Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

VÄKE- Väkivallan ennaltaehkäisy

Inriktningsalternativet förebyggande av våld har som målsättning att förbereda civiltjänstgörare att förebygga ett våldsamt beteende: att känna igen hur aggressioner inleds, att främja eget och andras andliga välbefinnande samt främja växelverkan mellan människor.

I inriktningsalternativet koncentrerar vi oss på att träna vårt kunnande i känslor och växelverkan gällande förebyggande av våld. I utbildningsprogrammet får vi en inblick i fostran om manliga myter, sexualitet, parförhållande samt faderskap.

Under perioden bekantar sig civiltjänstgörarna med fenomen som hör ihop med våld och dess olika former, såsom mobbning, disciplinärt våld, våld i närrelationer och sexuella trakasserier. Målet är att ge en inblick i hur samhället genom olika samhälleliga verksamhetsmodeller förhindrar våld, t.ex. förlikning och program i skolor för att förhindra mobbning.

Utbildningsperioden ger tjänstgöraren färdigheter att fungera som stödperson för professionella inom speciellt uppfostran och det sociala arbetet, t.ex. i daghem, skolor och inom ungdomsverksamhet.