Valitse sivu

Käsittelyajat

 

Hakija Hakemus Käsittelyaika
VELVOLLINEN Palveluskelpoisuutta ja palveluksen keskeyttämistä koskevat hakemukset 1 – 4 vikkoa
Muut  hakemukset (esim. lykkäykset, erätoiveet, siirto aseelliseen palvelukseen) noin yksi viikko
Siviilipalvelusrekisteritietojen tarkastuspyyntölomake (velvolliselle) 1 – 2 viikkoa
Oikaisuvaatimus (määräys siviilipalvelukseen/täydennyspalvelukseen
palveluskelpoisuuspäätökset, lykkäyspäätökset)
PALVELUSPAIKKA   Hakemus siviilipalveluspaikaksi Hakulomake siviilipalveluspaikaksi
 – julkisoikeudelliset laitokset noin yksi viikko
 – yleishyödylliset yhteisöt enintään yksi kuukausi
 Majoituskorvaushakemukset (Sivariweb)
anottava viimeistään 31.12. sinä vuonna, johon kustannukset kohdistuvat
 1.1. – 30.4. saapuneet 30.6. mennessä
 1.5. – 31.8. saapuneet 31.10. mennessä
 1.9. – 5.12. saapuneet 31.12. mennessä
 6. – 31.12. saapuneet  28.2. mennessä

Palveluspaikan velvolliselle maksamia lomamatkoja koskevat hakemukset

Palveluspaikan velvolliselle maksamien lomamatkojen (linja-auto, juna) korvaushakemus-lomake

 1.1. – 30.6. tehdyt matkat anotaan 15.7. mennessä enintään yksi kuukausi
 1.7. – 31.12. tehdyt matkat anotaan 15.1. mennessä enintään yksi kuukausi
Palveluspaikalle siviilipalveluksen järjestämisestä aiheutuneita ennakoimattomia kustannuksia koskevat hakemukset Lomake enintään yksi kuukausi
 

 Palveluskelpoisuutta ja palveluksen keskeyttämistä koskevat vapaamuotoiset hakemukset

 

 1 – 4 viikkoa