Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VÄKE- Förebyggande av våld

Inriktningsalternativet förebyggande av våld har som målsättning att förbereda civiltjänstgörare att förebygga ett våldsamt beteende: att känna igen hur aggressioner inleds, att främja eget och andras andliga välbefinnande samt främja växelverkan mellan människor.

I inriktningsalternativet koncentrerar vi oss på att träna vårt kunnande i känslor och växelverkan gällande förebyggande av våld. I utbildningsprogrammet får vi en inblick i fostran om manliga myter, sexualitet, parförhållande samt faderskap.

Under perioden bekantar sig civiltjänstgörarna med fenomen som hör ihop med våld och dess olika former, såsom mobbning, disciplinärt våld, våld i närrelationer och sexuella trakasserier. Målet är att ge en inblick i hur samhället genom olika samhälleliga verksamhetsmodeller förhindrar våld, t.ex. förlikning och program i skolor för att förhindra mobbning.

Utbildningsperioden ger tjänstgöraren färdigheter att fungera som stödperson för professionella inom speciellt uppfostran och det sociala arbetet, t.ex. i daghem, skolor och inom ungdomsverksamhet.