Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Civiltjänstuppgifterna och Coronavaccinering

1) Social- och hälsovårdsplatser Arbetsgivare inom social- och hälsovården har skyldighet att se till att personalen inte utsätter de vårdbehövande för coronavirus-smitta. Den temporära ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar i fråga om Coronavaccinationer för...

Ändring i militärunderstödet!

Från början av det här året har det gjorts en förändring så att det från 1.1.2022 vid löne- och företagarinkomster för värnpliktiga finns ett skyddat belopp på 300 euro. Den skyddade delen är det nettobelopp som en tjänstepliktig kan förtjäna per månad utan att det...