Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Resor under utbildningsperioden

 

Under utbildningsperioden har du rätt till fria permissionsresor eller eventuellt ersättning för resekostnader. Utbildningsperioden kan bestå av grupper med olika inriktningar. Gruppernas undervisningsprogram kan variera. Vissa grupper undervisas helt på distans medan andra grupper kan ha närstudier. Om du deltar i en grupp där det ingår närstudier kommer du att få information om dina resor till och från närstudieperioden per e-post innan närstudieperioden börjar. Följ instruktionerna i e-postmeddelandet.

Observera att genom att visa ditt elektroniska civiltjänstintyg kan du få rabatt på fritidsresor, till exempel på tåg.

De av staten betalade fria permissionsresorna är avsedda för resor mellan tjänstgöringsplatsen och civiltjänstgörarens egen hem- eller boningsort. Om tjänstgöraren framför ett särskilt skäl kan tjänstgöringsplatsen enligt prövning bevilja resor också till följande orter:

a) ort där tjänstgöraren har en fast arbets- eller studieplats

b) ort där civiltjänstgörarens maka eller permanenta sambo bor

c) ort där civiltjänstgörarens förälder, syskon eller barn bor

d) blivande boningsort, arbets- eller studieort, om civiltjänstgöraren kan uppvisa en kallelse till anställningsintervju, inträdesprov eller något annat motsvarande verifikat

Permissionsresor får inte beviljas för kvällsfritid (kortare än 24 timmarsledighet).

Resebiljetter

Beställ de bussbiljetter du behöver och/eller reservera en plats i våra ordnade förbindelser från Helsingfors och Kouvola direkt till Civiltjänstcentralen i Omasivari.

Så här beställer du dina resebiljetter via Omasivari

Efter att Civiltjänstcentralen har behandlat din beställning får du din biljett per e-post, till Omasivari eller som texmeddelande beroende på ditt val. Du kan beställa flera biljetter på samma beställning.

 

Civiltjänstcentralen kan inte beställa biljetter till lokaltrafikbussar och -tåg.

Om du behöver använda dig av lokaltrafik under din permissionsresa betala biljetten själv, spara kvitton (moms andelen bör framgå), om enkelresan är över 3 km. Skicka din ansökan och kopia/bild på kvitton till adressen: kirjaamo.siviilipalvelus@ely-keskus.fi

  • meddela ditt namn, din kontingent, din grupp och ditt telefonnummer
  • meddela hur många kvitton du bifogar
  • redogör för syftet med resan (varifrån-vart och km per resa)

Användning av egen bil

Följande villkor bör uppfyllas för att få ersättning för användning av egen bil från och med 1.7.2022:

  • Resan är lång och kräver lång resetid.
  • Det finns inga allmänna kommunikationsmedel vid den aktuella tiden på dygnet.
  • Väntetiden mellan olika delsträckor ska vara minst 2 timmar.

Ersättning beviljas i regel endast för den delen av resan där allmänna kommunikationsmedel inte finns att tillgå d.v.s. till närmaste hållplats/trafikstation.

Du kan ansöka om ersättning för användning av egen bil om inga allmänna kommunikationsmedel finns att tillgå under resan mellan din hemort och Civiltjänstcentralen. Civiltjänstcentralen kan på basen av din utredning bevilja dig rätt att få ersättning för egen bil för hela resan. Du kan kontrollera rätten att använda din egen bil per e-post: kirjaamo.siviilipalvelus@ely-keskus.fi