Välj en sida

Att ansöka om civiltjänst

Att ansöka om civiltjänst

Det går att ansöka om civiltjänst på grund av skäl som grundar sig på övertygelse. Fullgörande av civiltjänst ersätter beväringstjänst. Tjänstgöringstiden i civiltjänst är 347 dagar, som börjar med en fyra veckors grundutbildningsperiod på Civiltjänstcentralen. Arbetstjänsten fullgörs vid en civiltjänstgöringsplats som godkänts av Civiltjänstcentralen.

Ansökan

Du kan lämna din ansökan om civiltjänst vid uppbådet, efter uppbådet, under eller efter militärtjänstgöringen.  Försvarsmaktens regionbyrå behandlar din ansökan. I fylld och underskriven ansökan lämnas

  •  vid uppbådet till uppbådsnämnden
  • inom militärtjänsten till gruppenhetens kommendör
  • i övriga fall till försvarets regionalbyrå
  • en värnpliktig som bor utomlands kan lämna in sin ansökan till Finlands ambassad eller konsulat

 

Du kan ansöka om civiltjänst om du är

  • värnpliktig under 31-år
  • en kvinna som har gjort frivillig militärtjänst över 45 dagar

 

Ansökningens behandlingstid

Försvarsmakten behandlar din ansökan så fort som möjligt. Regionbyrån skickar beslutet om att du är godkänd att fullgöra civiltjänst till dig och till Civiltjänscentralen inom ca 2 – 4 från det att du lämnat din ansökan. Du civiltjänstgöringsskyldig och behandlingen av dina ärenden förflyttas till civiltjänstcentralen, där dina uppgifter förs in i civiltjänstregistret.

 

Civiltjänsteplikten upphör vid utgången av det år civiltjänstgöraren fyller 30 år. En person som fullgjort civiltjänst ingår i civilreserven till utgången av det år hen fyller 50 år.

 

 

 

Ansökan om civiltjänst