Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Resor till och från utbildningsperioden

 Resor till och från kompletterande tjänstgöringen sker i första hand med kollektivtrafik (buss/tåg/samtransport).

Resplan:

 • Kom ihåg att uppdatera din e-postadress på Omasivari innan utbildningen börjar!
 • Du kommer att få en begäran om resplan i ditt e-postmeddelande cirka två veckor innan din kompletterande tjänstgöring börjar.
 • Beställ dina resebiljetter (tur-retur) senast den dag som anges i e-postmeddelandet.

 

Resebiljetter:

Beställ de bussbiljetter och/eller anmäl dig till ordnad förbindelse från Helsingfors eller Kouvola till Civiltjänstcentralen i Omasivari. Du kan endast anmäla dig till den ordnade förbindelsen till Civiltjänstcentralen i Omasivari.

 • Civiltjänstcentralen behandlar din beställnig
 • Du får biljetterna per e-post, till Omasivari eller per textmeddelande enligt ditt val.
 • Du kan beställa flera biljetter på samma gång.
 • Ta med kallelsen till kompleterande tjänstgöring.
 • Du kan vid behov bestyrka din rätt till resebiljetterna med kallelsen och identitetsbevis. Kallelsen kan också visas från Omasivari.

Så här beställer du biljetter via Omasivari

 

Lokaltrafik

Civiltjänstcentralen kan inte beställa biljetter till lokaltrafiken. Om du behöver använda dig av lokaltrafik under din resa och enkelresan är över 3 km:

 • Betala biljetten själv och spara kvitton (moms andelen bör framgå).
 • Skicka din ansökan och kopia/bild på kvitton till adressen som anges i e-postmeddelandet.

Användning av egen bil

Följande villkor bör uppfyllas för att få ersättning för användning av egen bil från och med 1.7.2022:

 • Det finns inga allmänna kommunikationsmedel vid den aktuella tiden på dygnet.
 • Väntetiden mellan olika delsträckor ska vara minst 2 timmar.

Ersättning beviljas i regel endast för den delen av resan där allmänna kommunikationsmedel inte finns att tillgå d.v.s. till närmaste hållplats/trafikstation.

Du kan ansöka om ersättning för användning av egen bil om inga allmänna kommunikationsmedel finns att tillgå under resan mellan din hemort och Civiltjänstcentralen. Civiltjänstcentralen kan på basen av din utredning på förhand bevilja dig rätt att få ersättning för egen bil för hela resan. Du kan kontrollera rätten att använda din egen bil per e-post kaisa.kurek@ely-keskus.fi

Anvisning om civiltjänstgörares resor 3.1.2019

Tilläggsuppgifter ger Kaisa Kurek kaisa.kurek@ely-keskus.fi