Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ersättning för bruk av egen bil år 2024

Närmare info om användning av egen bil hittas på vår hemsida under https://www.siviilipalveluskeskus.fi/sv/resor/ Ersättningen för enkelresa är: 3-25 km: 5,90 € 26-50 km: 8,20 € 51-100 km: 17,60 € 100 < : 0,18 €/km...

Civiltjänstgörarens roll vid strejk

En civiltjänstgörare utför arbetstjänst enligt civiltjänstlagen och är inte i arbets- eller tjänsteförhållande till sin tjänstgöringsplats. Civiltjänstgöraren har således inte rätt att delta i strejk eller andra arbetskonflikter. Tjänstgöringsplatsen får inte anvisa...

Strejkens inverkan på tjänstgörare i arbetstjänst

Strejken kan inverka på civiltjänstgörarens arbetsresor. Tjänstgöringsplatsen svarar för civiltjänstgörarens dagliga arbetsresor mellan tjänstgöringsplatsen och den inkvartering som tjänstgöringsplatsen anvisat. Tjänstgöringsplatsen ska överväga möjligheten att ge...