Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Ändringar i Civiltjänstcentralens kundtjänst vecka 21

Telefontjänsten är inte på tisdag 24.5 kl 13-15. Telefontjänsten öppen övriga vardagar mellan kl. 9-11 och kl. 13-15. Samtal via växeln 0295 0295 00. Ansökningar, kontingentönskemål och begäran av intyg skickas per e-post till: kirjaamo.siviilipalvelus@ely-keskus.fi...

Problem med att logga in i Omasivari

Efter senaste uppdatering av Omasivari har en del haft probelm med att logga in i Omasivari. Prova följande åtgärder: använd en annan webbläsare eller radera webbläsarhistoriken. Om åtgärderna inte hjälper kan du skicka meddelande till...

Civiltjänstgörarens roll vid strejk

En civiltjänstgörare utför arbetstjänst enligt civiltjänstlagen och är inte i arbets- eller tjänsteförhållande till sin tjänstgöringsplats. Civiltjänstgöraren har således inte rätt att delta i strejk eller andra arbetskonflikter. Tjänstgöringsplatsen får inte anvisa...

DELTAGANDE I URVALSPROV UNDER CIVILTJÄNSTGÖRINGEN

Civiltjänstcentralen följer Ungdomslagen i sitt arbete med tjänstgörare. Syftet är att förebygga marginalisering av ungdomar och att vägleda dem i valet av utbildning och karriär samt att stödja dem i deras process att skapa ett självständigt liv. Det är...