Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ennen palvelusta

ENNEN PALVELUKSEN ALKAMISTA

 • Tarkista, päivitä ja täydennä tarvittaessa tietosi Omasivarissa (puhelinnumero, sähköpostiosoite, tilinumerosi, äidinkieli ja ammatti). Esimerkiksi koulutusjaksoon liittyvät infot lähetetään sinulle sähköpostitse.

Omasivari ohjeet

Tarvitsetko lykkäystä?

 • Lykkäysasia tulee hoitaa hyvissä ajoin. Mikäli lykkäyshakemusta ei ole ratkaistu ennen määrättyä palveluksen alkamisajankohtaa, ei sen vireilläolo tai jättäminen ole laillinen este palvelukseen saapumiselle.

Lykkäys

Työsuhteessa

 • Työnantajalle on ilmoitettava palveluksen alkamisesta. Virka- tai työsuhdetta ei pidä katkaista vaan sopia työhön paluusta.

Työtön

 • Jos olet työtön, sinun on ilmoitettava työ- ja elinkeinotoimistoon, milloin palveluksesi alkaa. Samoin sinun on tehtävä ilmoitus työttömyyskassallesi, mikäli saat ansiosidonnaista työttömyyskorvausta. Huolehdi palveluksen alkamiseen saakka ilmoittautumisvelvoitteistasi.

Opiskelu

 • Jos olet lopettanut opinnot, mutta sinulla ei ole töitä, ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon jo ennen palveluksen alkamista.
 • Opiskelun alkaminen ja jatkaminen on syytä selvittää. Oppilaitos voi suostua siirtämään opiskelun aloittamista. Palveluksen aikana ei makseta opintotukea eikä valtion takaamaa opintolainaa.

Onko sinulla velkaa?

 • Pankin tai muun luotonantajan kanssa kannattaa yrittää sopia opinto- tai muun lainan lyhennysten siirtämisestä tai osamaksusopimuksen maksujärjestelyistä.
 • Opintolainojen korot maksetaan valtion varoista (Kela) ilman takaisinmaksuvelvollisuutta, jos lainansaaja on ollut siviilipalveluksessa koron erääntymiskuukauden aikana.
 • Hanki tarvittaessa verovirastosta muutos ennakonpidätykseen ja lykkäystä lisäverojen maksulle.
 • Ulosottomiehen kanssa voi sopia esim. sakkojen maksujärjestelyistä.

Sosiaalietuudet

 • Sosiaalietuudet tulee selvittää kansaneläkelaitoksen (Kela) paikallistoimistosta ja/tai kotikunnasta. Kela maksaa tietyin edellytyksin sotilasavustusta palvelusaikana sinulle tai lähiomaisillesi. Selvitä samalla toimeentulo- ja asumistuen mahdollisuudet.

Etuudet siviilipalveluksen aikana

Yrittäjä/maatalousyrittäjä

 • Yrittäjien eläkelain tai maatalousyrittäjien eläkelain piiriin kuuluvan kannattaa ottaa yhteyttä omaan eläkelaitokseen tai sen asiamieheen. Myös mahdollisuudet sijaispalkkaukseen työllistämistukena ja maatalousyrittäjän sijaisapuun kannattaa selvittää.