Valitse sivu

Ennen palvelusta

ENNEN PALVELUKSEN ALKAMISTA KANNATTAA MUISTAA SEURAAVAT ASIAT:

  • Lykkäysasia tulee hoitaa hyvissä ajoin (kts. lykkäys). Mikäli lykkäyshakemusta ei ole ratkaistu ennen määrättyä palveluksen alkamisajankohtaa, ei sen vireilläolo tai jättäminen ole laillinen este palvelukseen saapumiselle.
  • Työnantajalle on ilmoitettava palveluksen alkamisesta. Virka- tai työsuhdetta ei pidä katkaista vaan sopia työhön paluusta.
  • Jos olet työtön, sinun on ilmoitettava työ- ja elinkeinotoimistoon, milloin palveluksesi alkaa (te-palvelu.fi –> Asioi verkossa). Samoin sinun on tehtävä ilmoitus työttömyyskassallesi, mikäli saat ansiosidonnaista työttömyyskorvausta. Huolehdi palveluksen alkamiseen saakka ilmoittautumisvelvoitteistasi.
  • Jos olet lopettanut opinnot, mutta sinulla ei ole töitä, ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon jo ennen palveluksen alkamista.
  • Opiskelun alkaminen ja jatkaminen on syytä selvittää. Oppilaitos voi suostua siirtämään opiskelun aloittamista. Palveluksen aikana ei makseta opintotukea eikä valtion takaamaa opintolainaa.
  • Pankin tai muun luotonantajan kanssa kannattaa yrittää sopia opinto- tai muun lainan lyhennysten siirtämisestä tai osamaksusopimuksen maksujärjestelyistä. Opintolainojen korot maksetaan valtion varoista (Kela) ilman takaisinmaksuvelvollisuutta, jos lainansaaja on ollut siviilipalveluksessa koron erääntymiskuukauden aikana.
  • Hanki tarvittaessa verovirastosta muutos ennakonpidätykseen ja lykkäystä lisäverojen maksulle.
  • Ulosottomiehen kanssa voi sopia esim. sakkojen maksujärjestelyistä.
  • Sosiaalietuudet tulee selvittää kansaneläkelaitoksen (Kela) paikallistoimistosta ja/tai kotikunnasta. Kela maksaa tietyin edellytyksin sotilasavustusta palvelusaikana sinulle tai lähiomaisillesi. Selvitä samalla toimeentulo- ja asumistuen mahdollisuudet.
  • Yrittäjien eläkelain tai maatalousyrittäjien eläkelain piiriin kuuluvan kannattaa ottaa yhteyttä omaan eläkelaitokseen tai sen asiamieheen. Myös mahdollisuudet sijaispalkkaukseen työllistämistukena ja maatalousyrittäjän sijaisapuun kannattaa selvittää.

Omasivari

Katso myös: Etuudet siviilipalveluksen aikana