväksi vastata kyselyyn omasta terveydentilastaan Omasivarissa. Sinulla on myös oikeus terveystarkastukseen, mutta tarkastus ei ole pakollinen.

Katso video: Terveydentila palveluksen päättyessä

Palveluspaikka tekee ”Kotiutettu täysin palvelleena”-merkinnän rekisteritietoihin ja voi samalla tulostaa sinulle kotiuttamisilmoituksen. Kotiuttamisilmoituksella todistat, että palvelus on suoritettu esim. passia hakiessasi.

Palveluspaikoille on lisätty sähköinen allekirjoitus kotiuttamisilmoitukseen 19.7.2023. Sen jälkeen tehdyt kotiuttamisilmoitukset löytyvät Omasivarissa (Palvelus-osion ”Kotiutettu täysin palvelleena”-tapahtuman pdf-liitteenä) allekirjoitettuna.

Siviilipalveluskeskus tekee ”Täysin palvellut” -merkinnän noin kaksi viikkoa kotiuttamisen jälkeen.

Takaisin ylös ↑

16. Siviilipalvelustodistus palveluksen jälkeen

Siviilipalvelusvelvolliset: Palveluksen jälkeen voi itse tulostaa itselleen siviilipalvelustodistuksen/koosteen palvelustapahtumista. Toiminto vaatii vahvan tunnistautumisen.

Katso video: Siviilipalvelustodistus palveluksen jälkeen

Täydennyspalvelusvelvolliset: Todistus suoritetusta täydennyspalveluksesta tulee Omasivariin noin viikko suoritetun koulutusjakson jälkeen.

Katso video: Todistukset suoritetun täydennyspalveluskoulutusjakson jälkeen 

Takaisin ylös ↑

17. Siviilipalvelusrekisteri (Sivariweb)

Siviilipalveluksen toimeenpano, siviilipalvelusvelvollisten valvonta ja poikkeusolojen aikainen sijoittaminen edellyttävät siviilipalvelusvelvollisia koskevien henkilötietojen rekisteröintiä. Siviilipalvelusrekisteri on siviilipalvelusvelvollisia koskeva henkilörekisteri, jonka ylläpitäjinä toimivat Siviilipalveluskeskus ja siviilipalveluspaikat. Sähköisen rekisterin lisäksi henkilörekisteriin kuuluu manuaalisesti pidettäviä asiakirjoja, esimerkiksi palvelukseen hakemista koskevat asiakirjat ja siviilipalvelusvelvollisen terveydentilaa koskevia asiakirjoja.

Koulutusjaksolta työpalveluun siirryttäessä Siviilipalveluskeskus merkitsee siviilipalvelusrekisteriin rikosrekisteriotteen tarkastuspäivän sekä antaa työpalvelumääräyksen siviilipalveluspaikkaan, jossa siviilipalvelusvelvollinen suorittaa työpalvelun.

Siviilipalveluspaikat ovat velvollisia ylläpitämään siviilipalvelusvelvollisia koskevia henkilötietoja. Tietojen ylläpitäminen ja päivittäminen tapahtuu sähköisen siviilipalvelusrekisterin avulla.

Siviilipalvelusvelvollisilla on käytössä siviilipalvelukseen liittyvien asioiden hoitamista varten oma Omasivari-sovellus. Omasivarissa siviilipalvelusvelvollinen näkee kaikki siviilipalvelusrekisteriin merkityt palvelustapahtumat.

Siviilipalvelusrekisterin tietosuojaseloste  

 Takaisin ylös ↑