Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kontingentönskemål och

förordnan till kompletterande tjänstgöring

Förordnandet till kompletterande tjänstgöring ska delges civiltjänstgöraren inom 12 månader från det ansökan om civiltjänst godkändes.

Civiltjänstlagen 59 § (finlex.fi)

Utbildningen behöver inte ske inom 12 månader från det ansökan om civiltjänst godkändes.

Kontingentönskemål

Dina uppgifter finns i Omasivari när din ansökan är godkänd.

  • I Omasivari kontrollerar och uppdaterar du dina kontaktuppgifter.
  • Du kan välja en utbildningsperiod som passar dig via Omasivari.
  • Du kan välja kontingent en gång via Omasivari.

Tidpunkterna för utbildningsperioderna och den aktuella situationen för dem hittar du i Omasivari.

Du kan skicka ditt önskemål per e-post till kirjaamo.siviilipalvelus@ely-keskus.fi om du inte lyckas välja kontingent via Omasivari eller om du vill anmäla dig till en fullsatt kontingents väntelista.

Förordnan till kompletterande tjänstgöring

  • Du får förordnandet till kompletterande tjänstgöring per post med mottagningsbevis.
  • Du får förordnandet till civiltjäns senast två månader innan din kompletterande tjänstgöring börjar.
  • Följ med din post så att du inte missar ankomstavin.
  • Du bör avhämta försändelsen från posten personligen inom på ankomstavin utsatt tid. 

Civiltjänstcentralen ska vid behov begära handräckning av polisen för efterspanande av civiltjänstgöraren och delgivning av förordnandet. 

Civiltjänstlagen 14 § (finlex.fi)