Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Utbildningsperioden

Utbildningsperioden

Civiltjänstgöringen börjar alltid med en utbildningsperiod.

Om du valt utbildning på svenska kommer alla (på grund av gruppstorlek) för det mesta att placeras i samma grupp. Utbildningen blir en kombination av miljöfostran och skyddande av kulturegendom samt förebyggande av våld. Andra ämnen är bl.a. civiltjänstgöringens grunder, första hjälp FHJ1, motion, historia om vapenvägran, icke-våld i närrelation samt likaberättigande jämställdhet. Då möjlighet finns försöker vi ordna ett alternativ för brand, räddning och befolkningsskydd.

  • Undervisningen sker huvudsakligen mellan kl. 9.00 och 16.00 men kvällsundervisning kan också förekomma. Skriftliga arbeten ingår i studierna. Under närstudieperioden har vi lektioner på kvällar och veckoslut.
  • Du får närmare info per textmeddelande/e-post om hur utbildningsperioden kommer att utföras ungefär en månad före utbildningsperiodens början.
  • Distansutbildningen sker via Teams. Läsordning och Teams-instruktioner skickas via e-post veckan före utbildningsperioden börjar.

Närstudieperioden på Civiltjänstcentralen

Närstudieperioden är ungefär en vecka lång. Då har vi lektioner under veckoslut och kvällar. Närstudieveckans veckoledighetsdagar kan flyttas till en annan tidpunkt under utbildningsperioden.

Under närstudieperioden sker inkvarteringen i Civiltjänstcentralens utrymmen, i rum för 2-6 personer. Sängkläder finns på centralen. Ta egen handduk med. Måltiderna ordnas i Civiltjänstcentralens egen matsal (morgonmål, lunch, middag) kvällsmålet får du med dig vid middagen. Du kan också bo hemma under perioden men Civiltjänstcentralen bekostar endast ankomst- och avresedagens resor. Övriga resor bekostar du i så fall själv.

Du reser till Civiltjänstcentralen med kollektivtrafik. Vi har charterbussar från Helsingfors och Kouvola som kör direkt till Civiltjänstcentralen på ankomstdagen. Du får närmare info om resor och biljettförfrågningar per e-post några veckor för närstudieperiodens början. Man kan komma med egen bil men resan ersätts inte.

Resor under utbildningsperioden.

Under lektionerna följer vi gällande myndighetsregler. Vid praktiska övningar används skyddsutrustning. En del av undervisningen sker utomhus om vädret tillåter.

Kom endast till Civiltjänstcentralen om du är frisk!

Du får också välja en finsk grupp ifall innehållet/schemat passar dig bättre. Observera dock att kursen ordnas på finska och krävs deltagande på finska.

Finskspråkiga utbildningsperioden