Välj en sida

Att ansöka om civiltjänst

Att ansöka om civiltjänst

Du ansöka om civiltjänst på grund av skäl som grundar sig på övertygelse. Fullgörande av civiltjänst ersätter beväringstjänst. Tjänstgöringstiden i civiltjänst är 347 dagar, som börjar med en fyra veckors grundutbildningsperiod på Civiltjänstcentralen. Arbetstjänsten fullgörs vid en civiltjänstgöringsplats som godkänts av Civiltjänstcentralen. Du söker själv efter en tjänstgöringsplats för arbetstjänsten.

Du förordnas att inleda din tjänstgöring under det år som ansökan om civiltjänst godkänts eller under de två därpå följande kalenderåren, om du inte beviljas uppskov. Du kan själv inverka på din tjänstgöringstidpunkt genom att välja en lämplig kontinget via Omasivari.

Ansökan

Du kan ansöka om civiltjänst i Omasivari https://omasivari.mol.fi/enlistment/login. Inloggningen i Omasivari kräver stark identifikation (nätbankskoder, mobilcertifikat osv.) Efter inloggningen kan du fylla i ansökan om civiltjänst. Skriv ut ifylld ansökan och skriv under blanketten. Du kan lämna din ansökan om civiltjänst vid uppbådet, efter uppbådet, under eller efter militärtjänstgöringen.  Försvarsmaktens regionbyrå behandlar din ansökan. I fylld och underskriven ansökan lämnas

  •  vid uppbådet till uppbådsnämnden
  • inom militärtjänsten till gruppenhetens kommendör
  • i övriga fall till försvarsmaktens regionalbyrå enligt din hemkommun
  • en värnpliktig som bor utomlands kan lämna in sin ansökan till Finlands ambassad eller konsulat

Du kan ansöka om civiltjänst om du är

  • värnpliktig under 31-år
  • en kvinna som har gjort frivillig militärtjänst över 45 dagar

Ansökningens behandlingstid

Försvarsmakten behandlar din ansökan så fort som möjligt. Regionbyrån skickar beslutet om att du är godkänd att fullgöra civiltjänst till dig och till Civiltjänscentralen inom ca 2 – 4 veckor från det att du lämnat din ansökan. Du civiltjänstgöringsskyldig och behandlingen av dina ärenden förflyttas till civiltjänstcentralen, där dina uppgifter förs in i civiltjänstregistret.

Civiltjänsteplikten upphör vid utgången av det år civiltjänstgöraren fyller 30 år. En person som fullgjort civiltjänst ingår i civilreserven till utgången av det år hen fyller 50 år.

LÄNKAR:

 

Från beväringstjänst till civiltjänst

Du blir hemförlovad genast om du gör din ansökan om civiltjänst under beväringstjänsten. Pina papper skickas via regionalbyrån till Civiltjänstcentralen.

Lämna ditt kontigentönskemål via Omasivari. Utbildningsperioderna hittar du här. Beroende på årstiden kan det vara möjligt att påbörja din civiltjänstgöring med kort varsel om du så önskar t.ex. om du har en överenskommen tjänstgöringsplats.

Utförd tjänstgöringstid räknas tillgodo med en koefficient beroende av den förordnade beväringstidens längd.

Om förordnad beväringstid är

165 dygn är koefficienten 2,10

255 dygn är koefficienten 1,36

347 dygn är koefficienten 1,00

Exempel: du har utfört beväringstjänst i 8 dygn och den förordnade tiden är 165 dygn. 8 x 2,10=16,80.

Din civiltjänstgöring avkortas med 17 dygn: 347-17=330 dygn.

Du kan kontrollera din tjänstgörings längd och dagpenningens storlek med Räknare av tjänstgöringstiden eller via Omasivari (när dina uppgifter finns i civiltjänstregistret).

Obs! Då dagpenningen belopp räknas används ingen koefficient utan utförd beväringstid beaktas enligt kalenderdagar.