Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Att ansöka om civiltjänst

Tjänstgöringstiden i civiltjänst är 347 dagar. Civiltjänstgöringen börjar alltid med en fyra veckors grundutbildningsperiod. Därefter fortsätter tjänstgöringen med arbetstjänst. Du kan inte börja arbetstjänsten innan du har gått utbildningsperioden.

Du kan ansöka om civiltjänst:

 • på grund av skäl som grundar sig på övertygelse
 • vid uppbådet
 • efter uppbådet
 • om du är kvinna och har gjort frivillig militärtjänst i över 30 dagar.
 • om du är värnpliktig under 31 år.

 

Gör så här:

 • Fyll i din ansökan här.
 • Lämna ifylld, utskriven och underskriven ansökan:
  • vid uppbådet till uppbådsnämnden
  • inom militärtjänsten till gruppenhetens kommendör
  • i övriga fall till Försvarsmaktens regionalbyrå enligt din hemkommun
  • om du bor utomlands kan lämna in din ansökan till Finlands ambassad eller konsulat.

 

Behandling av ansökan:

 • Din ansökan kan behandlas först efter uppbådet.
 • Försvarsmaktens regionalbyrå (utgående från din hemkommun) behandlar din ansökan och gör beslutet att du är civiltjänstgörare.
 • Beslutet att du är civiltjänstpliktig skickas till dig och till Civiltjänstcentralen.
 • Dina uppgifter förs in i civiltjänstregistret.

 

Övrigt

 

Från beväringstjänst till civiltjänst

 • Du blir hemförlovad genast om du gör din ansökan om civiltjänst under beväringstjänsten.
 • Dina papper skickas från garnisonen till regionalbyrån för behandling.
 • Dina tjänstgöringsuppgifter skickas till Civiltjänstcentralen när regionalbyrån har gjort beslutet att du är civiltjänstgörare. I vissa fall kan det ta flera veckor innan uppgifterna överförs till Civiltjänstcentralen.
 • Du kan logga in i Omasivari när dina uppgifter är införda i Civiltjänstregistret. Du loggar in i Omasivari med dina egna nätbankskoder.
 • Du kan välja en utbildningsperiod via Omasivari om din tjänsteduglighetsklass är A eller B.
 • Du kan inte välja en utbildningsperiod om din tjänsteduglighetsklass är E eller C. Skicka ett läkarutlåtande där en läkare tar ställning till din tjänsteduglighet till Civiltjänstcentralen.
 • Beväringstiden räknas till godo med en koefficient uträknad på den förordnade beväringstiden.
 • Om förordnad beväringstid är:
  • 165 dygn är koefficienten 2,10
  • 255 dygn är koefficienten 1,36
  • 347 dygn är koefficienten 1,00

Exempel:

Du har utfört beväringstjänst i 8 dygn och den förordnade tiden är 165 dygn. 8 x 2,10=16,80. Din civiltjänstgöring avkortas med 17 dygn: 347-17=330 dygn.

Observera!

 • Civiltjänstgöringstiden räknas med koefficient.
 • När dagpenningens belopp räknas används ingen koefficient utan beväringstiden beaktas enligt utförda kalenderdagar.

 

LÄNKAR: