Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Resor under utbildningsperioden

 

Under utbildningsperioden har du rätt till fria permissionsresor eller eventuellt ersättning för resekostnader. Utbildningsperioden kan bestå av grupper med olika inriktningar. Gruppernas undervisningsprogram kan variera. Vissa grupper undervisas helt på distans medan andra grupper kan ha närstudier. Om du deltar i en grupp där det ingår närstudier kommer du att få information om dina resor till och från närstudieperioden per e-post innan närstudieperioden börjar. Följ instruktionerna i e-postmeddelandet.

Observera att genom att visa ditt elektroniska civiltjänstintyg kan du få rabatt på fritidsresor, till exempel på tåg.

De av staten betalade fria permissionsresorna är avsedda för resor mellan tjänstgöringsplatsen och civiltjänstgörarens egen hem- eller boningsort. Om tjänstgöraren framför ett särskilt skäl kan tjänstgöringsplatsen enligt prövning bevilja resor också till följande orter:

a) ort där tjänstgöraren har en fast arbets- eller studieplats

b) ort där civiltjänstgörarens maka eller permanenta sambo bor

c) ort där civiltjänstgörarens förälder, syskon eller barn bor

d) blivande boningsort, arbets- eller studieort, om civiltjänstgöraren kan uppvisa en kallelse till anställningsintervju, inträdesprov eller något annat motsvarande verifikat

Permissionsresor får inte beviljas för kvällsfritid (kortare än 24 timmarsledighet).

Du kan beställa tågbiljetter, biljetter till Matkahuoltos bussar och Onnibus från Civiltjänstcentralen eller kontrollera rätten att använda din egen bil per e-post kaisa.kurek@ely-keskus.fi eller laura.melaja@ely-keskus.fi. Tag kontakt i god tid för att säkerställa att vi kan beställa dina biljetter.

Gör så här: Skicka ett fritt formulerat e-postmeddelande till kaisa.kurek@ely-keskus.fi eller laura.melaja@ely-keskus.fi

  • meddela ditt namn, din kontingent, din grupp och ditt telefonnummer
  • redogör för syftet med resan (t.ex. arbetsplatsintervju/kommenderingsresa)
  • färdsätt (buss/tåg/Onnibus)
  • tidtabell (varifrån-vart) resdag och avgångstid, kom ihåg returresan

Civiltjänstcentralen kan inte beställa biljetter till lokaltrafikbussar och -tåg. Om du behöver använda dig av lokaltrafik under din permissionsresa betala biljetten själv, spara kvitton (moms andelen bör framgå), om enkelresan är över 3 km. Skicka din ansökan och kopia/bild på kvitton till kaisa.kurek@ely-keskus.fi eller laura.melaja@ely-keskus.fi

  • meddela ditt namn, din kontingent, din grupp och ditt telefonnummer
  • meddela hur många kvitton du bifogar
  • redogör för syftet med resan (varifrån-vart och km per resa)

Användning av egen bil

På grund av pandemisituationen rekommenderar vi för tillfället att du vid mån av möjlighet använder egen bil. Meddela kaisa.kurek@ely-keskus.fi eller laura.melaja@ely-keskus.fi om du reser med egen bil eller får åka med någon. Du kan ansöka om ersättning för egen bil.

Under normala förhållanden bör följande villkor uppfyllas för att få ersättning för användning av egen bil:

  • slutdelen av resan till hemorten/destinationsorten eller tjänstgöringsplatsen är lång och kräver lång restid
  • det finns inga allmänna kommunikationsmedel i den aktuella riktningen eller vid den aktuella tiden på dygnet
  • det går inte att utnyttja allmänna kommunikationsmedel ens genom att ändra tidpunkterna för permissionens/fritidens början och slut

Ersättning för egen bil eller taxi beviljas i regel endast för den sista delen av resan d.v.s. från närmaste trafikstation till det slutliga resmålet.