Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Före tjänstgöringen

Innan tjänstgöringen börjar

  • Kontrollera och uppdatera vid behov dina uppgifter (telefonnummer, e-postadress, kontonummer, modersmål och yrke). Infon angående t.ex utbildningsperioden skickas per e-post.

Omasivari instruktioner

Behöver du uppskov?

Uppskovsärenden bör skötas i god tid. Om ansökan inte hunnit bli behandlad före inträdesdagen, så måste du påbörja civiltjänsten.

Uppskov

Har du ett jobb?

  • Avbryt inte ditt arbetsförhållande på grund av civiltjänsten. Meddela din arbetsgivare vilken dag du inleder tjänstgöringen minst två månader innan tjänstgöringen börjar och kom preliminärt överens om när du återvänder till arbetet.

Arbetslös

  • Om du är arbetslös ska du meddela arbets- och näringsbyrån om att du inleder din civiltjänst och se till att sköta din anmälningsplikt fram till att du inleder tjänstgöringen. Du ska också meddela om civiltjänsten till din arbetslöshetskassa, om du får inkomstbunden arbetslöshetsersättning.

Studier

  • Om du har avslutat dina studier, men inte har ett arbete, ska du anmäla dig till arbets- och näringsbyrån redan innan du inleder tjänstgöringen.
  • Det är skäl att utreda påbörjandet av studier, också fortsättande av studier. Läroanstalten kan gå med på att flytta fram påbörjandet av studierna. Under tjänstgöringstiden betalas inte studiestöd, ej heller studielån med statsborgen.

Lån

  • Kom överens med banken eller annan kreditgivare om att skjuta upp låneavkortningarna eller om avbetalningsarrangemang. Studielånens räntor betalas av statens tillgångar utan återbetalningsskyldighet, förutsatt att lånetagaren har varit i civiltjänst under den månad, då räntan förfallit till betalning.
  • Skaffa vid behov ändring i förskottsbeskattningen från skattemyndigheterna, samt uppskov med att betala tilläggsskatt.
  • Du kan vid behov komma överens med utmätningsmannen om t.ex. böters betalningsarrangemang.

Socialförmåner

  • Socialförmåner ska du utreda med folkpensionsanstaltens (FPA) lokalbyrå och/eller med din hemkommun. FPA betalar under vissa omständigheter militärbidrag under tjänstgöringstiden till dig eller dina anhöriga. Utred på samma gång dina möjligheter till utkomst- och bostadsbidrag.

Socialskydd och förmåner under tjänstgöringstiden

Företagare/jordbrukare

  • De som hör till pensionslagen för företagare eller jordbrukare skall ta kontakt med sin egen pensionsanstalt eller dess ombud. Det lönar sig också att reda ut om man har möjlighet att få sysselsättningsstöd för lön åt vikariehjälp, likaså för jordbruksföretagarens vikarie.