Välj en sida

Behandlingstider

 

Sökande Ansökan Behandlingstid
TJÄNSTGÖRARE Ansökningar gällande tjänsteduglighet och avbrott i tjänstgöring 1 – 4 veckor
  Andra ansökningar (t.ex. uppskov, kontingentönskemål, förflyttning till beväringstjänst) ca en vecka
  Sökande av ändring (kallelse till civiltjänst/kompletterande tjänstgöring, uppskovsbeslut)  
TJÄNSTGÖRINGSPLATS       Ansökan om att få verka om civiltjänstgöringsplats (blankett)  
   – offentligrättsliga inrättningar ca en vecka
   – privaträttsliga enheter (t.ex. föreningar, stiftelser) max. en månad
   Inkvarteringskostnader (Sivariweb)
ansön senast vid utgången (31.12) av det kalenderår som  inkvarteringskostnaderna hänförs till
 
   – 1.1 – 30.4 inkomna senast 30.6
   – 1.5 – 31.8 inkomna senast 31.10
   – 1.9 – 5.12 inkomna senast 31.12
    – 6 – 31.12 inkomna senast 28.2
  Ersättning för permissionsresor (blankett)
 
   1.1. – 30.6. gjorda resor ansöks senast 15.7 max. en månad
   1.7. – 31.12. gjorda resor ansöks senast 15.1 max. en månad
  Oförutsedda kostnader, som uppstått vid ordnandet av civiltjänst(blankett) max. en månad
  Ansökningar gällande tjänsteduglighet och avbrott i tjänstgöring (fritt formulerad ansökning)  1 – 4 veckor