Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Behandlingstider

 

Sökande Ansökan Behandlingstid
TJÄNSTGÖRARE Ansökningar gällande tjänsteduglighet och avbrott i tjänstgöring 1 – 4 veckor
Andra ansökningar (t.ex. uppskov, kontingentönskemål, förflyttning till beväringstjänst) ca en vecka
TJÄNSTGÖRINGSPLATS       Ansökan om att få verka om civiltjänstgöringsplats
 – offentligrättsliga inrättningar ca en vecka
 – privaträttsliga enheter (t.ex. föreningar, stiftelser) max. en månad
 Inkvarteringskostnader (Sivariweb)
ansön senast vid utgången (31.12) av det kalenderår som  inkvarteringskostnaderna hänförs till
 – 1.1 – 30.4 inkomna senast 30.6
 – 1.5 – 31.8 inkomna senast 31.10
 – 1.9 – 5.12 inkomna senast 31.12
  – 6 – 31.12 inkomna senast 28.2
Ersättning för permissionsresor
 1.1. – 30.6. gjorda resor ansöks senast 15.7 max. en månad
 1.7. – 31.12. gjorda resor ansöks senast 15.1 max. en månad
Oförutsedda kostnader, som uppstått vid ordnandet av civiltjänst max. en månad
  Ansökningar gällande tjänsteduglighet och avbrott i tjänstgöring (fritt formulerad ansökning)  1 – 4 veckor