Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kontaktuppgifter

Civiltjänstcentralen

Sjökullavägen 97, 07810 Ingermansby

Telefontjänst

växel 0295 0295 00

 • Civiltjänstcentralens telefonjour, vardagar 9 – 11 och 13 – 15

E-post

Frågor angående civiltjänst

 • vastaus.siviilipalvelus@ely-keskus.fi

Ansökningar och kontingentönskemål

 • kirjaamo.siviilipalvelus@ely-keskus.fi

Vi har tagit i bruk skyddad e-post för dokument som innehåller konfidentiella uppgifter. Avsändaren skall ha en egen e-postadress för att kunna använda servicen.

Skyddad e-post

När du kontaktar Civiltjänstcentralen ska du alltid uppge:

 • namn
 • personbeteckning
 • adress
 • telefonnummer
 • e-post

Specialkost

Skicka ett meddelande till köket i god tid innan din närstudieperiod börjar.

Meddela allergier, specialkostbehov, ditt namn och din utbildningsperiod/grupp.

 •  siviilipalvelus.keittio@compass-group.fi

Personal

e-post: förnamn.efternamn(at)ely-keskus.fi

Förvaltningen

Ledande ekonomiexpert, civiltjänst Viola Malmberg (talar svenska)

 • Beslut i civiltjänstärenden

Ekonomiexpert, civiltjänst Kaisa Kurek (talar svenska)

 • Frågor gällande kompletterande tjänstgöring

Ekonomiexpert, civiltjänst Laura Melaja

 • Frågor gällande kompletterande tjänstgöring

Ekonomiexpert, civiltjänst Leni Palenius

 • Civiltjänstärenden, frågor gällande det elektroniska civiltjänstregistret och inkvarteringskostnader

Ekonomiexpert, civiltjänst Susanna Ollas (talar svenska)

 • Civiltjänstärenden, frågor gällande det elektroniska civiltjänstregistret och Omasivari samt inkvarteringskostnader

Ekonomiexpert, civiltjänst Tarja Kuronen

 • Frågor gällande kompletterande tjänstgöring

Civiltjänstdirektör

Mikko Reijonen

 • Utveckling av civiltjänsten och utbildningen, leder utbildningscentralen

Ledande civiltjänstexpert

Sari Eskola

 • Utbildningscentralens inre tjänster: hälsovård, inkvartering, tjänstgörarnas fritid
 • Tjänstgöringsplatsansökningar och VAP-ärenden (talar svenska)

Socialarbete och fritid

Socialkurator Marja-Liisa Sirén

 • Frågor gällande sociala förmåner

Arbetstjänstexpert Anu Toivola

 • Frågor gällande tjänstgörarnas fritid och centralens inkvarteringsärenden

Utbildning

Utbildningsexpert Anders Blomberg

Utbildningsexpert Angelica Slögs

Utbildningsexpert Linnea Häkli

Utbildningsexpert Marke Kuosa

Utbildningsexpert Vihtori Kylänpää

Utbildningsexpert Markku Lautamäki

Utbildningsexpert Eveliina Lundqvist

 • tjänsteledig till och med 30.6.2024

Utbildningsexpert Suvi-Eveliina Pöllänen

Utbildningsexpert Aino-Inkeri Miestamo

Utbildningsexpert Leena Viikari

Utbildningsexpert Veera Manka