Välj en sida

Aktuellt

Civiltjänstcentralens arrangemang under undantagsperioden

Kontingenterna 3 (8.3-5.4) och 4 (6.4 – 2.5) utförs helt genom distansundervisning. De som fått förordnande till dessa kontingenter får information per e-post. Om epidemisituationen tillåter ordnas det närstudier under vecka 17 för att få de utbildningar som kräver...

Ändringar i Civiltjänstcentralens kundtjänst vecka 10

Telefontjänsten stängd torsdag 11.3.2021. kl. 13-15. Telefontjänsten öppen övriga vardagar mellan kl. 9-11 och kl. 13-15. Samtal via växeln 0295 0295 00. Ansökningar, kontingentönskemål och begäran av intyg skickas per e-post till:...

Anordnandet av civiltjänstgörares arbetstjänst under en epidemisituation

Civiltjänstcentralen ansvarar för genomförandet av civiltjänsten och utser den civiltjänstgöringsplats där civiltjänstgöraren skall fullgöra sin arbetstjänst. Civiltjänstgöraren står inte i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande till sin tjänstgöringsplats, hen utför...

Att ansöka om civiltjänst i Omasivari

Du kan ansökan om civiltjänst i Omasivari https://omasivari.mol.fi/enlistment/login. Inloggningen i Omasivari kräver stark identifikation (nätbankskoder, mobilcertifikat osv.) Efter inloggningen kan du fylla i ansökan om civiltjänst. Skriv ut ifylld ansökan, skriv...

Karantän under civiltjänstgöringen

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar är karantän en åtgärd för att begränsa spridningen av smittsamma sjukdomar. Om tjänstgöringsplatsens personal försätts i karantän av myndigheterna gäller karantänen även civiltjänstgörare. Karantänen, som ordinerats av läkare som...