Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Efter utbildningsperioden

Efter din kompletterande tjänstgöring:

  • Eventuella kvitton på resebiljetter till och från utbildningsperioden ska skickas till e-postadressen i reseinfo tino en vecka efter avslutad utbildning, om du inte redan har lämnat in kvitton. Momsandelen ska synas på kvitto/biljetten.
  • Löneintyg och intyg över utförd kompletterande tjänstgöring finns i Omasivari ungefär en vecka efter utbildningsperiodens slut. Du kan själv skriva ut dem och lämna dem till arbetsgivaren om det behövs.
  • Du hittar intygen under ”Tjänstgöring” i Omasivari.
  • Du loggar in i Omasivari med dina nätbankskoder eller mobilcertifikat

Omasivari (mol.fi)

  • Löneutbetalningsdagen hittas på löneintyget!
  • Lönebeskedet syns i Omasivari ungefär två veckor efter utbildningsperioden.
  • Lönebeskedet hittas under €-märket i Omasivari. Eventuella reseersättningar antecknas i sin helhet under utbildningsperiodens sista dag på lönebeskedet.