Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kontaktuppgifter

KONTAKTUPPGIFTER

Adress

CIVILTJÄNSTCENTRALEN
Sjökullavägen 97
07810 Ingermansby

 

Telefon

Civiltjänstcentralens telefonjour, vardagar tel. växel 0295 0295 00

E-post

Frågor angående civiltjänst: vastaus.siviilipalvelus@ely-keskus.fi

Ansökningar och kontingentönskemål: kirjaamo.siviilipalvelus@ely-keskus.fi

Vi har tagit i bruk skyddad e-post för dokument som innehåller konfidentiella uppgifter. Avsändaren skall ha en egen e-postadress för att kunna använda servicen. Du kan skicka konfidentiell e-post via den här länken: Skyddad e-post

Obs! Ansökningar eller andra ovannämda handlingar skickade per e-post till Civiltjänscentralen skall inte skickas per post.

När du kontaktar Civiltjänstcentralen, kom ihåg att alltid uppge:

 • namn
 • personbeteckning
 • adress 
 • telefonnummer
 • e-post

 

Dietönskemål: siviilipalvelus.keittio@compass-group.fi

Faktureringsuppgifter:

 • EDI-kod: 00372296962126
 • OpusCapita Solutions Oy förmedlingskod: E204503
 • FO-nummer: 2296962-1
 • Baswares Supplier Portal är en webbaserad lösning för att skicka nätfakturor som kan användas om leverantören inte har annan möjlighet till nätfakturering. Mer information fås via epost verkkolaskutus@palkeet.fi
 • På fakturan bör finnas  ’Siviilipalveluskeskus/Beställarens namn’.
 • OBS! Inkvarteringskostnader skickas inte som nätfakturor. Referensnummer kan skrivas in i ansökan som görs via Sivariweb.

Personal

e-post: förnamn.efternamn(at)ely-keskus.fi

Förvaltningen

Ledande ekonomiexpert, civiltjänst Viola Malmberg (talar svenska)
Beslut i civiltjänstärenden

Ekonomiexpert, civiltjänst Kaisa Kurek (talar svenska)
Frågor gällande kompletterande tjänstgöring

Ekonomiexpert, civiltjänst Laura Melaja
Frågor gällande kompletterande tjänstgöring

Ekonomiexpert, civiltjänst Leni Palenius
Civiltjänstärenden, frågor gällande det elektroniska civiltjänstregistret och inkvarteringskostnader

Ekonomiexpert, civiltjänst Susanna Ollas (talar svenska)
Civiltjänstärenden, frågor gällande det elektroniska civiltjänstregistret och inkvarteringskostnader

Ekonomiexpert, civiltjänst Tarja Kuronen

Frågor gällande kompletterande tjänstgöring

 

Civiltjänstdirektör

Mikko Reijonen
Utveckling av civiltjänsten och utbildningen, leder utbildningscentralen

Ledande civiltjänstexpert

Sari Eskola
Utbildningscentralens inre tjänster: hälsovård, inkvartering, tjänstgörarnas fritid
Tjänstgöringsplatsansökningar och VAP-ärenden (talar svenska)

Socialarbete och fritid

Socialkurator Marja-Liisa Sirén
Frågor gällande sociala förmåner

Arbetstjänstexpert Anu Toivola
Frågor gällande tjänstgörarnas fritid och centralens inkvarteringsärenden

 

Utbildning

Utbildningsexpert Anders Blomberg

Utbildningsexpert Linnea Häkli

Utbildningsexpert Marke Kuosa

Utbildningsexpert Vihtori Kylänpää

Utbildningsexpert Markku Lautamäki

Utbildningsexpert Eveliina Lundqvist

Utbildningsexpert Eveliina Lundqvist tjänsteledig till och med 29.2.2024

Utbildningsexpert Suvi-Eveliina Pöllänen

Utbildningsexpert Aino-Inkeri Miestamo tjänsteledig 17.10.2022 – 15.3.2024

Utbildningsexpert Leena Viikari

Utbildningsexpert Veera Manka

Utbildningsexpert Eeva Mäkinen