Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kontaktuppgifter

KONTAKTUPPGIFTER

Adress

CIVILTJÄNSTCENTRALEN

Sjökullavägen 97

07810 Ingermansby

 

Telefon

Civiltjänstcentralens telefonjour, vardagar tel. växel 0295 0295 00

 

E-post

Frågor angående civiltjänst kan skickas per e-post till vastaus.siviilipalvelus(at)ely-keskus.fi

Önskemål om utbildningstiden, uppskovsansökningar, förbindelseblanketter samt övriga ansökningar sänds till:

kirjaamo.siviilipalvelus@ely-keskus.fi

Vi har tagit i bruk skyddad e-post för dokument som innehåller konfidentiella uppgifter. Avsändaren skall ha en egen e-postadress för att kunna använda servicen. Du kan skicka konfidentiell e-post via den här länken: Skyddad e-post

Obs! Ansökningar eller andra ovannämda handlingar skickade per e-post till Civiltjänscentralen skall inte skickas per post.

När du kontaktar Civiltjänstcentralen, kom ihåg att alltid uppge:

 • namn
 • personbeteckning
 • adress 
 • telefonnummer
 • e-post

Andra frågor gällande civiltjänst sänds till förnamn.efternamn(at)ely-keskus.fi

 

Förvaltningen

Ledande ekonomiexpert, civiltjänst Viola Malmberg

Beslut i civiltjänstärenden (talar svenska)

Ekonomiexpert, civiltjänst Kaisa Kurek (talar svenska)

– frågor gällande kompletterande tjänstgöring 

Ekonomiexpert, civiltjänst Laura Melaja

– frågor gällande kompletterande tjänstgöring 

 

Ekonomiexpert, civiltjänst Leni Palenius

– civiltjänstärenden, frågor gällande det elektroniska civiltjänstregistret och inkvarteringskostnader

 

Ekonomiexpert, civiltjänst Susanna Ollas

– civiltjänstärenden, frågor gällande det elektroniska civiltjänstregistret och inkvarteringskostnader (talar svenska)

 

Utbildning

Utbildningsexpert Katarina Haddas-von Martens

Även de svenskspråkiga kontingenterna
Obs! E-posten i formatet katarina.haddas-vonmartens(at)ely-keskus.fi

Utbildningsexpert Marke Kuosa

Utbildningsexpert Vihtori Kylänpää

Utbildningsexpert Markku Lautamäki

Utbildningsexpert Eveliina Lundqvist

Utbildningsexpert Suvi-Eveliina Pöllänen

Utbildningsexpert Aino-Inkeri Miestamo

Utbildningsexpert Leena Viikari

Socialarbete och fritid

Socialkurator Marja-Liisa Sirén

– frågor gällande sociala förmåner

 

Arbetstjänstexpert Anu Toivola

– frågor gällande tjänstgörarnas fritid och centralens inkvarteringsärenden

 

Civiltjänstdirektör

 

Mikko Reijonen
Utveckling av civiltjänsten och utbildningen, leder utbildningscentralen

 

Ledande civiltjänstexpert

Sari Eskola
Utbildningscentralens inre tjänster: hälsovård, inkvartering, tjänstgörarnas fritid
Ansökningar till tjänstgöringsplats och VAP (talar svenska)

Hälsovård/Mehiläinen

siviilipalveluskeskus.terveysklinikka(at)mehilainen.fi

 

Köket

siviilipalvelus.keittio@compass-group.fi

 

Faktureringsuppgifter:

 • EDI-kod: 00372296962126
 • OpusCapita Solutions Oy förmedlingskod: E204503
 • FO-nummer: 2296962-1
 • Baswares Supplier Portal är en webbaserad lösning för att skicka nätfakturor som kan användas om leverantören inte har annan möjlighet till nätfakturering. Mer information fås via epost verkkolaskutus@palkeet.fi
 • På fakturan bör finnas  ’Siviilipalveluskeskus/Beställarens namn’.
 • OBS! Inkvarteringskostnader skickas inte som nätfakturor. Referensnummer kan skrivas in i ansökan som görs via Sivariweb.