Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Utbildningsperioden

Civiltjänstgöringen börjar alltid med en utbildningsperiod på Civiltjänstcentralen i Lappträsk.

Om du valt utbildning på svenska kommer alla (på grund av gruppstorlek) för det mesta att placeras i samma grupp. Utbildningen blir en kombination av miljöfostran och skyddande av kulturegendom samt förebyggande av våld. Då möjlighet finns försöker vi ordna även ett alternativ för Brand, räddning och befolkningsskydd.

 

Utbildningsperiodens inriktningsalternativ, i så fall att du valt en finskspråkig kontingent

Under utbildningsperiodens första vecka indelas civiltjänstgörarna – förutom några undantagsgrupper – bl.a. de svenskspråkiga, i fem grupper för hela utbildningstiden. Du kan i huvudsak välja själv i vilken grupp du vill delta. Grupperna är:

  • Medborgarpåverkan (KAVA)
  • Brand, räddning och befolkningsskydd (PP)
  • Miljöfostran och skyddande av kulturegendom (YKS)
  • Förebyggande av våld (VÄKE)
  • Vardagssäkerhet (ATU)

Gemensamma ämnen oberoende av grupp är bl.a. civiltjänstgöringens grunder, första hjälp FHJ1, motion, historia om vapenvägran, icke-våld i närrelationer samt likaberättigande jämställdhet. Föreläsningarna håller vi i våra utbildningsutrymmen och beroende på vädret ibland även utomhus. Till största delen är man med den egna gruppen men ibland hålls gemensamma ämnen för flere grupper samtidigt.

 

Närvaroplikt under utbildningsperioden enligt läsordningen kl. 8.45 – 16.00. På fredagarna slutar undervisningen kl.14.00.

Läroplan, Civiltjänstcentralen