Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vägran

En civiltjänstgörare som efter att ha fått ett förordnande till kompletterande tjänstgöring uteblir från tjänstgöring, slutar tjänstgöra eller vägrar fullgöra tjänstgöring, ska för brott mot skyldigheten att fullgöra kompletterande tjänstgöring dömas till böter. (Civiltjänstlag 73 §)

 

Vägraren måste ha ett giltigt förordnande till kompletterande tjänstgöring.

 

  • När vi får meddelande om en vägran att fullgöra kompletterande tjänstgöring gör vi en brottsanmälan till polisen.
  • Vid vägran att utföra kompletterande tjänstgöring följer ett bötesstraff, vilket vanligen är 20 dagsböter.
  • Genom att betala sina böter, blir man inte befriad från genomförandet av kompletterande tjänstgöring, utan vägraren inkallas till kompletterande tjänstgöring på nytt senare.

 

Om du vägrar att fullgöra kompletterande tjänstgöring, vänligen skicka din skriftliga vägran:

  • per post till: Civiltjänstcentralen, Sjökullavägen 97, 07810 Ingermansby.

 

 

Civiltjänstlag