Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Strejken kan inverka på civiltjänstgörarens arbetsresor.

Tjänstgöringsplatsen svarar för civiltjänstgörarens dagliga arbetsresor mellan tjänstgöringsplatsen och den inkvartering som tjänstgöringsplatsen anvisat.

Tjänstgöringsplatsen ska överväga möjligheten att ge tjänstgöraren distansarbete, om det på grund av strejken inte går att ordna så att tjänstgöraren kan ta sig till tjänstgöringsplatsen.

Om distansarbete inte är möjligt kan tjänstgöraren och tjänstgöringsplatsen tillsammans komma överens om ett lämpligt arrangemang. Det är inte olovlig frånvaro om tjänstgöraren inte kan ta sig till tjänstgöringsplatsen på grund av strejk.

I mån av möjlighet kan tjänstgöraren använda sig av egen bil. Tjänstgöringsplatsen betalar då ersättning enligt tabellen på sidan Resor