Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Före tjänstgöringen

INNAN DU PÅBÖRJAR TJÄNSTGÖRINGEN LÖNAR DET SIG ATT KOMMA IHÅG FÖLJANDE SAKER:

  • Uppskovsärenden bör skötas i god tid (se uppskov). I sådana fall när svaret på uppskovsansökan inte är fastställt före dagen, då du skall träda i tjänst, så är inte uppskovsansökans behandling en laglig orsak, att inte anlända till tjänstgöringen.
  • Anmäl åt din arbetsgivare, att du skall påbörja din civiltjänst. Du skall inte avbryta ditt tjänste- eller arbetsförhållande, utan komma överens om att återvända till arbetet.
  • Om du har avslutat dina studier, men du har inte arbete, så skall du anmäla dig till arbetskraftsbyrån redan före du påbörjar din tjänstgöring.
  • Det är skäl att utreda påbörjandet av studier, också fortsättande av studier. Läroanstalten kan gå med på att flytta fram påbörjandet av studierna. Under tjänstgöringstiden betalas inte studiestöd, ej heller studielån med statsborgen.
  • Det lönar sig att försöka komma överens med banken eller annan kreditgivare om ändring av amortering av studie- eller annat lån, likaledes bör betalningsarrangemang med delbetalningsavtal diskuteras. Studielånens räntor betalas av statens tillgånger utan återbetalningsskyldighet, förutsatt att lånetagaren har varit i civiltjänst under den månad, då räntan förfallit till betalning.
  • Skaffa vid behov ändring i förskottsbeskattningen från skattemyndigheterna, samt uppskov med att betala tilläggsskatt.
  • Man kan komma överens med utmätningsmannen om t.ex. böters betalningsarrangemang.
  • Socialförmåner skall man utreda med folkpensionsanstaltens (FPA) lokalbyrå och/eller med sin hemkommun. FPA betalar under vissa omständigheter militärbidrag under tjänstgöringstiden åt dig eller dina anhöriga. Utred på samma gång dina möjligheter till utkomst- och bostadsbidrag.
  • De som hör till pensionslagen för företagare eller jordbrukare skall ta kontakt med sin egen pensionsanstalt eller dess ombud. Det lönar sig också att reda ut om man har möjlighet att få sysselsättningsstöd för lön åt vikariehjälp, likaså för jordbruksföretagarens vikarie.