Välj en sida

Aktuellt

Ändringar i telefondejouren

Torsdag 17.9. kl 13-15 ingen telefondejour. Frågor angående civiltjänst, anhållan om hinderlöshetsintyg och civiltjänstgöringsintyg kan skickas per e-post till: vastaus.siviilipalvelus@ely-keskus.fi

Corona-pandemin har förändrat och försvårat mångas liv. Hjälp med bekymmer som uppstått under corona-pandemin finns att få via många aktörer. Vi har sammanställt en lista över olika aktörer du kan kontakta vid behov.

I frågor som gäller civiltjänst kan du kontakta vår telefontjänst via växeln 0295 0295 00. Telefontjänsten öppen må -fr  9 - 11 och 13 - 15. Socialkuratorn Marja-Liisa Sirén hjälper med ekonomiska och sociala problem må - fr 8 -15 tel. 0295 029 383, e-post:...

Civiltjänstcentralens telefontider

måndag till fredag: förmiddag kl. 9-11 och eftermiddag kl.13-15. Samtalen via centralens växel 0295 0295 00 Undantagsfall meddelas skilt.

KONTROLLERA DINA UPPGIFTER I OMASIVARI

Kom ihåg att uppdatera dina kontaktuppgifter (tel.nr., e-post och kontonr.) i OmaSivari. Du gör ditt kontingentönskemål, ser alla dina tjänstgöringshändelser som uppskovets längd eller om ditt ärende är behandlat.