Välj en sida

Kontaktuppgifter

KONTAKTUPPGIFTER

Adress

CIVILTJÄNSTCENTRALEN
Sjökullavägen 97
07810 Ingermansby

Telefon

Civiltjänstcentralens telefonjour vardagar tel.växel 0295 0295 00

E-post

Frågor angående civiltjänst kan skickas per e-post till vastaus.siviilipalvelus(at)ely-keskus.fi

 

Önskemål om utbildningstiden, uppskovsansökningar, förbindelseblanketter samt övriga ansökningar sänds till:

kirjaamo.siviilipalvelus@ely-keskus.fi

Vi har tagit i bruk skyddad e-post för dokument som innehåller konfidentiella uppgifter. Avsändaren skall ha en egen e-postadress för att kunna använda servicen. Du kan skicka konfidentiell e-post via den här länken: Skyddad e-post

  • Kom ihåg att alltid uppge din adress och födelsetid!
  • Obs! Ansökningar eller andra ovannämda handlingar skickade per e-post till Civiltjänscentralen skall inte skickas per post.

 

Andra frågor gällande civiltjänst sänds till förnamn.efternamn(at)ely-keskus.fi

Förvaltningen

Ledande ekonomiexpert, civiltjänst Viola Malmberg
Beslut i civiltjänstärenden
(talar svenska)
Ekonomiexpert Anne Blomberg
– frågor gällande inkvarteringskostnader
 
Ekonomiexpert, civiltjänst Leena Heikkilä
– frågor gällande det elektroniska civiltjänstregistret
Ekonomiexpert Leni Palenius
– civiltjänstärenden
Ekonomiexpert, civiltjänst  Ritva Lipponen
– frågor gällande kompletterande tjänstgöring

(talar svenska)
Ekonomiexpert, civiltjänst  Susanna Ollas
– frågor gällande det elektroniska civiltjänstregistret och inkvarteringskostnader
(talar svenska)

  Utbildning

Utbildningsexpert Katarina Haddas-von Martens
Även de svenskspråkiga kontingenterna
Obs! E-posten i formatet katarina.haddas-vonmartens(at)ely-keskus.fi

Utbildningsexpert Marke Kuosa

Utbildningsexpert Antti Kylänpää

Utbildningsexpert Markku Lautamäki

Utbildningsexpert Eveliina Lundqvist

Utbildningsexpert Suvi-Eveliina Pöllänen

Utbildningsexpert Aino-Inkeri Miestamo

Utbildningsexpert Leena Viikari

 

Socialarbete och fritid

Socialkurator Marja-Liisa Sirén
– frågor gällande sociala förmåner
Arbetstjänstexpert Anu Toivola
– frågor gällande tjänstgörarnas fritid och centalens inkvarteringsärenden

Civiltjänstdirektör

Mikko Reijonen
Utveckling av civiltjänsten och utbildningen, leder utbildningscentralen

 

Ledande civiltjänstexpert

Sari Eskola
Utbildningscentralens inre tjänster: hälsovård, inkvartering, tjänstgörarnas fritid
Ansökningar till tjänstgöringsplats och VAP

 

Hälsovård/Mehiläinen

siviilipalveluskeskus.terveysklinikka(at)mehilainen.fi

 

Köket/Eurest

siviilipalvelus.keittio(at)eurest.fi

Faktureringsuppgifter:

  • EDI-kod: 00372296962126
  • OpusCapita Solutions Oy förmedlingskod: E204503
  • FO-nummer: 2296962-1
  • Baswares Supplier Portal är en webbaserad lösning för att skicka nätfakturor som kan användas om leverantören inte har annan möjlighet till nätfakturering. Mer information fås via epost verkkolaskutus@palkeet.fi
  • På fakturan bör finnas  ‘Siviilipalveluskeskus/Beställarens namn’.
  • OBS! Inkvarteringskostnader skickas inte som nätfakturor. Referensnummer kan skrivas in i ansökan som görs via Sivariweb.