Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Civiltjänstuppgifterna och Coronavaccinering

1) Social- och hälsovårdsplatser Arbetsgivare inom social- och hälsovården har skyldighet att se till att personalen inte utsätter de vårdbehövande för coronavirus-smitta. Den temporära ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar i fråga om Coronavaccinationer för...

Ändring i militärunderstödet!

Från början av det här året har det gjorts en förändring så att det från 1.1.2022 vid löne- och företagarinkomster för värnpliktiga finns ett skyddat belopp på 300 euro. Den skyddade delen är det nettobelopp som en tjänstepliktig kan förtjäna per månad utan att det...