Välj en sida

Kontaktuppgifter

KONTAKTUPPGIFTER

Adress

CIVILTJÄNSTCENTRALEN

Sjökullavägen 97

07810 Ingermansby

 

Telefon

Civiltjänstcentralens telefonjour, vardagar tel. växel 0295 0295 00

 

E-post

Frågor angående civiltjänst kan skickas per e-post till vastaus.siviilipalvelus(at)ely-keskus.fi

Önskemål om utbildningstiden, uppskovsansökningar, förbindelseblanketter samt övriga ansökningar sänds till:

kirjaamo.siviilipalvelus@ely-keskus.fi

Vi har tagit i bruk skyddad e-post för dokument som innehåller konfidentiella uppgifter. Avsändaren skall ha en egen e-postadress för att kunna använda servicen. Du kan skicka konfidentiell e-post via den här länken: Skyddad e-post

Obs! Ansökningar eller andra ovannämda handlingar skickade per e-post till Civiltjänscentralen skall inte skickas per post.

När du kontaktar Civiltjänstcentralen, kom ihåg att alltid uppge:

 • namn
 • personbeteckning
 • adress 
 • telefonnummer
 • e-post

Andra frågor gällande civiltjänst sänds till förnamn.efternamn(at)ely-keskus.fi

 

Förvaltningen

Ledande ekonomiexpert, civiltjänst Viola Malmberg

Beslut i civiltjänstärenden (talar svenska)

Ekonomiexpert, civiltjänst Kaisa Kurek (talar svenska)

– frågor gällande kompletterande tjänstgöring 

Ekonomiexpert, civiltjänst Laura Melaja

– frågor gällande kompletterande tjänstgöring 

 

Ekonomiexpert, civiltjänst Leni Palenius

– civiltjänstärenden, frågor gällande det elektroniska civiltjänstregistret och inkvarteringskostnader

 

Ekonomiexpert, civiltjänst Susanna Ollas

– civiltjänstärenden, frågor gällande det elektroniska civiltjänstregistret och inkvarteringskostnader (talar svenska)

 

Utbildning

Utbildningsexpert Katarina Haddas-von Martens

Även de svenskspråkiga kontingenterna
Obs! E-posten i formatet katarina.haddas-vonmartens(at)ely-keskus.fi

Utbildningsexpert Marke Kuosa

Utbildningsexpert Antti Kylänpää

Utbildningsexpert Markku Lautamäki

Utbildningsexpert Eveliina Lundqvist

Utbildningsexpert Suvi-Eveliina Pöllänen

Utbildningsexpert Aino-Inkeri Miestamo

Utbildningsexpert Leena Viikari

Socialarbete och fritid

Socialkurator Marja-Liisa Sirén

– frågor gällande sociala förmåner

 

Arbetstjänstexpert Anu Toivola

– frågor gällande tjänstgörarnas fritid och centralens inkvarteringsärenden

 

Civiltjänstdirektör

 

Mikko Reijonen
Utveckling av civiltjänsten och utbildningen, leder utbildningscentralen

 

Ledande civiltjänstexpert

Sari Eskola
Utbildningscentralens inre tjänster: hälsovård, inkvartering, tjänstgörarnas fritid
Ansökningar till tjänstgöringsplats och VAP (talar svenska)

Hälsovård/Mehiläinen

siviilipalveluskeskus.terveysklinikka(at)mehilainen.fi

 

Köket

siviilipalvelus.keittio@compass-group-fs.com

 

Faktureringsuppgifter:

 • EDI-kod: 00372296962126
 • OpusCapita Solutions Oy förmedlingskod: E204503
 • FO-nummer: 2296962-1
 • Baswares Supplier Portal är en webbaserad lösning för att skicka nätfakturor som kan användas om leverantören inte har annan möjlighet till nätfakturering. Mer information fås via epost verkkolaskutus@palkeet.fi
 • På fakturan bör finnas  ‘Siviilipalveluskeskus/Beställarens namn’.
 • OBS! Inkvarteringskostnader skickas inte som nätfakturor. Referensnummer kan skrivas in i ansökan som görs via Sivariweb.